Liferay DXP on tunnetun ja laajasti käytössä olevan Liferay-portaalin uusin inkarnaatio. Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkkä tavanomainen päivitys. DXP on uudenlainen digitaalisten palveluiden ja käyttäjille tarjottavien digielämysten hallitsemiseen erikoistunut järjestelmä. Uudistuksen tavoitteena on alusta asti ollut vastata digitalisaation ja monikanavaisuuden tuomiin uudenlaisiin tarpeisiin sekä tarjota käyttäjille heille personoitu digielämys verkossa. Järjestelmän tärkein ominaisuus on sen kyky yhdistää sisällöt eri kanavista yhtenäiseksi käyttökokemukseksi, ohjata käyttäjät oikeanlaisen sisällön äärelle sekä kerätä syvällistä tietoa palveluiden käyttäjistä. Näin voidaan mahdollistaa käyttäjille personoitu digielämys läpi koko verkkopalvelun.

Käyttäjätieto parantaa palvelua

Liferay DXP kertoo, mitä käyttäjä on klikannut, minkä äärellä hän on viipynyt – ja missä vaiheessa hän on näppäimistö paukkuen poistunut verkkopalvelusta löytämättä sitä, mitä etsi. DXP yhdistää eri lähteistä saatavaa tietoa. Näin se maalaa poikkeuksellisen elävän kuvan kustakin asiakkaasta ja hänen virtuaalisesta käyttäytymisestään. Kaikki kerätty data on helposti tarkasteltavissa ja valmista sovellettaviksi mitä moninaisimmilla tavoilla käyttäjien digielämyksen parantamiseksi. Siitä on hyötyä muun muassa verkkosivujen suunnittelussa, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Viime kädessä tiedon keräämisen päämääränä on tarjota käyttäjälle kokemus siitä, että hänen henkilökohtaiset tarpeensa osataan ottaa huomioon tarjottavissa palveluissa. Liferay DXP:n ansiosta verkkopalveluiden käyttämisestä tulee entistä sulavampaa ja miellyttävämpää, tämä lisää käyttäjätyytyväisyyttä ja sitouttaa käyttäjiä myös asiakkuuteen.


Ota yhteyttä:

Blogi