Tilannehuone yhdistää eri toimijat Turussa

Siirry sivun sisältöön
Hyvinvointi- ja tietojohtamisen yhdistämisessä kovaa valuuttaa ovat uudet työkalut, kuten tekoäly ja palvelumuotoilu.

Turku on saanut sellaisen tilannekuvajohtamisen prosessin, jollaista kaupunki oli toivonut jo jonkin aikaa. Hyvinvointijohtamisen ja tietojohtamisen yhdistäminen on kaupungille kovan luokan prioriteetti – ja uudet työkalut, kuten tekoäly ja palvelumuotoilu, auttavat uusien ratkaisujen äärelle.

”Meillä on nyt uusi ja parempi ihmislähtöisen johtamisen tapa – ja tämä on meille iso ja tärkeä asia”, toteaa kehittämispäällikkö Juha Malmivirta Turun kaupungilta.

Turun kaupunki pilotoi tilannekuvajohtamista häiriökäyttäytyvien nuorten tilanteen parantamisessa, jotta erilaisiin ongelmiin voidaan puuttua isommalla porukalla – mutta tehokkaasti. Tilannehuone yksinkertaisesti tuo eri toimijat yhteen. Huhtikuussa 2022 startanneen tilannehuoneen konseptia rakentamassa oli mukana myös Ambientia.

Tilannehuoneen rakentaminen on osa kansallista AuroraAI-ohjelmaa. AuroraAI:n tavoitteena on luoda pohjaa sille, että ihmisiä ja yrityksiä voidaan palvella kokonaisvaltaisesti yli organisaatiorajojen ja samalla heitä voidaan tekoälyavusteisesti auttaa löytämään elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin liittyvät palvelut entistä sujuvammin. Moni ohjelman projekteista tähtää nimenomaan julkisen hallinnon ihmiskeskeiseen uudistamiseen.

Ihmiskeskeinen lähestymistapa vetoaa 

Juha Malmivirta kertoo, että Turulla oli paljon kokemusta AuroraAI-ohjelmasta jo ennestään ja siten myös haluja jatkaa samaa sarkaa.

”Ohjelmassa vetoaa ihmiskeskeisyys, systeemisen muutoksen hakeminen ja toiminta yli organisaatiorajojen”, Malmivirta toteaa ja lisää, että kaupungit sekä samalla koko julkinen sektori ovat usein liian tehtävälähtöisiä 

AuroraAI:n ihmislähtöinen toimintamalli sekä sitä tukeva tekoälyn hyödyntäminen saa Malmivirran peukut pystyyn – ja etenkin ohjelman ydintavoite saada koko palvelujärjestelmä palvelemaan asiakasta oikeilla palveluilla oikeaan aikaan sekä resurssiviisaasti.

”Ilman ihmislähtöistä toimintamallia tekoälyn käyttäminen jää väkisinkin torsoksi silloin, kun haetaan vaikuttavia yhteiskunnallisia ratkaisuja.”

Lue lisää: AuroraAI-ohjelma – klusterianalyysiä ja palvelumuotoilua

Tilannehuone auttaa tekemään päätöksiä 

Turun kaupungin tilannehuoneessa on kaikkiaan noin 20 henkilöä eri organisaatioista. Yhteisen tilannekuvan pohjalta tehdään yhteistulkintaa siitä, mikä tilanne on ja mitä toimenpiteitä tulee ottaa käyttöön.  

”Näin löydetään vaikuttavimmat ja resurssitehokkaimmat keinot, jotka voidaan toteuttaa nopeammin ja koko verkostoon paremmin tukeutuen kuin vanhassa mallissa”, Malmivirta kuvailee.    

Service Designer Hanna Penman Ambientialta toteaa, että turkulaisen tilannehuoneen kuningasajatuksena on tulkita havaittujen ilmiöiden juurisyitä ja tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä ryhmässä. 

Yksi tilannehuoneen oivalluksista on, että kaupungeissa palvelut on yleensä järjestetty yksittäisten toimintojennäkökulmasta ja vain harvoin ihmisen näkökulmasta koko palveluekosysteemin laajuisesti.  

”Tämän seurauksena ihminen juoksee luukulta toiselle ja turhautuu. Palvelumuotoilu auttaa murtamaan tämän kaavan”, Penman kertoo. 

Palvelumuotoilu tuo hyvinvointia 

Hanna Penman uskoo, että kun puhutaan uusien teknologioiden soveltamisesta, palvelumuotoilu on yksinkertaisesti kriittinen osaamisalue. 

”Palvelumuotoilu tarjoaa juuri niitä menetelmiä, joita kaupunkien hyvinvointiratkaisujen ihmiskeskeisessä luomisessa ja kehittämisessä tarvitaan.”

Lue, miten nuorten häiriökäyttäytymiseen lähdettiin puuttumaan palvelumuotoilua hyödyntäen. 

 


Terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvo ja sosiaalisesti kestävä kehitys Turussa

  • Luodaan sellaisia ympäristöjä ja palveluja, joissa ihmisellä on edellytykset voida hyvin.
  • Huomioidaan ja tuetaan tarpeen mukaan myös niitä, joilla on arjessaan enemmän haasteita.
  • Korjaavissakin palveluissa huomioidaan ihminen kokonaisuutena ja vahvistetaan ihmisen omaa toimijuutta.
  • Tavoite: elämä Turussa on sosiaalisesti ja taloudellisesti sekä ympäristön näkökulmista kestävää myös tuleville sukupolville.

 Mikä on AuroraAI-ohjelma?

  • Tavoitteena on luoda pohjaa sille, että ihmisiä voidaan tekoälyavusteisesti auttaa löytämään elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin liittyvät palvelut entistä sujuvammin.
  • Ohjelmassa kehitetään sekä teknisiä että toiminnallisia edellytyksiä julkisen hallinnon ihmiskeskeiselle, elämäntapahtumat huomioon ottavalle uudistamiselle.
  • Ohjelman kautta ihmisille voidaan tulevaisuudessa tarjota personoituja palvelupolkuja eri elämäntilanteisiin liittyen.

Lisää aiheeseen liittyvää