Jira Service Desk tehostaa asiakaspalvelua

Jira Service Deskin perustana toimii Jira, joka on Atlassian-ohjelmistoyrityksen kehittämä tehtävänhallintaohjelmisto. Jiran päämääränä on tehostaa palvelunhallintaa.

Jira Service Desk tekee asiakaspalvelujärjestelmien pystyttämisestä helppoa. Se toimii kommunikaatiovälineenä järjestelmän käyttäjien ja asiakaspalvelijoiden välillä sekä auttaa hallitsemaan palvelupyyntöjä.

Käyttäjien lähettämät palvelupyynnöt ovat Jira Service Deskin ytimessä. Jiran kommunikaatiotyökalujen avulla sekä käyttäjä että asiakaspalvelija hahmottavat jatkuvasti, mikä kunkin palvelupyynnön status on. Tämä auttaa pitämään huolta siitä, että kommunikaatio toimii ja että palvelupyyntöihin vastataan.

Tehostamalla asiakaspalvelua Jira Service Desk pyrkii lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Oikein käytettynä sen avulla voi myös automatisoida paljon hallinnollista työtä ja näin madaltaa kustannuksia.

Tutustu Atlassian-osaamiseemme!

Järjestelmä tuottaa automaattisia raportteja

Jira Service Desk tuottaa jatkuvasti raportteja kaavioiden ja taulukoiden muodossa. Ohjelmisto mittaa muun muassa tehtävämääriä, tehtävätyyppejä sekä aikaa, joka palvelutapausten ratkaisemiseen kuluu.

Perusraporttien lisäksi Jira Service Desk kykenee keräämään ja järjestelemään hyvinkin monimutkaista dataa, tosin tämä vaatii lisämaksullisten liitännäisten hankkimista.

Jira Service Desk joustaa ja laajenee helposti

Atlassianilla on monia lisäpalveluita ja liitännäisiä, jotka laajentavat Jira Service Deskin ominaisuuksia.

Esimerkiksi organisaatiowikiohjelma Confluencen integroiminen mukaan järjestelmään auttaa rakentamaan tehokkaan tietopankin, jonka avulla nettipalvelun käyttäjät voivat omin päin etsiä vastauksia ongelmiinsa. Jira Service Deskin kautta ratkaistut palvelupyynnöt on helppo lisätä osaksi Confluencen tietopankkia.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö.

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.Lisää aiheesta: 

Insight Asset Management for Jira

Haluamme, että asiakkaillamme on jatkossakin käytössään yhä parempia palveluja ja heidän asiakkaillaan mieleenpainuvia palvelukokemuksia. Siinä teknologia on vain väline.

Puheenaiheita