Liiketoiminnan muotoilun ja teknologian asiantuntijayritys Ambientia on suunnitellut ja toteuttanut Tampereen Raitiotie Oy:lle reaaliaikaisen tilannekuvajärjestelmän. Tilannekuvajärjestelmällä on keskeinen rooli Tampereen uuden raitiovaunuliikenteen operoinnin tehostamisessa.

Ratkaisu monitoroi Tampereen Ratikan palveluiden tilaa reaaliaikaisesti tuottamalla ajantasaista tietoa infrastruktuurin ja raidekaluston kunnosta, kaluston huollon tarpeesta, matkustajamääristä, ongelmatilanteista sekä vaunujen sijainnista.

Tampereen Ratikan koeajot käynnistyivät maaliskuussa 2020, jtämän vuoden tammikuussa alkoi palvelukokemuksen kehittäminen yhdessä testimatkustajien kanssa.  Ambientian tilannekuvasovellus otettiin kaupalliseen testikäyttöön maaliskuussa. Testikäyttö kattaa kaikki Tampereella operoivat raitiovaunut.

Ambientialla uskotaan, että reaaliaikaisella tilannekuvasovelluksella on merkittävä liiketoiminnallinen potentiaali myös Suomen rajojen ulkopuolella. Raitiovaunuliikenne on keskeinen osa monen eurooppalaisen metropolin kaupunkikuvaa, ja tilannekuvasovellus parantaa vallitsevaa tapaa operoida sitä.

“Projekti Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa on ollut erittäin mielenkiintoinen. Olemme päässeet hyödyntämään siinä osaamistamme datan hyödyntämisen ja aktivoinnin, palvelumuotoilun sekä teknisen läpivientikyvyn osalta”, Ambientian yksityisen sektorin liiketoimintajohtaja Marko Saarinen kertoo.

”Tilannekuvasovellus on toiminut testikäytössä hyvin. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Ambientian kanssa ja jatkamme innolla sovelluksen kehitystyötä yhdessä”, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö toteaa.

Ambientia on ollut raideliikenteen tulevaisuuden ratkaisuja kehittävän SmartRail-ekosysteemin virallinen jäsen vuoden 2020 helmikuusta alkaen.

 


 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.