Talousmedian ja asiantuntijoiden viesti yritysjohdolle on selvä: elämme ristiriitaista muutoksen aikaa, jota leimaa kasvava kompleksisuus, suurtenkin toimialojen disruptio, epävarmuus tulevaisuudesta, mutta toisaalta valtavat mahdollisuudet, hyperkasvu sekä uudet mullistavat teknologiat.

Jos hypepintaa rapsuttaa, mitä jää jäljelle? Mistä me todella puhumme, kun puhumme yrityksiä ympäröivästä valtavasta muutoksesta?

On selvää, että esimerkiksi digitalisaatio sekä teknologian kehitys ajavat tällä hetkellä vauhdikkaasti toimitalojen ja liiketoimintamallien disruptointia. Digitalisaatio ja internetin joukkovoima ovat tukeneet uusien toimialojen nousua ja toisaalta mahdollistaneet täysin uudenlaisten liiketoiminta-, arvonluonti- sekä vuorovaikutusmallien luomisen. Kehitystä on haastavaa ennakoida edes viiden vuoden tähtäimellä.

Kokeilukulttuuri kiihdyttää vauhtia

Digitalisaatio sekä internetin skaalaus- ja joukkovoima ovat synnyttäneet kiihtyvällä tahdilla myös yksisarvisia eli yli miljardin dollarin valuaatiota nauttivia yrityksiä. Samalla näemme myös pohjoismaisia ja eurooppalaisia menestystarinoita, joissa noustaan muutamassa vuodessa nollasta 100 miljoonaan euroon esimerkkinä vaikkapa NA-KD vaatekaupan puolelta.

Teknologian demokratisointi ja pääomien saannin helpottuminen ovat luoneet startup-yritysten vyöryn. Erityisesti nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet entistä myönteisemmiksi.

Tämän avulla myös perinteisempi yritysmaailma on yhä enemmän omaksunut kokeilun ja testaamisen kulttuurin. Markkinoille ei enää tuoda vain viimeisen päälle valmiita tuotteita, vaan raakileita, joiden viimeistelyyn osallistetaan tuotteen ja palvelun kohderyhmät. Epäonnistuminen on entistä nopeampaa, mikä on monen etu.

Muutos vaatii itseohjautuvuutta ja jatkuvaa oppimista

Ulkoisten tekijöiden muuttuessa, myös organisaatioiden on muututtava. Hiearkkiset ja kontrolliin perustuvat yritykset eivät ole tarpeeksi voimakkaita vastaamaan monimutkaisen ja nopean toimintaympäristön vaatimuksiin. Tiimeistä on tulossa autonomisesti toimivia organismeja ja työntekijöistä itseohjautuvia toimijoita. Edelläkävijäorganisaatiot ovat hajauttaneet päätöksentekoa ja tehneet siitä avoimen. Samalla he ovat sitoneet työntekijät ja organisaatiot yhteen työn merkityksellisyyden tunteella. Järjestäytyminen toimivissa organisaatioissa on lähes päinvastaista konservatiiviseen yksilöitä ja työnimikettä korostavaan kulttuuriin verrattuna.

Ympäristön muutos tarkoittaa myös sitä, että liiketoimintastrategian ytimeen nostetaan yhä voimakkaammin esimerkiksi aito asiakaslähtöisyys, yhteisen arvon tuottaminen sekä kestävää kehitystä ajavat näkökulmat. Strategian ydin ei enää ole pelkästään perinteisissä toimialarakenteissa, arvoketjuissa, kompentensseissa tai edes digitalisoinnissa vaan yhä useammin näkökulmana on perinteisten mallien disruptointi. Sen toteuttaminen ei ole helppoa.

Disruptointi vaatii jatkuvaa oppimista, innovaatioita, markkinoiden ja asiakkaan – jopa ihmisen – erinomaista ymmärtämistä sekä teknologian hyödyntämistä. Lisäksi vaaditaan myös ambitiotason nostamista nykyisestä ja rohkeutta.

Rakenna tulevaisuutta tiedon pohjalta

Käynnissä olevassa muutoksesta selviytyvät voittajana yritykset, jotka pystyvät uudistumaan, hyödyntämään mahdollisuuksia muita tehokkaammin ja luomaan organisaatioonsa kulttuurin, joka perustuu itseohjautuvuuteen, hajautettuun päätöksentekoon ja avoimuuteen. Toisin kuin usein ajatellaan, tässä kehityksessä ovat vahvoilla toimialojaan hyvin ymmärtävät ja tehokkaasti verkottuneet, vakiintuneet yritykset – kunhan ne pystyvät sisäisesti rakentamaan yhteisen ymmärryksen suunnasta ja uudesta tahtotilasta sekä uudistamaan toimintamallinsa sekä organisaationsa palvelemaan niitä.

Isojen muutosten keskellä kaikkein tärkeintä on kuitenkin oman liiketoiminnan tulevaisuuden systemaattinen rakentaminen. Siinä tulevaisuustyöskentely, teknologiaosaaminen, innovointi ja liiketoimintamuotoilu sekä design-ajattelu yhdistyvät kokeilukulttuuriin sekä uudenlaisiin liiketoiminnan ohjausmalleihin. Kyse ei ole tulevaisuuden ennustamisesta, vaan liiketoiminnan muokkaamisesta haluttuun suuntaan.

Tämä työ kannattaa aloittaa jo tänään, sillä tulevaisuus tehdään, se ei vain tapahdu.


Kiinnostaako tulevaisuuden muutosten johtaminen? Laita meille viestiä!
Avainsanat:
Future creation
ambientia

Blogi