1. Visioon, ärimudel ja sellest tulenevad vajaduste defineerimine

Esimese etapi eesmärgiks on selgitada planeeritava e-kaubanduse lahenduse visioon, formuleerida ärimudel ja defineerida tarkvara vajadused.

  • Kas loodav lahendus peaks hakkama suhtlema mõne teise äritarkvaraga ja mil määral?
  • Kas Ärimudel nõuab aegajalt ajutist POS lahendust?
  • Kuidas toimub arveldamine?
  • Milliseid tarne- ja makseviise soovitakse kasutama hakata?
  • Millistele turgudele soovitakse spetsialiseeruda?

2. Kasutajaliides ja graafiline disain

Vastavalt planeeritud investeeringu mahule soovitame kliendile valmis Magento kujundusmalli või eritellimusel loodavat graafilist disaini. Valmis kujundusmalli kasutatavates projektides teeb meie arendaja kasutajaliideses muudatused vastavalt kliendi poolt edastatud juhistele ja soovidele. Projektis, kus otsustatakse kasutada eritellimusel loodud disaini lahendust, teeme töid vastavalt loodud prototüübile ja disaini vaadetele.

3. Tehniline arendusprotsess

Projekti tehniliseks arenduseks kasutame agiilseid meetodeid, et arendusprotsess oleks kliendi jaoks võimalikult avatud, lihtsasti jälgitav ja võimaldaks vastavalt vajadusele parima lõpptulemuse saavutamiseks tööd suunata. Meie jaoks on kõige olulisem graafikus püsimine ja erinevate osapoolte vahelise kommunikatsiooni tagamine.

4. Hooldus, kasutajatugi ja edasiarendus

Kaupmehel tuleb arvestada, et hästi toimiv e-kaubanduse platvorm vajab igapäevast hooldust ja parima kasutajamugavuse pakkumiseks erinevaid edasiarendusi. Samuti vajab järjelvalvet ja tarkvara uuendusi server, milles lahendus paikneb.

5. Turundus ja analüüs

Pakume koos koostööpartneritega kliendi jaoks tasuvat SEO arenduspaketti ja lahendusi, kuidas e-poodi kvaliteetseid külastajaid tuua.

Avainsanat:
e-poe loomine, e-pood, Tarkvaraarendus

Blogi