Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys on yksi yleisimmistä yrityksien liiketoimintaa tukevista tarpeista tänäpäivänä

Digitalisaation ja työelämän muutosten lailla, myös ohjelmisto- ja sovelluskehitys on jatkuvassa muutoksessa. Kyseessä on tärkeää ja tarkkaa työtä, jonka avulla liiketoimintasuunnitelmien ja strategian soveltamisesta tulee usein mahdollista käytännössä. Lähes mikä tahansa toimiva palvelu lähtee tänä päivänä toimivasta ohjelmistosta, joka tuottaa parhaan palvelukokemuksen loppukäyttäjälleen.

Analytiikan ohjaamana on mahdollista kehittää uudenlaisia, nopeasti muutoksiin reagoivia palveluja, joilla on suurta merkitystä koko liiketoiminnan onnistumiseen. Tällöin puhutaan analytiikkavetoisesta (Data driven development) ohjelmistokehityksestä. Sen avulla sovelluskehittäjät voivat luoda palveluja pala kerrallaan, aitoihin liiketoimintatarpeisiin pohjautuen.

Mikropalvelut ohjelmisto- ja sovelluskehityksessä

Mikropalvelut, eli Microservices tuovat analytiikkavetoisen kehittämisen oheen ratkaisun vaiheittaiseen kehittämiseen. Mikropalvelut mahdollistavat toisistaan riippumattomien pienten sovellusten skaalaamisen liiketoiminnan kasvaessa. Niiden ohella myös erilaiset pilvialustat ovat yleistyneet osana ohjelmisto- ja sovelluskehitystä.

Parhaiten ohjelmisto- ja sovelluskehitystyö onnistuu kun kehittäminen on aidosti ketterää ja kommunikointi projektiryhmän kesken on avointa.

Ohjelmisto- ja sovelluskehitys on hyvä aloittaa muutamasta peruskysymyksestä:

  1. Kuka ohjelmistoa käyttää?
  2. Mitä liiketoimintastrategiasi osuutta ohjelmistokehitys pääasiassa tukee?
  3. Mitä tulevaisuuden toiveita yritykselläsi on sovelluksen ja ohjelmiston suhteen?

Kun tiedät nämä vastaukset on sovellusasiantuntijan helpompaa lähteä hahmottelemaan kuinka juuri sinun palvelusi on syytä rakentaa siten, että sen jatkokehitys on ketterää myös tulevaisuudessa.

Asiantuntijan avustuksella onnistut arvioimaan paremmin sen, mitä kaikkea mutkitta toimiva ohjelmisto mahdollistaa.

Paremman asiakaskokemuksen puolesta

Yhteisöllinen ja ketterä ohjelmistokehitys

Ambientialla sovelluskehittäjät keskustelevat aktiivisesti käytetyistä menetelmistä ja teknologioista. Nopeasti muuttuvan alan hallinta vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja yhteistyötä koko kehitystiimiltä. Myös uskallus tehdä ja kokeilla uutta on tärkeää.

Ohjelmistokehitys on käsityötä, jossa samaan lopputulokseen voi päästä monella eri tavalla. Uusi idea syntyykin usein silloin, kun vanhat tavat toimia kyseenalaistetaan ja haastetaan. Siksi on sovelluskehittäjälle on tärkeää kyky jakaa oppimaansa ja uskaltaa olla pelkäämättä. Pienissä palasissa kehittäessä toteutuu usein fail fast, learn faster-periaate.

 

Onnellisen koodarin koodia

Sovelluksien elinkaaren hallinta

Sovelluksen elinkaaren hallinta lepää monelta osin oikeiden ohjelmistovalintojen varassa. Esimerkiksi tiedon jakaminen työntekijöiden välillä, eri työkalujen välinen integraatio, sovelluksen testaaminen ja ohjelmointivirheiden etsiminen ovat kaikki osittain teknologisia haasteita. Siksi oikeiden apuvälineiden valitseminen on ratkaisevan tärkeää.

ALM eli sovelluksen elinkaaren hallinta

Luotettavat kumppanit ja sertifioidut asiantuntijat

Toimiva yhteistyö tarkoittaa ohjelmisto- ja sovelluskehityksessä myös toimivaa kumppaniverkostoa. Ambientia on yhdistänyt voimansa kovien ja kokeneiden kumppaneiden kanssa, joita ovat muun muassa Atlassian, Liferay, Red Hat ja Magento.

Osaamista jaetaan molempiin suuntiin toimivan ja loppukäytäjää palvelevan kokonaisuuden saavuttamiseksi. Kumppanitoiminta tarkoittaa myös asiantuntijuuden jakamista kansainvälisillä foorumeilla sekä osaamisen kehittämistä alan laadukkailla koulutuksilla.

Ambientialta löydät sertifioidut asiantuntijat kaikkiin digitalisoinnin ja verkkokaupankäynnin teknologioihin, ihmisymmärrystä unohtamatta.

 

Tutustu kumppaneihimme

Analytiikan ohjaamana on mahdollista kehittää uudenlaisia, nopeasti muutoksiin reagoivia palveluja, joilla on suurta merkitystä koko liiketoiminnan onnistumiseen.

Ohjelmistokehityksen asiantuntijoiden kanssa saat käyttöösi parhaiten yrityksesi tarpeita ja tavoitteita tukevat ohjelmistot ja järjestelmät. Pysyvät ja konkreettiset edellytykset menestyä tulevaisuudessa hahmotetaan tänään – ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä

Kerro, mistä sinua kiinnostaisi jatkaa keskustelua kanssamme!