Markkinoijalla ei ole mitään mahdollisuutta onnistua, ellei hän sekä ymmärrä asiakkaan ostoprosessia että pidä huolta omastaan.

Markkinoijat käyttävät perustellusti paljon aikaa perehtyäkseen asiakkaan ostoprosessiin. Se on markkinoinnin kahdesta tärkeimmästä prosessista ensimmäinen. Ostopersoonat, ostopolut ja liidien pisteytykset ovat kuitenkin hyviä vain niin kauan, kuin oma kohderyhmä pysyy samana, eikä asiakkaan ostoprosessi muutu merkittävästi.

Markkinoinnin onnistumisen todennäköisyys pienenee merkittävästi, jos markkinoiden dynamiikka muuttuu, eikä markkinoijalla ole tietoa muutoksen suunnasta. Silloin suurempaan rooliin nouseekin markkinointiprosesseista se toinen, eli markkinoinnin oma prosessi.

Selvitä ensin tavoitteet, aikataulut ja vastuut

Markkinoinnin onnistumista voi arvioida hyvin monella eri tavalla. Siksi on ensin päätettävä, että missä markkinoinnin tarkalleen ottaen tulisi onnistua. Markkinoinnille annetaan usein monia tavoitteita liittyen mielikuvan kehittämiseen, tunnettuuden lisäämiseen tai myynnin tukemiseen, mutta vain rajallisesti resursseja.

Kaikkia kolmea edellä mainittua siis tarvitaan – mutta missä suhteessa? Kun investointipäätöksiä eri tavoitteiden välillä tehdään, olennaista on tarkastella yrityksen markkinapositiota. Painotus eri tavoitteiden välillä määrittää myös yhdenmukaisen resurssien allokoinnin.

Kun tavoitteet ja painotukset ovat selvillä, jäljelle jää suunnittelu ja toteutus. Ne taas ovat riippuvaisia ajoituksesta.

Markkinointi pohtii kuukaudesta ja vuodesta toiseen, miten toimenpiteet ja vuosikello tulisi ajoittaa kalenteriin ja kenen vastuulle.

Varasta IT-osastolta välineet prosessin tueksi

Harva prosessi toimii enää ilman prosessia tukevaa järjestelmää ja työkaluja. Rekrytointiprosessia ja vaikkapa it-palvelujen hallintaa helpottamaan on kehitetty työkaluja, joita markkinointikin voi hyödyntää. Työkalujen avulla hallitaan sekä suunnittelua että toimenpiteiden aikataulutusta.

Kun työkalut ovat kunnossa, markkinoijan ei tarvitse murehtia montaa viikkoa etukäteen, että “koska meidän pitikään katsoa sitä ja tätä?” Tärkeimmät ajankohdat ja vastuut löytyvät aina prosessia tukevasta järjestelmästä.

Järjestelmä tuo myös mukanaan läpinäkyvyyttä. Suunnitelmat ja niiden toteutus on kaiken aikaa järjestelmässä näkyvillä, jolloin esimiesten ja muiden viiteryhmien on nopea nähdä, miten asiat etenevät ja esimerkiksi millainen markkinoinnin työkuorma on. Lisäksi oikeat työkalut helpottavat tiimin toimintaa poikkeusoloissa.

Jos yksi tiimin jäsen on lomalla ja toinen sairaana, muut pystyvät ottamaan tehtäväjonosta hoitaakseen sellaisiakin tehtäviä, joissa eivät ole välttämättä olleet alusta asti mukana.

Kaipaisiko teidän yrityksenne toimivaa markkinoinnin ohjausjärjestelmää?
Katso myös

Varasta parhaat käytännöt IT-osastolta

Avainsanat:
Prosessi, tehtävänhallinta, webinaari

Blogi