Mis on kasutajakogemus ehk UX?

Kasutajakogemus (UX) on see, mida klient tajub epoes ostu sooritades, kui lihtsad, mugavad ja arusaadavad on tema jaoks läbiviidavad toimingud ning esitatav informatsioon. Kui sujuv on protsess. Kasutajakogemus on alati subjektiivne. Sellest tulenevalt pole võimalik luua veebipoodi, millega kõik külastajad oleksid ühtviisi rahul, sest kõik nad on erinevad ja nende vajadused erinevad.

Mis on kasutajaliides ehk UI?

Kasutajaliides (UI) keskendub sellele, kuidas kasutaja veebipoodi saab kasutada ning kuidas see välja näeb. Kasutajaliidese osaks on lehe kõik elemendid, mille abil kasutaja “suhtleb” e-poega (nupud, menüüd, dialoogid, infoteated, vormid, lingid jne). Kasutajaliidese (UI) ülesandeks on teostada kasutajakogemuse (UX) eesmärke. Kasutajaliides on seega vahend parima kasutajakogemuse saavutamisel.

Hea kasutajaliidese- ja kogemusega e-poest on ostu sooritamine lihtne, toimingud on sujuvad, puuduvad loogikavead ning kaupluse külastaja on valmis tagasi pöörduma kordusostuks.

Pakume:

  • Kasutatavuse testimine, hinnangud, eelanalüüs
  • Kasutajate ja kasutajanõuete määratlemine
  • Infoarhitektuuri ja navigatsioonimudelite loomine
  • Prototüüpide loomine
  • Kasutajaliideste disain
  • Kasutajaliideste testimine