Informaatiosuunnittelu, sisältösuunnittelu, käytettävyys, käyttökokemus jne. Informaatioarkkitehtuurilla on monta nimeä ja jokainen yllämainituista osuu osittain täysin oikeaan.

Ne ovat palapelin palasia suuremmassa informaatioarkkitehtuurin muodostamassa kokonaisuudessa.

Informaatioarkkitehtuuri on tieteen ala, joka tutkii rakenteistamista, organisointia, sekä luokittelua. Sen tavoitteena on helpottaa informaation löytämistä ja hallintaa. Vaikka verkkopalveluiden ja sovellusten maailma ei varsinaisesti ole puhdas tieteen ala, informaatioarkkitehtuurin määritelmiä hyödynnetään siellä ehkä eniten maailmassa tällä hetkellä. Miksi? Koska aika on nykypäivänä kaikkein arvokkain resurssi useiden ihmisten elämässä.

Kuvittele eteesi labyrintti ja suora tunneli. Molempien päissä on tarvitsemasi tieto. Kumpi ohjaa sinut helpommin perille?

Mikäli käyttäjä kokee tiedon liian vaikeaksi ja liian hitaaksi löytää, käyttäjä usein siirtyy muualle etsimään tarvitsemaansa tietoa. Sovellusten ja verkkopalveluiden maailmassa tämä on äärimmäisen tärkeää ja usein sidottu suoraan niiden menestykseen.

“Informaatioarkkitehtuuri auttaa ihmisiä löytämään tiedon helposti ja helpottaa heitä hahmottamaan oman ympäristönsä osana suurempaa kokonaisuutta”
-The Information Architecture Institute

Informaatioarkkitehtuurin määritelmät vaihtelevat hieman toimintaympäristön mukaan. Kyllä, informaatioarkkitehtuuria sovelletaan myös verkon ulkopuolella. Verkkopalveluiden ja sovellusten maailmassa peruspilarit ovat:

• Hierarkia ja informaation järjestäminen
• Luokittelu ja metatieto
• Navigaatio ja käyttäjän navigointi
• Haku ja hakujärjestelmät

Miksi informaatioarkkitehtuuria ja sen suunnittelua tarvitaan?

Nykyisessä käyttäjälähtöisessä suunnittelussa haluamme tuottaa tietoa, josta käyttäjä on kiinnostunut. Haluamme kuitenkin myös tuoda kyseisen tiedon käyttäjän saataville mahdollisimman vaivattomasti. Informaatioarkkitehtuuri on harvemmin loppukäyttäjälle suoraan näkyvää, mutta sen läsnäolo tuntuu käyttökokemuksessa, visuaalisessa suunnittelussa ja viime kädessä verkkopalvelun tai sovelluksen navigaatiossa. Visuaalisesti miellyttävä verkkopalvelu jouhevalla käyttöliittymällä voi olla merkityksetön ilman hyvin suunnitellun informaatioarkkitehtuurin tuomaa logiikkaa taustalla.

Hyvin suunnitellun informaatioarkkitehtuurin etuina loppukäyttäjälle ovat:

• Verkkopalvelun tai sovelluksen navigointi tuntuu käyttäjästä luonnolliselta, kun se vastaa hänen olettamuksia etsittävän tiedon valossa.

• Sisältö on järjestetty loogisiin kokonaisuuksiin, jolloin oikean tiedon etsintä helpottuu ja nopeutuu.

• Käyttäjät voivat keskittyä tehtäväänsä tai toimintaansa palvelussa, ilman turhaa etsimistä.

• Kilpailijoista erottuminen. Suurella todennäköisyydellä loppukäyttäjän käyttämä verkkopalvelu ei ole uniikki. Selkeä informaatioarkkitehtuuri on eduksi käyttäjistä kilpailtaessa.

Palvelumuotoilu Ambientialla
Avainsanat:
informaatioarkkitehtuuri, käyttäjäkokemus, verkkopalvelu

Blogi