Muutosten tekeminen jo valmiiksi kehittyneessä organisaatiokulttuurissa on hidasta, vaatii kärsivällisyyttä ja tapahtuu pienin askelin. Välillä tuntuu, että eihän tässä ole saatu aikaan paljon mitään. Sitten naurunremakka puskee läpi seinän ja muistan, kuinka pitkä matka onkaan jo tultu.

Syyllisten metsästyksestä ratkaisujen jahtaamiseen

Yksi olennaisimpia kehityskulkuja Lean IT:n myötä on se, että se on muuttanut keskustelun luonnetta. Tyypillisesti projektityössä hankaluuksista ja haasteista voidaan puhua vasta, kun tilanne on jo päällä. Niiden syitä ja seurauksia ruoditaan jälkikäteen, mikä johtaa valitettavan usein syyllisten etsimiseen ja koottujen selitysten keksimiseen.

Lean IT:n seurauksena me pystymme reagoimaan tilanteisiin huomattavasti aikaisemmin. Jos projektissa on tulossa aikataulu-, budjetti-, resursointi- tai muu haaste, me näemme sen jo ennalta ja pystymme keskustelemaan asiasta ennen kuin talo on jo tulessa. Tämä muuttaa keskustelun alkuasetelmaa ja ohjaa etsimään syyllisten sijaan erilaisia ratkaisuja, koska niille on vielä aikaa. On sanomattakin selvää, että tällainen keskustelu on paljon rakentavampi ja hedelmällisempi.

Projektien tekeminen on entistä enemmän joukkuelaji

Toinen keskeinen muutos on se, että Lean IT on tuonut tiimin lähemmäs toisiaan. On syntynyt keskustelukulttuuri ja aito halu tehdä yhteistyötä. Projektien tekeminen ei ole yksilölaji muutenkaan, mutta Lean IT on entisestään vahvistanut luottamusta ja yhteistä tekemisen meininkiä.

Läpinäkyvyyden myötä kaikki tietävät, mitä tehdään ja mikä kunkin työpanos on. Jos kollega on jumissa, se vaikuttaa koko featuren läpivirtaukseen ja tiimi rynnistää avuksi. Parhaimmillaan koko tiimi voi olla yhdessä ratkomassa kinkkistä ongelmaa. Kun asioita tehdään yhdessä, se on hauskempaa ja opettavaisempaa kuin epätoivoinen yksinään puurtaminen. Keskustelu on iloista ja nauru raikaa enemmän kuin aikaisemmin.

Sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen vähentää valittamista

Jokainen ihminen valittaa tilanteessa, jossa ei tunne voivansa vaikuttaa olosuhteisiinsa mitenkään. Valittaminen on oire voimattomuudesta. Lean IT:n mukaisesti ongelmista keskustellaan avoimesti ja koko tiimi saa osallistua päätöksentekoon sekä kehittää toimintaansa ihan itse. Tämä saa aikaan sen, että valittaminen vähenee ja ratkaisujen sekä kehitysehdotusten etsiminen lisääntyy. Jatkuva kehittäminen ei ole pelkkää nättiä sanahelinää, vaan oikeasti jokaisen arjessa toteutuva asenne.

Tällaisen kulttuurin synnyttäminen vaatii esimieheltä paitsi kärsivällisyyttä myös vallasta luopumista. Ei voi sanella, että nyt me tehdään näin ja saa suorittaa. Sen sijaan on inspiroitava ja ideoitava, sparrattava, kerrottava tarinoita ja käytävä keskustelua. Vaikka välillä tuntuu, että näin asioiden kehittäminen on tavattoman hidasta, niin se on ainoa tapa saada aikaan pysyvää muutosta.

En olisi ennen tälle polulle lähtemistä osannut arvata, että naurun lisääntyminen on yksi Leanin sivuvaikutus. Se on niistä kuitenkin ehkä se kaikista paras, sillä se kertoo siitä, että tiimi nauttii arjestaan.

Aiemmat blogitekstimme Leanista:

Lean IT haltuun – 4+1 lukuvinkkiä

Mittaaminen on helppoa, mittareiden keksiminen vaikeaa

Ohjelmistoprojekti taivutetaan noudattamaan FIFO-logiikkaa

Kanban sytyttää valot ja työ muuttuu näkyväksi

Hyvin määritelty ei ole vielä puoliksikaan tehty

Lean ruokkii uteliasta, kehittämishaluista luonnetta

Lean IT ei pidä odottamisesta eikä arvosta resurssitehokkuutta

Leanin ydinviesti kolmessa minuutissa

Avainsanat:
lean, muutos, tiimityö

Blogi