Kun mielessä on verkkokauppa-alustan vaihtaminen, on muutamia asioita joita kannattaa erityisesti pitää mielessä.

Tämä teksti käsittelee erityisesti tilannetta, jossa verkkokauppa-alusta vaihtuu Magento 2-versioon. Toki samat lainalaisuudet ja pohdinnan aiheet pätevät myös muiden alustojen siirtymätilanteisiin. Verrattuna Magento 1:een ja kilpailijoihin Magento 2 kuitenkin loistaa muutamalla osa-alueella selvästi muita paremmin:

1) Nopeus
2) Turvallisuus
3) Ylläpito.

Magento 2-versiossa sivun latausajat ovat oletuksena selvästi Magento 1:stä nopeampia. Tämä parantaa paitsi loppukäyttäjien kokemusta, myös näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa. Alusta itsessään on yksi asia, mutta mitä muuta verkkokauppa-alustan vaihtamisen yhteydessä on syytä ottaa huomioon?

Magento 1:n päivitys Magenton versioon 2 – huomioi nämä

Tunnista mahdollisuudet

Verkkokauppa-alustan siirtymän yhteydessä onkin hyvä tilaisuus ajatella laatikon ulkopuolelta, mikä omalle liiketoiminnalle on tärkeää ja mikä ei. Jokaista yksityiskohtaa ei kannata kopioida suoraan uuteen verkkokauppaan, vaan keskittyä liiketoiminnallista arvoa tuottaviin ominaisuuksiin.

Mitä enemmän vanhasta kaupasta on saatavilla mittaustuloksia ja käyttäjädataa, sitä paremmin siirtymä onnistuu. Silloin  siirrettäviä ominaisuuksia sekä toiminnallisuuksia pystytään priorisoimaan datalähtöisesti eli faktoihin perustuen.

Huomioi integraatiot

Usein olemassa olevaan verkkokauppaan on integroitu myös muita järjestelmiä, kuten ERP (toiminnanohjausjärjestelmä), CRM (asiakashallintaohjelma) tai PIM (tuotetiedon hallinta).

Migraatioprojektissa onkin mahdollisuus tarkastella myös näiden integraatioiden tarpeellisuutta sekä toteutustapaa –  mitkä ovat liiketoimintasi tarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Miten järjestelmäinfrastruktuuri kehittyy? Löytyisikö intoa ja tarvetta avata rajapintoja muillekin järjestelmille? Vai löytyykö uusia liiketoimintamahdollisuuksia datan yhdistämisestä?

Mitä rajapintoihin tulee, on Magento 2:ssa huomattavasti kattavammat ja monipuolisemmat mahdollisuudet kuin edeltäjässään. Käytännössä tämä tarkoittaa myös nykyaikaisempia toteutustapoja.

Samalla verkkokauppa-alustan vaihdossa herääkin oikeastaan syy pohtia, halutaanko uuden kaupan integraatiot toteuttaa perinteisesti, niin sanotulla E2E-periaatteella vai voitaisiinko välissä hyödyntää API-työkalua, joka mahdollistaisi tulevien integraatioiden ketterämmän toteutuksen ja monitoroinnin.

Verkkokaupan elinkaaren hallinta

Ota verkkokauppa-alustan elinkaari hallintaan

Huolellinen suunnittelu varmistaa että verkkokauppa-alustasta tulee toimiva. Peilaamalla suunnitelmaa pidemmän aikavälin järjestelmämuutostarpeisiin antaa perspektiiviä tulevaisuuteen ylläpito- ja kehitystarpeista. Jos muutostarpeita on jo tiedossa tai halutaan paremmin varautua liiketoimintaympäristön kehitykseen, kannattaa siirtymäprojektiin miettiä sovelluksen elinkaaren hallintaa.

Ketterällä sovelluksen elinkaaren hallinnalla ratkaistaan miten kehitetään, hallinnoidaan, ylläpidetään ja tuetaan verkkokauppa-alustaa hallitusti ja läpinäkyvästi. Esimerkiksi automatisoimalla alustan valvontaa ja virheraportointia mahdollistetaan keskeytymätön verkkokaupankäynti. Systemaattisen muutoshallinnan sekä jatkuvan integraation ja julkaisun avulla vähennetäänkin merkittävästi ohjelmistovirheiden mahdollisuutta.

Onneksi kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tietää tai varsinkaan osata itse. Asiantuntija auttaa suunnittelemaan sovelluksen elinkaareen hallinnan parhaat käytännöt ja toimintamallit. Me Ambientialla toteutamme suunnitelmien mukaiset ratkaisut kumppanimme Atlassianin hyväksi toteamillamme työkaluilla, joita ovat esimerkiksi Jira, Bamboo ja Bitbucket.

Kaiken kaikkiaan verkkokauppa-alustan vaihtaminen on siis prosessi, joka avaa mahdollisuuksia tehdä monia asioita paremmin. Suunnittelemalla ja tunnistamalla mahdolliset tulevaisuuden tarpeet, säilytät ja usein parannat kilpailukykyäsi ja varmistat, että liiketoimintasi pysyy relevanttina myös tulevaisuudessa.

Tutustu verkkokauppa osaamiseemme


Miten me toteutamme alustanvaihtoprojekteja onnistuneesti?
Jätä viesti asiantuntijallemme, niin kerromme lisää!

Katso myös:

ALM – sovelluksen elinkaarenhallinta

Avainsanat:
magento, verkkokauppa, Verkkokauppa-alusta

Blogi