Ambientian tulevaisuusorientoitunut suunnittelijatiimi piti CMAD2019-tapahtumassa workshopin, jossa kohdistettiin ajatukset vuoteen 2030 ja pohdittiin intranetin tulevaisuutta yhteisömanagerien näkökulmasta. Työpajan tulokset ovat havainnollistava esimerkki siitä, miten laajasti intranet organisaatiossa kytkeytyy. Viestinnällisten ratkaisujen sijaan saimme lopputuloksena  paljon ideoita siitä, miltä työelämä voisi näyttää reilun kymmenen vuoden päästä. Tässä muutamia maistiaisia heränneistä ajatuksista.

Pienet purot ja oman elämänsä pomot

Millaisiin haasteisiin yhteisömanagerit törmäävät, kun työelämä koostuu yhtäaikaisesti useammasta pienestä purosta? Kun oma motivaatio ohjaa työntekoa ja työaikaa ei määritellä tunneissa, puhutaan niin sanotuista alustatyöntekijöistä. Ilmiönä erottuu myös omistamisesta jakamiseen siirtyminen.

Kuka on maailman paras Wolt-kuski? Kenen asunto on suosituin Airbnb-kohde? Kuka vastaa parhaiten kinkkiseen koodikysymykseen? Entä jos tämän henkilö onkin yksi ja sama? Missä työyhteisössä hän jakaa huolensa tai onnistumisensa? Kun työn ja vapaa-ajan raja rikkoutuu koko ajan voimakkaammin, yrittäjyys ja rohkeus seurata omia kiinnostuksen kohteita kasvaa. Työ ei vain rahoita vapaa-aikaa. Yrittäjinä olemme jokainen oman elämämme pomoja  Kukaan ei puhu urakehityksestä ja siviilielämästä, sillä ne ovat yhtä.

Lempeyskonsultit

Jos perinteinen työyhteisö puuttuu ja ajankäyttö on sirpaleista, miten käy henkisen jaksamisemme? Isoimpina löytöinä tunnistettiin epävarmuuden sietäminen ja sen vastakohtana valinnan vapaus. Itseohjautuvien toimijoiden verkostoista syntyy uusia yhteisöllisyyden muotoja, joita tuetaan läpinäkyvyydellä. Algoritmi voi hoitaa sen, että ihmiset ovat läsnä kontekstissa, mutta ei sitä, että ihmiset olisivat aidosti läsnä toisilleen.

Siinä missä teknologia ja inhimillisyys usein asetetaan toistensa vastakohdiksi, työpajan keskusteluissa ne korostuivat vahvasti toisiaan tukevina asioina. Vaikka inhimillistä vuorovaikutusta ja dialogia ei korvata teknologialla, sitä voidaan hyödyntää mahdollistavana välineenä. Lisäksi tarvitaan ihmisiä, jotka kokoavat yksilöistä toisiaan tukevan yhteisön, joka tuo perustarpeisiimme kuuluvaa turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tähän yhteisömanagerit näkivät yhtenä ratkaisuna uuden lempeyskonsultin toimenkuvan. Lempeyskonsultin vahvuuksia olisivat muun muassa empatia ja luottamuksen vahvistaminen.

Oravannahkat ja työbotit

Uusiin yhteisöllisyyden muotoihin liittyy myös oman osaamisen muuttuminen entistä näkyvämmäksi valuutaksi globaalissa ympäristössä. Voiko perinteisen palkkausmallin unohtaa? Palaamme vaihdantatalouteen ja oravannahkakauppaan? Vai saammeko elantomme ehkä kansalaispalkkana?

On selvää, että tulevaisuudessakaan oman osaamisen myyminen ei ole kaikille ominaista ja myös yhteiskunnan perustoimintojen tulisi pyöriä jatkossakin. Mitä jos ansaitsisimmekin pisteitä, yhteiskunnallisia bonuksia, osallistuessamme vapaaehtoistyöhön tai tehdessämme yhteiskunnallisesti merkittävää työtä? Näitä tietoja voisi ylläpitää työbotti, joka myös keräisi hyvinvointidataa ihmisten ominaisuuksista. Samalla työbotti voisi toimia kysynnän ja tarjonnan välikätenä etsien parasta osaamista eri tehtäviin.

Empatian mahdollistava teknologia

Työpajassamme tulevaisuudeksi oli määritelty karkeasti vuosi 2030, mutta keskusteluissa tulevaisuus tuntui etäiseltä ja nykytilasta irrallisena osana. Tosiasiassa tuo tulevaisuus on jo nyt jossakin määrin täällä, vaikka se jaetaankin eriaikaisesti niin eri maissa ja kulttuureissa kuin eri toimialoilla ja yhteisöissäkin. Teknologinen kehitys on nopeaa, mutta oma evoluutiomme ihmisinä on selvästi hitaampaa. Muuttuipa työmme luonne mihin suuntaan tahansa, empatian tarve työelämässä korostuu. Tarvitsemme jatkossakin yhteisömanagereita – tai lempeyskonsultteja – tukemaan yhteisöjä sekä sen yksilöitä. Kun tähän työhön saadaan apua teknologiasta, vapautuu entistä enemmän aikaa yhteisön kohtaamiseen ja aitoon vuorovaikutukseen. Tästä näkökulmasta tulisi lähteä myös kaikkien työtämme tukevien työkalujen suunnittelu, koska lopulta kyse on kuitenkin aina ihmisistä, jotka niitä käyttävät.

Ambientialaiset CMADFI-tapahtumassa

Ambientian tiimi laivalla: Tuuli Aalto, Kati Komulainen, Niina Halminen ja Juha Jalonen.
Avainsanat:
Empatia, muutos, työyhteisö

Blogi