Tämä oli se viesti, jonka halusimme välittää, kun Ambientialta pyydettiin lyhyttä puhetta Nuorkauppakamareiden Johtajuusakatemiaan.

Tein esityksen Ambientian Lean-gurun, Sami Pippurin, kanssa. Pitkän tarinan tiivistäminen kolmeen minuuttiin on oikeasti pirun vaikeaa. Lopulta saimme mielestämme hyvä esityksen aikaiseksi:

Lean-johtaminen, Henri Sora & Sami Pippuri

Aluksi kerroimme, että Ambientialla on tavoitteena etsiä maailmalta erilaisia toimivia malleja ja soveltaa niitä omaan sekä asiakkaidemme toimintaan. Leanin suhteen opiskelun kohteena on ollut Lean IT Associationin -malli. Malli esittää ja havainnollistaa kuinka Lean-periaatteita voidaan käyttää IT-maailmassa. Esityksessämme keskityimme muutamaan keskeiseen asiaan nykyaikaisessa työnjohtamisessa hyvin rivakasti esitettynä.

Tee enemmän virheitä autonomisessa toimintaympäristössä

Puheen toinen osa käsitteli ripeästi yleisiä Leanin periaatteita virheistä. Niiden tekeminen on suorastaan suotavaa, jotta oppimista voi tapahtua. Virheitä kannattaa tehdä myös mahdollisimman aikaisin, jotta niihin ehditään reagoida vielä tekemisen aikana. Kokeileminen on suositeltavaa samalla tavalla mahdollisimman aikaisin. Jos homma ei toimi, prosessia pitää kehittää. Kokeiluille avoimen työympäristön luominen on avain luovan ja jatkuvasti kehittyvän organisaation rakentamiseen.

Kolmas oleellinen asia esityksessä oli se, että jokaisella tiimillä pitää olla toimintaympäristö, jossa he voivat itse tehdä päätöksiä. Ambientialla hyvä esimerkki tästä on tietoturvatestaus. Se on ilmiselvästi pakko tehdä jokaisessa projektissa. Tähän on ohje olemassa, jota tulee noudattaa. Sen pilkuntarkka seuraaminen ei kuitenkaan ole suotavaa, vaan ohjetta tulee ja pitää soveltaa jokaisen tuotoksen yhteydessä. Tällaisessa toimintaympäristössä tiimi voi tehdä päätöksiä omassa työssään – ja johto varmistua siitä, että tietoturvallinen kehittäminen tapahtuu kaikissa töissä. Näin rakentuu malli ja prosessi, joka kannustaa vastuunottamiseen ja osallistumaan. Se taas luo työlle tarkoitusta.

Vastaus yleisimpään kysymykseen: miten minä voin tätä hyödyntää?

Esityksen jälkeen tuli kivasti kysymyksiä. Iso osa kuuntelijoista ei ollut tekemisissä ohjelmistojen kanssa, joten he kysyivät miten he voivat soveltaa esitystä työssään. Vastaus oli selkeä: siirrä päätöksenteko sinne missä tieto on – ja mahdollista itseohjautuminen. Se helpottaa kaikkien työtä ja lisää sitoutumista työhön.

Sami on kirjoittanut Ambientian Joensuun tiimien kokemuksista Leanin toteuttamisesta.  Hänen aikaisemmat tekstit Leanista ovat:

Ja, lisää on tulossa.

Katso myös: 

Prosessien tehostaminen


Haluatko kuulla lisää? Laita viesti! 

Avainsanat:
itseohjautuvuus, lean
ambientia

Blogi