Ennen kaikkea DevOpsissa on kyse kulttuurillisesta toimintatavan muutoksesta, kertoo Ambientian Senior Systems Specialist Jussi Haaja.

DevOpsin olemassaolon taustalla on teknologian kehityksen lisäksi tarve muuttaa toimintatapoja tehokkaammiksi, nopeammiksi ja joustavimmiksi. Termi muodostuu sanoista Development (kehitys) ja Operations (tuotanto) ja sillä tarkoitetaan sähköisten palvelujen tuottamiseen tarkoitettua ketterää toimintamallia läpi koko toimitusketjun.

Aiemmin verkkosovellusten ja ohjelmistojen kehityksestä ja ylläpidosta on yleensä vastannut vähintään kaksi erillistä tiimiä. DevOps-toimintamallissa tehdään toisin: kehitystyöstä ja ylläpidosta vastaa yksi tiimi, jolloin kaikki osaaminen löytyy samasta paikasta. Näin kehitystyö käy sujuvasti ja samalla IT-osastojen rajoja rikkoen.

DevOps on muuttanut ohjelmisto- ja sovelluskehityksen toimintatapoja myös siten, että enää ei oleteta, että lopputuotos tulee yhdellä kertaa valmiina ulos. Ohjelmistoja ja sovelluksia kehitetään ja muokataan sitä mukaa, kun niitä käytetään ja uusia versioita voidaan ottaa käyttöön vaikka joka päivä. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin yllättäviinkin muutostarpeisiin.

Oma kokemus opettaa

Ambientialla ei ainoastaan puhuta DevOps-tavasta toimia, vaan talossa on itse käyty läpi toimintakulttuurin muutos ja opittu siitä. Uusi malli on ollut Ambientialla käytössä jo parisen vuotta.

Koska Ambientialla toimitaan itse DevOps-tyylillä, löydetään myös asiakkaille helposti parhaimmat ratkaisut. Ambientialta Osaamista löytyy myösDevOps-osaamista myös päämiesten tuotteiden kautta.

Myymme esimerkiksi Atlassian tuotteita, joita käytetään yleisesti DevOps-toimintamallin yhteydessä ja pystymme opastamaan ja neuvomaan asiakkaitamme näiden tuotteiden käytössä, Haaja selittää.

Vaikka DevOpsissa hyödynnetään kehittyneintä teknologiaa, on tärkeä, Haaja muistuttaa, että työkalut ovat vain väline organisaatiokulttuurin muutokselle, eikä pelkästään niillä päästä vielä pitkälle.

Ambientialaiset tietävät omasta kokemuksesta, että jos halutaan saada tehokasta muutosta aikaan, on muutoksen lähdettävä syvemmältä.

Vaikka Haajan mukaan lopputulokset palkitsevat, mutta toimintakulttuurin muuttaminen aina haastavaa ja pelottavaakin. Vuosia juurtuneiden tapojen muuttaminen ei ole helppoa. Isot siirtymät eivät koskaan ole. Siksi on tärkeää, että ne tehdään oikein. Tähän Ambientia tarjoaa monipuolista erityisosaamista.

Autamme omaksumaan DevOps-kulttuuria, neuvomme työkalujen käytössä sekä tarjoamme asiakkaiden käyttöön myös omia kokonaisia tiimejä, joilla on hallussa uusin teknologia ja toimintatavat, Haaja kuvailee.

Miksi DevOps?

DevOpsin valintaa perusteltaessa tärkeimmät asiat ovat tehokkuus, ketteryys ja mukautumiskyky. DevOps mahdollistaa nopean reagoinnin liiketoimintaympäristön muutokseen ja tätä kautta paremman kilpailuaseman.

Siirryttyämme itse DevOps-toimintamalliin olemme voineet palvella asiakkaitamme entistä nopeammin ja tuloksellisemmin, Haaja kertoo.

DevOps-mallin hyödyt näkyvät myös yrityksen sisällä. Kun aikaisemmin eri tiimeissä olleet ihmiset tulevat saman pöydän ääreen, opitaan näin paljon myös omista kollegoista ja ymmärrys kokonaiskuvasta kehittyy.

DevOpsin tehokkuus säästää aikaa ja rahaa. Kun poistetaan turhat välivaiheet ja prosessit, saa käyttämänsä panostuksen paremmin takaisin.

On toki olemassa toimialoja, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat tiukemmassa kontrollissa olevan järjestelmän. Esimerkiksi turvallisuus- ja rahoitusaloilla virheisiin ei ole varaa. Haajan mukaan näilläkin aloilla voidaan kuitenkin soveltaa DevOps-mallia joltain osin.

Useimmilla toimialoilla ketterä kehitys on kuitenkin tärkeää, ellei jopa välttämätöntä. Pienet virheet voidaan korjata lennossa, tärkeintä on päästä markkinoille ensimmäisten joukossa. Isoilla teknologiayrityksillä onkin riski jäädä kehityksessä jälkeen, jos organisaatiorakenteita on hidas ja hankala muuttaa.

Mitä aikaisemmin pääsee kelkkaan mukaan, sitä paremman kilpailuaseman saa markkinoilla, Jussi Haaja lisää.

 

Avainsanat:
DevOps

Blogi