Dataratkaisut

Arkkitehtuurikonsultointi

Dataa muodostetaan, jalostetaan ja hävitetään jatkuvalla tahdilla kun yritystä operoidaan. Liiketoiminnan tietovirrat mahdollistavan arkkitehtuurin kuvaaminen on oleellinen osa liiketoiminnan kehittämistä sekä sen ymmärtämistä, miten dataa tosiasiassa kannattaisi käsitellä sen maksimaalisen elinkaarihyödyn saavuttamiseksi.

Kaikki data ei ole yhdenmitallista tai samanarvoista keskenään, vaan eri datalla on erilaista arvoa. Mitä dataa, missä muodossa ja missä sijainnissa yrityksesi sisällä eri prosesseissa, yrityksestä ulos eri sidosryhmille sekä sidosryhmiltä sisään operatiivisiin järjestelmiin virtaa?

Kokeneet asiantuntijamme auttavat kuvaamaan ja kehittämään yrityksesi data-arkkitehtuuria sekä suunnittelemaan arkkitehtuurin toteuttamiseen ja muuttamiseen tarvittavat kustannustehokkaat ratkaisut. Lopputuloksena voit investoida järkevästi ja näin kasvattaa liiketoimintasi arvoa.

Online-analytiikka

Online-analytiikalla voidaan tuottaa erittäin yksityiskohtaista informaatiota asiakaskäyttäytymisestä yrityksen digitaalisissa kanavissa ja palveluissa.

Online-analytiikkaosaamisemme tarjoaa organisaatiollesi konkreettisia ja vaikuttavia parannusehdotuksia digitaalisen liiketoimintasi jatkuvan optimoinnin tueksi.

Konsultoimme, autamme auditoimaan nykyiset toteutukset sekä tuemme ratkaisuiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käyttöönotossa. Teknologianäkökulmasta osaamisemme kattaa Google- ja Matomo-pohjaiset ratkaisut.

Datanhallintaratkaisujen toteutus

Suunnittelemme ja toteutamme alusta loppuun asiakkaan tarpeiden mukaiset tiedonhallinnan ratkaisut, kuten tietoaltaat, tietovarastot ja data platformit.

Tekniset toteutuksemme perustuvat parhaisiin käytäntöihin sekä hyviksi havaittuihin referenssiarkkitehtuureihin, jotka optimoimme asiakkaamme kypsyysvaiheeseen ja tulevaisuuden aikeisiin sopiviksi.

Osaavat data-arkkitehtimme auttavat määrittämään tietovirtojen vaatimat tekniset reunaehdot ja laatukriteerit, jotta ratkaisu on skaalautuva ja vastaa liiketoiminnan tarpeisiin ketterästi. Lähtökohtaisesti hyödynnämme Microsoft Azure ja Amazon Web Services (AWS) -julkipilvialustoja ratkaisuissamme.

Tarvittaessa autamme myös yrityksesi datastrategian laatimisessa ennen tiedonhallinnan ratkaisuun etenemistä. 

Datatiede ja koneoppiminen

Tekoälyn ja automaation hyödyntäminen osana älykkäitä liiketoimintaprosesseja on organisaatioiden tehokkuuden, toiminnan laadun ja nopean reagointikyvyn elinehto.

Ennakoivan markkinoinnin ja myynnin analytiikkaratkaisut, ”next best actionit”, päätöksenteon tuki sekä älykkäät prosessit ovat tyypillisiä tekoälyn ja koneoppimisen sovelluskohteita.

Tekoäly ja koneoppiminen vaativat taustalle laadukasta ja kattavaa tietoa toimiakseen oikein ja tuottaakseen luotettavan lopputuloksen.

Asiantuntijamme auttavat organisaatiotasi löytämään liiketoimintaprosesseista ja datasta ne paikat, joista voimme lähteä liikkeelle ja skaalata, kun oppia on kertynyt tarpeeksi.

Ota yhteyttä

Jätä viesti niin olemme pian yhteydessä!