Valtori

Julkaisualusta

Pilvialusta

Julkaisualusta vaativiin viestintätarpeisiin

Mitä yhteistä on Tullilla, Digi- ja väestötietovirastolla sekä usealla muulla julkishallinnon organisaatiolla?

Näiden organisaatioiden verkkopalvelut eli esimerkiksi tulli.fi ja dvv.fi ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vaativia kokonaisuuksia. Lisäksi verkkopalveluiden taustalta löytyy yhteinen, skaalautuva ja turvallinen julkinen pilvialusta; Valtorin asiakasorganisaatioilleen tarjoama yhteinen julkaisualusta YJA.

Valtori on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomia ict-palveluja, integraatiopalveluja sekä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Ambientian kanssa yhdessä kehitetyn YJA:n kautta Valtori tarjoaa valtionhallinnon asiakkailleen yhteisen helppokäyttöisen verkkoviestintäalustan sekä yhteisön, joka tukee oppimista ja yhdessä kehittämistä.

Prosessi

Julkaisualusta vaativiin viestintätarpeisiin

Ambientia ja Valtori ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2014 alkaen ja YJA:n kehitystä vuodesta 2016 lähtien. Lähtökohtana yhteistyölle oli parantaa läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassa, viestinnässä ja raportoinnissa sekä selkeyttää eri kumppanien rooleja. YJA:an liittyvien asiakasorganisaatioiden määrä kasvaa jatkuvasti, mikä ohjaa kehittämään yhteisiä ja toistettavia toimintamalleja sekä toimintavarmuutta.

Yhteisten toimintamallien ja toimintojen hyödyntäminen tekee yhteisen alustan ylläpidosta ja käyttöönotosta helpompaa.

Valtorille ja sen asiakasorganisaatioille on erityisen tärkeä varautua jatkuviin muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi sivustojen käyttäjämääriin. Myös tietoturvaan liittyvät haasteet on huomioitava ratkaisun suunnittelussa. Näihin haasteisin ja tarpeisiin vastaamaan laadittiin suunnitelma julkipilven käytöstä.

Pilvialustalla nopeutta, varmuutta ja kustannussäästöjä

Alustatarjoajaksi valikoitui AWS, Amazon Web Services. Julkinen pilvi eli suuren palveluntarjoajan jaettu palvelualusta mahdollistaa skaalautuvuuden, helpottaa suurten kuormituspiikkien hallinnassa sekä hyvin hallinnoituna mahdollistaa kustannushyötyjä. Varmistamaan alustan suorituskykyä ja skaalautuvuutta kaikissa tilanteissa otettiin käyttöön Cloudflare-sisällönjakeluverkko sen kattavien reaaliaikaisten mittarointiominaisuuksien ja skaalautuvuuden vuoksi.

Aiemmin päivitystöistä aiheutuneet käyttökatkot on saatu minimiin ja YJA:n skaalautuvuutta on testattu päiväkohtaisten kävijämäärien noustessa kymmenkertaisiksi kevään 2020 aikana. YJA:an liittyy jatkuvasti uusia asiakasorganisaatioita, jotka muodostavat YJA-yhteisön ja voivat näin oppia toistensa kokemuksista ja luoda parhaita käytäntöjä. Uusien organisaatioiden ja käyttäjien kouluttaminen ja tukeminen sekä jatkuva laadun parantaminen on Ambientian ja Valtorin yhteistyössä tärkeää.

"Yhteinen malli ei tarkoita, että kaikkien sivustojen pitäisi näyttää samalta. Taustalla ovat yhteiset ratkaisut, jolloin käytön aloittaminen ja kehittäminen on kustannustehokasta."

Vesa Kattilakoski

Tuotepäällikkö,

Valtori

Lisää asiakkaita kehittämään parhaita käytäntöjä ja yhteistyötä

”Palkitsevinta on asiakaspalaute. Kun asiakasorganisaatio suosittelee alustaa toiselle, on se merkki onnistumisesta. YJA:an liittymiselle ei ole lakisääteistä velvoitetta, joten asiakastyytyväisyys on tärkeä edellytys palvelullemme. Valtorin ja Ambientian sujuva yhteistyö lisää palvelun arvoa asiakkaillemme, kun yhdeltä luukulta voidaan tarjota kaikki tarvittava: käyttöpalvelut, projektinhallinta, päivittäinen asiakastuki sekä suunnittelu- ja kehityspalvelut.”

Tuotepäällikkö Vesa Kattilakoski, Valtori

Seuraavaksi YJA:ssa keskitytään käyttökokemuksen parantamiseen entisestään ja yhteisten toimintojen käytön lisäämiseen. Läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa ja verovarojen kustannustehokas hyödyntäminen ohjaavat toimintaa.

”Yhteinen malli ei tarkoita, että kaikkien sivustojen pitäisi näyttää samalta. Taustalla ovat yhteiset ratkaisut, jolloin käytön aloittaminen ja kehittäminen on kustannustehokasta. Asiakkaidemme ei tarvitse keskittyä teknologiaan, sillä kaikki on valmiiksi mietittynä heitä varten. Pyrimme siihen, että asiakas pääsee keskittymään viestintään ja nauttimaan yhteisen julkaisualustan hyödyistä, kun ympäristön kehittämiseen ei mene aikaa.”

Tuotepäällikkö Vesa Kattilakoski, Valtori

Kehitetäänkö yhdessä parempia verkkopalveluita?

Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä ja autamme mielellämme parempien verkkopalvelujen kehittämisessä.

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvää

Julkishallinnon palvelut

Toimivia kansalaispalveluita ja tehokkaita digitaalisia ratkaisuja julkishallinnolle.

Lue lisää