Carccu kasvun tiellä

Verkkokauppa avasi kukkapapereita valmistavan perheyrityksen ovet kansainvälisille markkinoille. Digitalisoituminen oli hyppy tuntemattomaan – ja kannattava sellainen.

Carccu kasvun tiellä

Suomalainen perheyritys Carccu (nimi tulee muuten Sastamalan Karkusta, jossa painotalo sijaitsee) on valmistanut painotuotteita jo kolmen sukupolven ajan. Yritys on pohjoismaiden markkinajohtaja ja yksi Venäjän markkinajohtajista kukkapapereissa. Yritys sai viime vuonna mediahuomiota hitiksi nousseesta tuotteestaan, jossa kukkapaperiin painettiin vanhojen sanomalehtien sivuja. Tänä päivänä tuoteartikkeleita on jo yli 2000.

Carccun hakiessa entistä tiukempaa jalansijaa kansainvälisiltä markkinoilta, etenkin Saksasta, Ranskasta ja Ruotsista, otettiin Ambientia kumppaniksi mittavaan järjestelmäuudistukseen, jolla tuetaan vientimarkkinoiden haltuunottoa.

Näin isossa markkinassa ei ole varaa järjestelmävirheisiin eikä asiakas odota viikkoa, että saa tarjouksen ja tilauksen. Digitalisoituminen on onneksi tullut avuksi ja hyvin suunniteltuna digitaaliset ratkaisut helpottavat monella tavalla liiketoimintaa. Uskommekin, että siinä missä tällä hetkellä myynnistämme puolet tulee viennistä, on luku lähitulevaisuudessa merkittävästi isompi, toimitusjohtaja Lasse Borg valottaa järjestelmäuudistuksen merkitystä.

Yhteinen hyppy tuntemattomaan

Kansainvälisessä kaupassa voittaa se, joka on kaikessa paras tai vähintään erittäin hyvä: logistiikassa, myynnissä, palvelussa, käyttäjäystävällisissä webratkaisuissa – ja toki myös tuotteiden pitää olla priimakunnossa.

Ambientian kanssa työhön lähdettäessä käytössämme oli jo verkkokauppa ja siihen liittyviä järjestelmäintegraatioita, mutta tämän luokan aluevaltaus vaati kokonaan uutta ajattelua ja järjestelmien uudistamista. Tarvitsimme kumppanin, jolta löytyy suunnitteluosaamista projektiin, jossa työn määrittäminen etukäteen oli lähestulkoon mahdotonta. Tarvitsimme jonkun, joka ottaa kanssamme hypyn tuntemattomaan, Borg toteaa.

Ambientian vahvuutena oli osaaminen, resurssit sekä joustava toimintamalli, jossa yhdessä kehitetään, opitaan ja optimoidaan. Liikkeelle lähtö oli suoraviivaista.

Asiakkaalla on käytössään Lemonsoft-niminen kotimainen ERP-järjestelmä, joka on meille entuudestaan tuttu. Sen integroiminen osaksi Magento-verkkokauppaa sujui siis alkuun meiltä varsin itsenäisesti, ja matkan varrella tarkennettiin yhdessä asiakkaan kanssa toteutusta ja otettiin Carccun kansainvälinen näkökulma mukaan. Nyt muun muassa venäläiset asiakkaat saavat venäjän kieliset tuotekuvaukset, toimitustavat ja niin edelleen, ohjelmistokehittäjä Teemu Räsänen Ambientiasta kertoo.

Lasse Borg toteaa, että Ambientiassa asenne, jolla töitä tehdään, on ollut alusta asti kohdallaan.

Kommunikointi on sujunut. Me tunnemme markkinat ja Ambientia tuntee digitaalisen ympäristön. Yhteistyö on ollut vuoropuhelua näiden kahden ja toisaalta muiden tekijöiden välillä. Suunnittelussa on pitänyt ottaa huomioon myös se, millaisia vaatimuksia eri maiden rahalaitosten, logistiikkayritysten ja tullien käytännöt asettavat palvelun rakentamiselle. Tästä kaikesta meilläkään ei ole ollut sen laajempaa ymmärrystä, mutta yhdessä oppimalla ja testaamalla on saatu asioita eteenpäin, Borg kiittelee.

Suomalainen suunnitteluosaaminen luo mahdollisuuksia pärjätä

Borgin mukaan kansainvälisille markkinoille on lopulta varsin edullista kurottautua. Samalla maksupainikkeella saa koko Keski-Euroopan alueen haltuun ja kunhan järjestelmät ovat kunnossa, avaa verkkokauppa ovet valtavaan ostopotentiaaliin.

Rajat ovat auki, molempiin suuntiin. Suomalaiset yritykset voivat halutessaan lähteä kansainväliseen kauppaan ja toisaalta ulkomaiset yritykset tulevat väistämättä myös Suomen markkinoille. Logistiikka- ja palvelutasovaatimukset ovat kasvaneet valtavasti viimeisen viiden vuoden aikana, mutta onneksi Suomesta löytyy Ambientian tavoin erittäin hyvää digitaalista suunnitteluosaamista, jolla on mahdollista saavuttaa hyvä jalansija.

Carccun verkkopalvelun Venäjän ja Valko-Venäjän tilausjärjestelmät ovat jo toiminnassa ja palvelusta ostaja näkee muun muassa ajantasaisen varastosaldon. Seuraavaksi tarkoitus on laajentaa neljään uuteen kieliversioon. Ja kun artikkeleita on yli 2000, on siten eri tuotekäännöksiäkin yli 8000.

Työtä on paljon vielä edessä, mutta Carccu on päättänyt ottaa ennakkoluulottomasti pioneerin viitan.

Tietojärjestelmien uudistaminen on suoraviivaistanut toimintaa ja mahdollistanut kasvavien tilausmäärien hallittavuuden. Ambientia on tehnyt hyvää työtä ja olemme voineet luottaa, että asiat ovat hoidossa. Näin isossa projektissa väistämättä jotain jää aina roikkumaan, mutta olemme käyneet nopeaa vuoropuhelua. Projekti on varmasti ollut molemmille kiinnostava case ja rohkaisee toivottavasti muitakin yrityksiä ottamaan askeleen kansainvälisille markkinoille. Johan se olisi kansantaloudellisesti merkittävää ja digitaalinen aika tekee sen aivan uudella lailla mahdolliseksi, Borg päättää.

ambientia

Blogi