Rohkeasti kohti muutosta – luomme yhdessä tulevaisuutta Future Creation-mallilla

Rohkeasti kohti muutosta – luomme yhdessä tulevaisuutta Future Creation-mallilla

Katse kohti tulevaisuutta – miten tunnistaa suunta, johon yrityksen pitäisi mennä? Future Creation ja tulevaisuuden skenaariot auttavat muutoksessa.

Älykkyyden mittari on Einsteinin mukaan kyky muuttua. Tänä päivänä väite pitää paikkansa paremmin kuin koskaan.

Muutosvauhti liiketoiminnassa ja erityisesti digitaalisissa bisnesmalleissa kiihtyy. Liiketoimintastrategian kehittämisessä on jo vuosia painottunut kyky muuttua – staattisen strategian sijaan puhutaan dynaamisesta strategiasta, jossa ydinosaaminen ja muutoskyky ovat keskiössä.

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä muutoskyky on yhtä keskeistä – kukapa ei haluaisi olla löytämässä sitä seuraavaa suurta ideaa, jolla otetaan harppaus kilpailijoiden edelle.

Meiltä kysytään usein, miten digitalisointi kannattaa tehdä. Miten tekoälyä pitäisi hyödyntää? Miten rajapintoja ja datavirtoja hyödyntämällä voitaisiin luoda uutta arvoa? Kuinka loppuasiakkaille voidaan luoda uusia palvelumalleja ja uudenlaista lisäarvoa?

Vastaus löytyy liiketoiminnasta.

Me emme konsultteina, teknologiaosaajina ja palvelumuotoilun asiantuntijoina ole välttämättä juuri sinun toimialasi asiantuntijoita, mutta voimme auttaa vastausten löytämisessä.

Tämä ei tapahdu reaktiivisesti – keksimällä jonkinlaista vastavoimaa sen jälkeen, kun kilpailija jo toimii. Silloin ollaan takamatkalla.

On toimittava proaktiivisesti. On haastettava näkemykset toimialan ja liiketoiminnan tulevaisuudesta sekä nähtävä kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja – sellaisia, joihin kilpailijat eivät ole vielä osanneet tarttua.

Ymmärrystä huomiseen – tulevaisuudentutkimus, skenaariotyöskentely ja megatrendit

Meillä Ambientialla palvelumuotoilun ja liiketoimintamuotoilun proaktiivisuus on noussut vahvasti asiakkaidemme kanssa esille ja olemme saaneet erinomaisen kiehtovia tuloksia kahdesta asiakaspilotista viime vuodelta. Olemme kehittäneet toimintamallia, jossa tuemme asiakkaita digitaalisen transformaation käynnistyksessä ja läpiviennissä.

Bisnes- ja palvelumuotoilu sekä niiden tukeminen ketterillä teknologiakokeiluilla ovat olleet meillä aina isossa roolissa, mutta näiden rinnalla hyödynnämme nyt myös tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä huomisen ymmärtämisessä. Haluamme auttaa asiakkaitamme katsomaan pidemmälle ja suunnitella yhdessä proaktiivisesti digitaalista huomista asiakkaan omista lähtökohdista.

Tätä varten meidän pitää tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuudet ja erilaiset polut, jotka voivat olla mieluisia tai epämieluisia.

Yhdistämme tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä palvelumuotoiluun ja autamme näin paremmin ymmärtämään toimialan ulkopuolisten megatrendien, yhteiskunnan ja kuluttajatrendien muutoksia ja teknologian tuomia haasteita ja mahdollisuuksia.

Näin autamme sinua luomaan parempaa asiakasymmärrystä sekä näkemystä siitä, mihin voittajat toimialalla keskittyvät. Autamme luomaan uusia näkemyksiä ja mahdollisuuksia sekä arvioimaan skenaariotyöskentelyn kautta mahdollisten tulevaisuuskuvien toteutumisen dynamiikkaa.

Voimme löytää asiakkaidemme kanssa lyhyen aikavälin polut, muutaman vuoden roadmapin sekä jopa 10 vuotta tulevaisuuteen katsovat skenaariot.

Tuomme tarvittavan ymmärryksen liiketoiminnan kehityksestä tähän päivään, jotta voimme alkaa rakentaa tulevaisuutta jo tänään. Tämän tyyppinen palvelukehitys on osoittautunut mielenkiintoiseksi ja jatkammekin pilotointia Ambientialla tänä vuonna valittujen asiakkaiden kanssa.

Haluaisitko kertoa ja keskustella oman organisaatiosi liiketoiminnan muutoksesta?

Hienoa – ota yhteyttä, keskustelemme aiheesta enemmän kuin mielellämme! Kerro, miten te pyritte tunnistamaan suunnan, mihin haluatte mennä ja miten sinne pääsette? Haasta meidät tuomaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä pöytään.
Lue lisää aiheesta:

Future Creation

 

Lisätietoja

Image

Harri Nieminen

Harri on työskennellyt asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisen ja digitalisaation parissa yli 17 vuotta. Harria kiinnostaa erityisesti asiakkaiden strategioiden ja liiketoiminnan tavoitteiden ymmärtäminen ja haastaminen digitaalisen transformaation onnistumiseksi.

Julkaistu 15.5.2019