Jos olet Amazon tai Apple – onnittelut! Sinulla ei ole uskottavuusongelmia. Me loput emme ole niin onnekkaita. Lähes kaikilla, myös suurilla yrityksillä, on uskottavuuden suhteen haasteita. Se piirtyy konkreettisesti esiin, kun uusi kävijä tulee yrityksen verkkosivustolle.

Uskottavuuden rakentamisessa kohderyhmän ymmärtäminen on luonnollisesti tärkeässä roolissa. Mutta on yllättävää, kuinka isoa roolia kokonaisuudessa näyttelee visuaalinen suunnittelu.

Mikä on sivuston uskottavuus ja miksi se on tärkeää?

Jopa 75 % ajasta sivuston uskottavuutta arvioidaan pelkästään estetiikan perusteella. Uskottavuus vaikuttaa suoraan käyttäjän kiinnostukseen verkkosivustoa kohtaan. Tutkimuksen mukaan välittömiin arvioihin websivuston uskottavuudesta vaikuttavat suunnittelun ”yhtenäisyys” ja tasapaino, harmonia, sekä kontrastin ja hallitsevuuden eri osatekijät.

Kun verkkosivustojen kävijöiltä kysytään mielipidettä yrityksestä yrityksen www-sivujen perusteella, yli 90 % kävijöiden palautteesta koskee designia. Vain pieni osa palautteesta koskee itse sivuston sisältöä. Ja kun ihmisiltä kysytään, mikä seikka saa heidät luottamaan yritykseen, korkealle sijalle nousee verkkosivujen ammattimainen ulkoasu.

Ihminen on luotu visuaaliseksi olennoksi

Tämä ei sinällään ole uutta tietoa. Tutkijat ovat huomanneet jo aikaa sitten, että visuaalinen sisältö prosessoidaan aivoissa eri tavalla kuin teksti. Painettu sana on erittäin kätevä keksintö ja se on toiminut hyvin yli 5000 vuotta, mutta se on kuitenkin ihmisen keksintö. Vastakohtana sille on luontoäidin rakentama kyky nähdä visuaalinen maailma ja tulkita sitä. Ihmisen aivot pystyvät käsittelemään grafiikkaa joidenkin tutkimusten mukaan jopa 6000 kertaa nopeammin kuin tekstiä.

Eikä ihmisillä ole enää aikaa klikkailla linkkejä tutustuakseen paremmin siihen, mitä sivusto pitää sisällään. He tekevät sekunneissa päätöksen, jatkaako eteenpäin sivustolla ja tuo päätös tehdään pelkästään visuaalisen sisällön perusteella. Toki visuaalisen sisällön pitää olla asiaan liittyvää, informatiivista ja selkeästi esiteltyä. Huonosti suunniteltu kokonaisuus ei saa ihmisiä luottamaan yritykseen ja jatkamaan tutustumista itse sisältöön.

Palvelumuotoilu, UI- ja UX-suunnittelu, visuaalinen suunnittelu…

Digitaalisen palvelun design voidaan jakaa eri osa-alueisiin. Kaikkien näiden ammattiryhmien tavoitteena on oppia ymmärtämään kohderyhmää ja luoda heille sellainen palvelu, jota on mielekästä käyttää. Mutta jos todella haluat ratkaista ongelman, rakentaa uuden tai modifioida olemassa olevaa ominaisuutta, sinun ei tule ymmärtää vain käyttäjän tarpeita. On ymmärrettävä myös miten ehdottamasi ratkaisut tulevat vaikuttamaan sivustolla kävijään emotionaalisella tasolla.

Verkkosivusto on paljon enemmän kuin linkitettyjen sivujen ryhmä. Se on käyttöliittymä, jossa henkilö kohtaa yrityksen ja jossa he kommunikoivat ja vaikuttavat toisiinsa. Tämä vuorovaikutus luo vierailijoille jonkinasteisen kokemuksen, ja web-suunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että kokemus organisaation sivustolla on niin hyvä kuin se vain voi olla. Että sivusto herättää luottamusta olemalla uskottava.

Avain siihen on ajatella sivuston käyttäjää ensin, ennen kaikkea ja aina.

Lue täältä lisää siitä, mihin 0,05 sekunnin aika perustuu. 

Saimmeko sinut kiinnostumaan visuaalisesta uskottavuudesta ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä?
Hienoa – ota yhteyttä, keskustelemme aiheesta enemmän kuin mielellämme!Avainsanat:
design, palvelumuotoilu, UI- ja UX-suunnittelu, visuaalinen suunnittelu

Blogi