Kyseessä on monitahoinen prosessi, jonka päämääränä on valvoa ja hallinnoida sovelluskehitystä.

Nykyaikainen ALM on jatkuva projekti

Aiempina vuosikymmeninä ohjelmistokehitys on nähty ajallisesti rajattuna janana, joka alkaa vaatimusten määrittelystä, jatkuu kehitystyönä ja päättyy tuotteen ollessa valmis.

Nykyaikaisesta ALM-näkökulmasta sovelluskehityksen ajatellaan olevan jatkuva projekti, joka kestää koko sovelluksen elinkaaren ajan. Työ jatkuu myös sovelluksen julkaisun jälkeen ylläpidon ja päivitystyön muodossa. Projekti päättyy vasta, kun ohjelma poistuu käytöstä.

ALM edellyttää kommunikaatiota ja integraatiota

Sovelluskehitys on yleensä sosiaalista ja tasa-arvoista työtä. Tiimien jäsenet raportoivat edistymisestään jatkuvasti, ja kaikki työntekijät pidetään projektin kokonaiskuvan tasalla. Tällainen työskentelykulttuuri asettaa haasteita projektinhallinnalle.

Sovelluksen elinkaaren hallinta lepää monelta osin oikeiden ohjelmistovalintojen varassa. Esimerkiksi tiedon jakaminen työntekijöiden välillä, eri työkalujen välinen integraatio, sovelluksen testaaminen ja ohjelmointivirheiden etsiminen ovat kaikki osittain teknologisia haasteita. Siksi oikeiden apuvälineiden valitseminen on ratkaisevan tärkeää.

Jira ja Bugzilla ovat esimerkkejä työkaluista, joita usein käytetään ALM-prosessin tukena.

Muista myös dokumentointi, raportointi ja valvonta

Läpi sovelluksen elinkaaren on syytä huolehtia tärkeän tiedon saatavuudesta. Tämä edellyttää muun muassa sovellusta koskevien dokumenttien ylläpitämistä sekä jatkuvaa valvontatyötä.

Onneksi esimerkiksi ohjelmointivirheitä tai projektin etenemistä koskeva raportointi pystytään monelta osin automatisoimaan. Oikeiden kommunikaatiotyökalujen avulla työntekijät pääsevät keskittymään varsinaiseen työhönsä sen sijaan, että joutuisivat laatimaan toistuvia statusraportteja.

Myös sovelluksen ollessa jo käytössä automaattinen raportointi koskien vaikkapa virhetiloja tai järjestelmän pullonkauloja voi säästää runsaasti ylläpitoon kuluvaa aikaa ja vaivaa.

Löydetään ja ratkaistaan yhdessä ohjelmistokehityksen pullonkauloja. Tehdään kehitystyö ja kehittävä organisaatio ketterämmäksi. Lisätään kehitystyön läpinäkyvyyttä ja työtä tekevän organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta. Varmistetaan, että kehitystyön syyt ja seuraukset ovat niin tekijöiden kuin sidosryhmienkin tiedossa, ja että työn ja vaatimusten jäljitettävyys toteutuu. Ratkaistaan miten kehitetään, hallinnoidaan, ylläpidetään ja tuetaan ohjelmistotuotteita ja -portfolioita. Sitä on ambientialainen ALM.

Tomi Kallio, ALM Expert

Lue, miten ALM-ajattelulla Pääkaupunkiseudun vesirakentaminen ui digiaikaan.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö.

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Haluamme, että asiakkaillamme on jatkossakin käytössään yhä parempia palveluja ja heidän asiakkaillaan mieleenpainuvia palvelukokemuksia. Siinä teknologia on vain väline.

Puheenaiheita