Amazon Sumerian rikkoo rajaa fyysisen ja virtuaalisen maailman välillä

Amazon Sumerian rikkoo rajaa fyysisen ja virtuaalisen maailman välillä

Amazon Sumerian on yksi mielenkiintoisimmista uusista teknologioista – ja mikä parasta, se on kaikkien saatavilla.

Hiljattain julkaistu Amazon Sumerian on ehdottomasti yksi viime aikojen mielenkiintoisimmista teknologioista.

Se on AR/VR-alusta, joka mahdollistaa 3D-skenarioiden luomisen ilman erikoistyökaluja tai varsinaista ohjelmointiosaamista. Kaikki perustuu helppokäyttöiseen selainpohjaiseen käyttöliittymään.

Amazon Sumerianilla rakennettuja skenarioita voidaan käyttää suoraan yleisimmillä 3D-välineillä, kuten Oculus Go, Oculus Rift, HTC Vive, HTC Pro, Google Daydream ja Lenovo Mirage. Amazon Sumerian kytkeytyy suoraan Amazon Lex- sekä Amazon Polly -rajapintoihin, mikä mahdollistaa sen, että chatbotin päälle voi nyt rakentaa puhuvan 3D-hahmon.

Enää ei siis tarvitse keskustella tekstipohjaiselle käyttöliittymälle, vaan keskustelu käy luontevammin henkilömäisen 3D-hahmon kanssa.

Mutta mihin Amazon Sumeriania voisi oikeasti käyttää?

Amazon on esittänyt Sumerianin käyttötapaukseksi esimerkiksi virtuaaliset 3D-assistentit, jotka voisivat esiintyä kauppakeskuksien näytöillä. Nämä virtuaaliset assistentit voisivat opastaa shoppailijoita henkilökohtaisesti sekä personoidusti.

Toinen näkemys mahdollisesta käyttötapauksesta on virtuaalinen koulutusympäristö. Henkilöt voisivat olla 3D-kakkulat päässä virtuaalisessa luokkahuoneessa ja Sumerian hoitaisi automatisoidusti koulutusta esimerkiksi uusille työntekijöille. Mielenkiintoista eikö?

Amazon Sumerian – nyt vai tulevaisuudessa?

AR/VR on tällä hetkellä hypetilassa, mutta varsinaisia hyödyllisiä käyttökohteita ei vielä oikein ole nähty. Pyrkimykset ovat kuitenkin aiheessa kovia ja usko on, että ennemmin tai myöhemmin tullaan näkemään useampia käytännön sovelluskohteita, jotka luovat aidosti lisäarvoa. Jo nyt hyvin suunniteltuna ja huolellisesti toteutettuna olemassa olevilla teknologioilla – kuten Amazoin Sumerianilla – pystyttäisiin tarjoamaan vähittäiskaupan puolella lisäarvoa asiakaskokemukseen.

3D-assistentti on helpompi käyttöliittymä kuin chat, etenkin vanhemmalle sukupolvelle. Toisaalta asiointi personoidun 3D-assistentin kanssa sitouttaa asiakasta paremmin kuin tekstipohjaisen chatbotin kanssa viestiminen. Laadukas virtuaalinen shoppailuavustaja voisi rakentaa brändikokemusta siinä missä asiakaspalvelukin.

Ennen kaikkea Amazon Sumerian on ensimmäisiä teknologisia uutuuksia, joka aidosti yrittää rikkoa virtuaalisen ja fyysisen maailman raja-aitoja konkreettisella tavalla. Kestää hetken, ennen kuin niitä nähdään suomalaisessa vähittäiskaupassa. Mutta se on vain ajan kysymys.

Katso myös: 

Future Creation


Ota yhteyttä!

Lisätietoja

Image

Tero Tielinen

Julkaistu 1.11.2018. Kirjoittajana Indre Solodov.