Liiketoimintaa tukevat digitalisointiratkaisut pohjautuvat nykyään tyypillisesti mikropalveluarkkitehtuuriin, ja kyseinen trendi oli vahvasti esillä myös Red Hat Forumissa Helsingissä 5.9.2017, jossa Ambientia oli kumppanina mukana. Tapahtuman innoittamana päätin koostaa viisi keskeistä syytä, miksi myös liiketoimintapäättäjän kannattaisi olla kiinnostunut Openshiftista teknologiana – ja lyhyesti todettuna yhdellä lauseella:  kehitä kontteja älä könttejä. Eli mikäli tavoitteenasi on tehdä fiksuja teknisiä päätöksiä ja Openshift mietityttää, lue ensin viisi syytä valita Openshift.

 1. Teknologiariippumattomuus

  Openshiftin avulla on mahdollista kehittää palveluita erilaisilla teknologioilla, vaikka kaikki sovellukset olisivatkin ajossa samassa Openshift-ajoympäristössä. Sovellukset paketoidaan pieniksi paketeiksi (konteiksi), jolloin kukin toimittaja tai kehittäjä voi valita itselleen ja tarpeisiinsa sopivimmat teknologiat itse kehitystyöhön. Tämä tuo joustavuutta ja ennen kaikkea kustannustehokkuutta sovelluskehitystyöhön, jonka luulisi kiinnostavan ketä tahansa budjettipäättäjää.

 2. Toimittajariippumattomuus

  Openshift joustavana pilvialustana mahdollistaa myös sovelluskehityksen hajauttamisen tehokkaasti. Mikropalveluarkkitehtuurin kantavana ajatuksena on pilkkoa suuret sovellushankkeet pieniksi, uudelleenkäytettäviksi ja helpommin hallittavaksi komponenteiksi, joiden toteuttamiseen voidaan käyttää eri teknologioita. Kontit ovat myös helposti siirrettävissä toiseen ajoympäristöön tarvittaessa. Sovellusten kehittämistä on täten mahdollista myös kilpailuttaa toimittajaverkostolla tehokkaammin.

 3. Automaattinen skaalautuvuus

  Openshift tarjoaa muiden pilviteknologioiden tapaan skaalautuvan ajoympäristön liiketoimintasovelluksille. Kun käyttäjäpiikit kasvavat, myös ajoalusta skaalautuu automaattisesti ilman, että jonkun ylläpitoasiantuntijan täytyy olla ruuvaamassa palvelimesta lisää tehoja.

 4. Kiinteiden kustannusten hillintä

  Sen lisäksi, että Openshift tarjoaa automaattisesti skaalautuvan ajoympäristön, kustannuksetkin muodostuvat toteutuneen resurssitarpeen mukaisesti. Turhien kiinteiden kustannusten riski on siis pienempi, kun ei ole enää tarvetta varautua pahimpaan. Kun palvelussa koetaan suuria käyttäjäpiikkejä, maksetaan resursseista toteutuman mukaisesti (jolloin toisaalta saavutettu tuottokin on oletettavasti parempi). Kun taas käyttöä on vähemmän, ei makseta turhista resursseista.

 5. Pilvipalvelu Suomessa ylläpidettynä

  Mikäli kansainvälisten pilvipalveluympäristöjen tietoturva tai hallittavuus epäilyttää, on Ambientia tuotteistanut Openshift-pilvipalvelun Suomeen. Kyllä, myös ylläpidosta vastaavat Ambientian osaavat asiantuntijat turvallisesti Suomen rajojen sisäpuolella.

Jos yrityksesi strategiset tavoitteet ja pyrkimykset liiketoiminnan digitalisointiin painottavat innovatiivisuutta ja uusien palveluiden nopeampaa lanseeraamista asiakkaille, asettavat kehittämisvaatimukset selkeitä vaatimuksia myös teknologia-arkkitehtuurille.Analysoimalla yhdessä nyky- ja tavoitetilaasi saamme käsityksen siitä, millainen teknologiaratkaisu olisi omalle organisaatiollesi paras.

ambientia

Blogi