Teknologia IT-alalla kehittyy huimaa tahtia, ja alalla toimivien on seurattava kehitystä, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan ajanmukaisia palveluita. Uusia ja parempia toteutustapoja täytyy jatkuvasti arvioida, jotta niitä voidaan tuoda mukaan projektityöhön luottamuksella siitä, ettei projektin budjetti tai aikataulu vaarannu toteuttajille vieraan teknologian takia.

Yhteinen käpistelypäivä uuden oppimiseen

Olemme kuluneen vuoden aikana järjestäneet Ambientialla muutaman Open Tech Day –nimellä kulkevan tapahtuman. Open Tech Dayn ajatuksena on koota samasta aihepiiristä innostuneet ambientialaiset yhdeksi päiväksi samaan tilaan oppimaan uutta ja oppimaan toisiltaan. Samalla päivä on toiminut kaikille avoimena oppimistilana, jossa voidaan melko vapaasti ideoiden kokeilla uusia asioita tietyn aihealueen sisällä. Tarkoituksena on myös dokumentoida keskeisimpiä löydöksiä, jotta voimme hyödyntää niitä tulevassa työssä.

Sain alkuperäisen ajatuksen Open Tech Daysta vuoden 2017 lopulla erään projektin päätteeksi. Projektissa oltiin käytetty jossain määrin Ambientialle tavanomaisesta poikkeavaa teknologiapinoa, mutta näin tässä kehityssuunnassa myös paljon potentiaalia. Olin toki kirjoittanut projektin pohjalta opitusta yleistä dokumentaatiota käytetyistä teknologioista, mutta tunsin tarvetta päästä jakamaan oppimaani suuremmassa vuorovaikutussuhteessa. Näin syntyi kipinä Open Tech Daysta.

Vuonna 2010 Ambientialla lainattiin ensimmäisen kerran ShipIt Day –käytäntö pitkäaikaiselta kumppaniltamme Atlassianilta. ShipIt Day -konseptia Ambientian tarpeisiin muokaten syntyi Open Tech Day. Keskeisin ero Open Tech Dayn ja ShipIt Dayn välillä on aihealueen kohdennuksessa: ShipItissä tapahtuva oppiminen ei ole yleensä kohdennettua. ShipIt Dayn aikaansaannokset ovat toki usein olleet vähintään Ambientian sisäisesti vaikuttavia ja johtaneet esimerkiksi omalta osaltani ylemmän AMK-tutkinnon suorittamiseen. ShipIt mahdollistaa melko radikaalienkin, Ambientian normaalin viitekehyksen ulkopuolella olevien ideoiden testaamisen. Open Tech Day taas lähtökohtaisesti rajaa tutkittavaa asiaa paljon enemmän.

Tapahtumien välinen roolitus voidaan nähdä niin, että Open Tech Day keskittyy niihin asioihin, joihin meidän on ehdottomasti tutustuttava mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. ShipIt Day puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tutkia myös aihealueita, jotka ovat mahdollisesti verrattain kaukana Ambientian nykyisestä toiminnasta.

Irti työtehtävä-, tiimi- ja paikkakuntarajoista

Open Tech Day on täysin avoin. Tapahtuman näkökulmasta on näin ollen täysin ok, jos päätoimisesti UX-asioiden kanssa toimiva frontend-kehittäjä haluaa tutustua Ansiblen saloihin. Tiimi- tai paikkakuntarajoja ei tunneta. Tyypillinen Open Tech Day -päivä alkaa noin kello yhdeksältä aamulla, jolloin päivän fasilitoija käy lyhyesti lävitse päivän aiheen ja mahdolliset saatavilla olevat materiaalit, joita osallistujat voivat päivän aikana halutessaan hyödyntää. Tämän jälkeen jatketaan innokkaasti tekemistä noin kuuden tunnin ajan, kunnes noin puoli neljältä keräännytään yhteen ja annetaan jokaiselle mahdollisuus kertoa siitä, mitä päivän aikana on saanut aikaiseksi ja mitä on oppinut. Toisaalta päivän rakenne on tietoisesti jätetty varsin avoimeksi, ja onkin aika paljon fasilitaattorista kiinni, millaiseksi tapahtuma lopulta muotoutuu. Kantavana ajatuksena on kuitenkin käyttää päivän verran aikaa niin, että päivän lopussa voi kertoa oppimastaan muille.

Open Tech Dayn sosiaalista merkitystä ei pidä unohtaa. Ambientia on maantieteellisesti hajautunut organisaatio, jossa saman tiimin jäseniä saattaa työskennellä useilla paikkakunnilla. Open Tech Dayn kaltaiset tapahtumat tarjoavat ambientialaisille mahdollisuuden kohdata toisiaan kasvokkain yhteisen kiinnostuksen kohteen äärellä, mikä on myös arvokas asia. Myös samalla paikkakunnalla, mutta eri tiimeissä tai projekteissa työskentelevät henkilöt löytävät Open Tech Dayn kautta mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja ideoita.

Open Tech Dayn voi järjestää kuka tahansa ambientialainen, joka tuntee riittävästi kiinnostusta aihealueeseen. Kiinnostus ei tässä kohtaa edes välttämättä tarkoita asian tuntemusta. Itse asiassa Open Tech Dayn fasilitointi on omiaan lisäämään ymmärrystä aihealueesta – erityisesti, jos valmistelee tapahtumaa varten materiaalia. Lisäksi fasilitoija saa arvokasta kokemusta teknisorientoituneiden tapahtumien järjestämisestä. Ainoana rajoituksena on, että aiheen on jotenkin nivouduttava Ambientian nykyiseen tai tulevaan toimintaan, mutta mitään tiukempia rajoituksia aiheen rajaukselle ei toistaiseksi ole.

Avainsanat:
Open Tech Day, oppiminen, ShipIt Day

Blogi