Tämä teksti on ystävällinen muistutus varmistaa, että oman sivuston saavutettavuus on kunnossa. 

Vuonna 2019 Suomessa astui voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se edellyttää ennen kaikkea julkisen, mutta myös joitain yksityisen sektorin palveluja toteuttamaan digitaaliset palvelunsa sekä verkkosivunsa siten, että ne ovat saavutettavat.

Lain mukaiset saavutettavuusvaatimukset astuvat voimaan vaiheittain. Seuraava deadline häämöttää kuluvan vuoden (2020) syyskuussa ja se koskee kaikkia julkisen sektorin verkkosivustoja, jotka ovat yli kaksi vuotta vanhoja. 

Mitä saavutettavuus sitten tarkoittaa?

Jos saavutettavuus ei ole tuttu käsite, kannattaa se ottaa haltuun viimeistään nyt.

Saavutettavuus tarkoittaa, että palvelu tulisi olla saatavilla käyttöä varten aivan kaikille.

Useimmilla meistä on jonkinlaisia rajoitteita. Kyseessä voi olla sokeus, kuurous, pyörätuoli tai vaikka käsi kipsissä. Yhtälailla haasteena voi olla myös jokin edellämainittuja yleisempi asia, kuten heikentynyt näkö tai lukihäiriö – tai ihan vain kiireinen ja stressaava päivä.

Haluatko labyrintin ahtailla käytävillä ja portaikoilla?

Kuvittele miltä tuntuisi liikkua ja navigoida päiviäsi kaupungissa täynnä teitä ja rakennuksia, joissa tiet ovat kapeita ja opasteet kirjoitettu pienin harmain kirjaimin valkoiselle taustalle.

Entä jos ovenkahvat olisivat siirretty ovien yläkulmaan – olisiko tilanne mieluinen? Todennäköisesti ei. Miksi siis rakentaisit digitaalisen maailman yhtä hankalaksi?

Epäselvä ja rikkinäinen navigaatio, huonot värikontrastit, listaa voisi jatkaa pitkään. Tämän vuoksi meillä on saavutettavuus, sitä koskevat ohjeet sekä tavat mitata sen onnistumista digitaalisissa palveluissa (WCAG-ohjeistus).

Keitä yrityksiä saavutettavuus koskee?

Ideaalimaailmassa aivan joka ikistä. Näin saattaa myös oikeasti käydä, kun nämä lait ulottuvat koskemaan koko internetiä – samalla tavalla kuin rakennuslait ja -luvat koskevat kaikkia rakennuksia. Uusi laki on suomalainen, mutta se juontaa juurensa EU:n saavutettavuusdirektiivistä ja YK:n yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Tässä vaiheessa laki saavutettavuudesta koskee käytännössä Suomessa seuraavia tahoja:

 • ministeriöt
 • valtion virastot
 • ammattikorkeakoulut ja yliopistot
 • kunnat, kuntien organisaatiot, kunnalliset liikelaitokset ja kuntayhtymät
 • valtiolliset liikelaitokset
 • organisaatiot, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää (lailla tai lain nojalla annettua tehtävää)
 • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset
 • julkisoikeudelliset yhdistykset, kun ne hoitavat julkista hallintotehtävää

Lisäksi laki koskee joitakin yksityisen sektorin tahoja:

 • rahoituspalvelut (pankit, luotontarjoajat, sijoituspalvelut)
 • vesi- ja energiapalvelujen tarjoajat
 • liikennepalvelujen tarjoajat
 • postipalvelujen tarjoajat
 • vakuutuspalvelujen tarjoajat

Milloin vaatimukset astuvat voimaan?

 • Sivustot julkaistu 23.9.2018 jälkeen:
  Deadline oli jo syyskuussa 2019.
 • Sivustot julkaistu ennen 23.9.2018:
  Deadline on 23.9.2020 – eli alle puolen vuoden päästä.
 • Yksityisen sektorin tahot, joita laki velvoittaa
  Deadline on 1.1.2021.

Tarkemmat siirtymäajat esimerkiksi sivustojen mobiiliversioille tai intra- ja extraneteille löytyvät aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta.

Kuinka Ambientia voi auttaa saavutettavuudessa?

Talostamme löytyy liuta asiantuntevia frontend-kehittäjiä, joilla on jo kokemusta saavutettavien sivustojen luomisesta. Osaamme tehdä sivustosta saavutettavan niin koodin kuin käyttökokemuksen osalta.

Laki velvoittaa sivustoja myös esimerkiksi saavutettavuusselosteen osilta. Jokaisen palvelun tulee huolehtia näistä sisällöistä itse, mutta voimme Ambientialla auttaa esimerkiksi selosteen teknisten raporttien osalta ja varmistaa niiden laadun. Teemme myös normaaliin tapaan saavutettavuusarviointeja, -konsultaatiota,-ja raportointia.

Kysy, jos jokin saavutettavuudessa mietityttää – me autamme mielellämme.

Ota yhteyttä

Avainsanat:
saavutettavuus, WCAG

Blogi