Mitä on IT-palvelunhallinta?

ITSM eli IT-palvelunhallinta tarkoittaa erilaisia prosesseja, joiden avulla yritys tai muu organisaatio tuottaa IT-palveluitaan. Mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sen vaativammaksi IT-asioiden hallinta yleensä käy – siksi palvelunhallinnasta on hyvä ottaa koppi ajoissa.

Mitä ratkaisuja sitten on olemassa tai vielä parempaa – miten koko ongelma vältetään?

ITIL-kehys määrittelee IT-palveluhallinnan standardit

Nykyaikainen ITSM rakentuu yleensä kansainvälisen ITIL-kehyksen varaan. Kyseessä on 80-luvulta lähtien ylläpidetty prosessikirjasto, joka määrittelee yhteisen kielen ja yhteiset standardit IT-palveluhallinnalle.

ITIL v4 on kehyksen uusin versio ja se julkaistiin vuoden 2019 alussa. Sen avulla koko organisaatio tai yritys pystyy helpommin linjaamaan vaatimuksensa IT-palveluiden suhteen. ITIL kehykseen perustuva IT-palveluhallinta auttaa muun muassa seuraavissa asioissa:

  • riskienhallinta
  • asiakaskokemuksen parantaminen
  • kustannustehokas prosessienhallinta
  • liiketoiminnan tuki ja skaalautuvuus

Oikean IT-palvelunhallintatyökalun valinta

Maailmassa on valtava määrä erilaisia ITSM-työkaluja ja -ohjelmistoja. Oikeanlaisen paketin valitseminen ja räätälöiminen on alati tärkeämpää, sillä yhä suurempi osa IT-palvelunhallinnasta on automatisoitua. Vain löytämällä oikeat työkalut organisaatio voi varmistaa, että sen IT-tarpeisiin löytyy tehokkain mahdollinen ratkaisu.

Väärän alustan ja väärien työkalujen valitseminen aiheuttaa lisävaivaa, kun ohjelmistolla yritetään vastata haasteisiin, joiden ratkaisua varten sitä ei ole suunniteltu.

Valitessasi ITSM-työkaluja analysoi ensin organisaation IT-palveluiden ja niiden käyttäjien tarpeet. Selvitä, ketkä työkaluja käyttävät ja mihin tarkoituksiin. Näin saat selville, mitä ominaisuuksia työkaluilla tulee olla ja millaisia integraatioita niiden välille tarvitaan. Varmista myös, että valitsemasi työkalut tukevat ITIL-prosesseja – tämä tekee palvelunhallinnan työstä pitkällä tähtäimellä helpompaa.

Miten ITSM:n arvo mitataan?

ITSM ei ole itseisarvoisesti tärkeää, vaan sen arvo mitataan sillä, miten hyvin se palvelee sekä asiakkaita että organisaatiota. Tämä tulee pitää mielessä joka käänteessä, kun IT-palveluita kehitetään ja hallinnoidaan.

Asiakkaiden ja järjestelmän käyttäjien tarpeiden huomioiminen edellyttää tiedon keräämistä ja analysoimista. Myönteisten asiakaskokemusten rakentaminen onnistuu vain, jos palvelunhallinnasta vastaavat työntekijät tietävät, mitä asiakas todella kokee palvelua käyttäessään.

Organisaation tarpeiden huomioiminen IT-palvelunhallinnassa vaatii avointa viestintää IT-puolen ja muiden organisaation osien välillä. IT-palvelut kannattaa nähdä osana laajempaa liiketoiminnan kokonaisuutta, ei päälle liimattuna erillisenä kerroksena. Vain näin ITSM voi palvella parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen todellisia tarpeita.

ESM eli Enterprise Service Management koko organisaation käyttöön

Enterprise Service Management on ITSM:n toiminnallisuuksien ja toimivien käytäntöjen viemistä koko organisaation käyttöön.

Koska organisaation eri osastoilla on erilaiset tehtävät ja tavoitteet, lähtee ESM liikkeelle huomioiden sekä käyttäjät, eri funktiot että organisaation tavoitteet kokonaisuudessaan.

IT-osastojen hyödyntämiä prosesseja ja työkaluja voidaan valjastaa palvelemaan koko organisaatiota ja näin tehostetaan sekä organisaation toimintaa että parannetaan sisäisen asiakkaan käyttäjäkokemusta.

 

ESM ja Atlassian-työkalut

Atlassian – ketterät työkalut, ketterille tiimeille

Atlassian lähestyy ITSM:ää projektin tarpeiden perusteella ja helpottaa IT-ryhmien yhteistyötä reaaliajassa.

Atlassianin tuotevalikoiman avulla organisoit päivittäistä työtä tehokkaasti ja läpinäkyvästi, parannat työntekijäkokemusta, viet asiakaspalvelusi uudelle tasolle ja tuet sovelluskehityksen yhteistyötä.

Projektikohtaisen lähestymistavan avulla organisaatioilla on yksi ratkaisu, jossa tiimityöskentely sujuu vaivatta työnkulkujen, tietokaavioiden, SLA:en ja raporttien avulla. Samalla IT-hallinnasta tulee läpinäkyvää.

Atlassian – tutustu osaamiseemme

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä

Kerro, mistä sinua kiinnostaisi jatkaa keskustelua kanssamme!