Datastrategia

Datan hyödyntämisen konsultointi

Konsultoimme asiakkaitamme datastrategian ja datavetoisen toiminnan rakentamisessa. Kokeneiden asiantuntijoidemme johdolla asiakas saa näkemyksellisen ymmärryksen datan hyödyntämisen isosta kuvasta, käyttötapauksista ja muutoksen johtamisesta.

Yhteinen työskentelymme johtaa priorisoituun ja konkreettiseen datan hyödyntämisen tiekarttaan sekä hankkeistukseen, joilla yrityksen kyvykkyyksiä hallitusti ja tavoitteellisesti rakennetaan.

Kehitysteemat ja prioriteetit päätämme yhdessä, kuten esimerkiksi operatiivinen tehokkuus, myynnin kasvattaminen, uudet datatuotteet, prosessien automatisointi ja tehostaminen tai Asiakas 360.

Datavetoisen yrityksen rakentaminen

Datavetoisen yrityksen toimintatavat eroavat perinteisesti johdetuista yrityksistä. Kulttuuri ja toimintamallit, liiketoimintaprosessit sekä tiimityön ja johtamisen mallit muuttuvat, kun toiminta rakentuu aidosti KPI-mittareiden ja itsepalveluanalytiikan ympärille.

Datavetoisuuden saavuttaminen on suuri kulttuurillinen muutos ja se vaaatii systemaattista datatietoisuuden kasvattamista sekä toimintatapojen muutosta, ihmisten kouluttamista, muutoksen hallintaa ja erityisesti näkyvää johdon tukea.

Liiketoimintaprosessien datavetoisuus ja älykäs automaatio edellyttävät kykyä käsitellä laadullisesti riittävän hyvää ja määrällisesti riittävää dataa toistuvasti ja luotettavasti.

Kokeneiden asiantuntijoidemme avulla saat käyttöösi parhaat käytännöt ja ymmärryksen teknologioista ja muista mahdollistajista, joiden avulla datavetoinen yritys rakennetaan.

Kehitystiekartan muodostaminen

Kehitystiekartta toimii organisaation yhteisen näkemyksen perustana ja auttaa jakamaan vastuita. Tiekarttaan sisällytettyjen kehitysteemojen suunnittelmat, toimenpiteet, hankkeistus ja budjetointi toimivat investointipäätösten pohjana ja vievät kehitystä eteenpäin.

Me autamme sinua määrittämään tavoitteet ja mittarit, joiden avulla hankkeiden etenemistä ja vaikuttavuutta seurataan.

Usein tiekartassa otetaan myös kantaa hallintamalliin, jossa määritellään, miten saadaan rahoitus, kuinka päätökset tehdään ja miten edistymistä seurataan.

Datamuotoilu

Datamuotoilu on muotoiluajattelun ja menetelmien tuomista datan käyttötapausten konkretisointiin.

Datan hyödyntämisessä osapuolena on aina myös loppukäyttäjä, jolle käyttäjäkokemus on keskeistä. Tämän vuoksi loppukäyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on toimivan ja hyödynnettävän ratkaisun suunnittelun ja kehityksen keskiössä.

Datamuotoilun sekä datavetoisen design- ja sovelluskehityksen keskeinen tavoite onkin helppo ymmärtää: hyödynnetään dataa ja analytiikkaa palveluiden suunnittelussa, muotoilussa, päätöksenteossa sekä itse sovelluksen tai palvelun kehittämisessä niin paljon kuin mahdollista.

Ota yhteyttä

Jätä viesti, niin olemme sinuun pian yhteydessä.