Tarina tekemisen taustalla

IT-alalla on huutava tarve uusille, osaaville tekijöille. Mikä olisikaan helpompi ja ketterämpi tapa päästä lähemmäs tavoitetta kuin ottaa KIKY-tunnit tehokkaasti käyttöön niin, että kaikki hyötyvät – asiakas ja me?

Alkuvuodesta 2019 Ambientialla tehtiin päätös toteuttaa useampi Hackathon-tapahtuma Future Creation -teemalla. Ideana taustalla oli kehittää tiimeissä asiakasprojekti, jonka funktio oli antaa työntekijöille mahdollisuus tutustua ja opiskella aihealueita, jotka kiinnostavat ja joilla voisi olla tulevaisuutta.

Future Creation Hackathon -tapahtumassa ambientialaisten tiimit pitchasivat esityksensä paikalle kutsutulle asiakastuomaristolle. Jokaisen tiimin pitchauksen jälkeen käytiin hyvää keskustelua, mikä antoi uutta ajatusta sekä näkökulmaa kotiinviemisiksi – sekä asiakkaille että Ambientialaisille.

Pitkän päivän päätös – paras palkittiin

Spoileri. Voitto tuli kotiin meidän Koodausinnostus koululaisille -tiimille, joka koostui Tuulista ja allekirjoittaneesta eli kahdesta palvelumuotoiluintoilijasta.

Miten vakuutimme tuomariston? Meidän haaste oli innostaa lapsia koodaamaan. Idea kuulostaa ensikuulemalta jo käytetyltä. Halusimme kuitenkin tehdä oppimisen sekä oppijoille että opettajille jatkossakin mahdollisimman vaivattomaksi ja helpoksi. Asetimme tavoitteeksi luoda helposti kopioitavissa olevan konseptin, joka ei vaadi laitteita tai koodaustaitoja. Haasteen valintaan vaikutti myös se, että molemmilla on kouluikäisiä lapsia sekä ajatus saada lisää kiinnostuneita lapsia, varsinkin tyttöjä, rohkaistua teknologian pariin. Oppilaiden matka työelämään on pitkä, mutta halusimme omalta osaltamme tukea sitä jo alkutaipaleelta lähtien.

Futuhackathon tapahtuma 2019

Ohjelmointi on lasten leikkiä – ainakin melkein

Kehitimme Robogem-peliin pohjautuvan interaktiivisen oppitunnin (45 min), joka on suunnattu 6-9 vuotiaille lapsille. Tarkoituksenamme oli innostaa ja rohkaista koodauksen pariin taidoista ja taustoista riippumatta. Tunti koostui neljästä vaiheesta; orientoituminen, teoria, soveltaminen ja koonti. Sovellus-vaiheessa lapset pääsivät ohjelmoimaan toisiaan, mikä olikin se oleellinen osa tässä kokonaisuudessa. Tunnilla jokaisella lapsella oli oikeus oppia koodausta ilman, että se vaatii perheeltä rahallista panostusta.

Jotta pystyimme vahvistamaan ideamme toimivuuden, konsepti testattiin ensin ja iteroinnin jälkeen pidettiin se kahdelle ryhmälle Turun toimistolla, sitten toisen iterointikierroksen jälkeen Lempäälän koulussa. Paljon annettiin ja paljon myös saatiin. Hymynaama-palautteen perusteella innostus ja halu “koodata” jatkossa oli oppilaisiin tarttunut.

Oivaltamisen riemu oppilaiden kasvoilla ja se, että koodaamisen logiikka aukeni edes pikkiriikkisen, oli meille se paras palkinto.

Materiaalin perusteella kuka tahansa (opettaja, vanhempi, lasten parissa työskentelevä, jne.) voi pienellä panostuksella ottaa konseptin käyttöön ja innostaa tulevaisuuden koodareita.

Lataa Koodausinnostus koululaisille -konsepti käyttöösi, ole hyvä. Annamme mielellämme lisätietoja ja odotamme kommentteja kokemuksistasi koodauksen parissa.

 

Avainsanat:
Future creation, kiky-tunnit, ohjelmointi, palvelumuotoilu

Blogi