Mitä on UX-auditointi?

Verkkokaupan käyttökokemus on yksi tärkein kriteeri (PayEx, 2019) hankintavaiheessa. Käyttökokemus mielletään subjektiiviseksi mielipiteisiin perustuvaksi hankalasti arvioitavaksi kokemukseksi. Näin ei kuitenkaan ole. Käyttökokemuksen arviointi on meillä Ambientialla ammattilaisen dataan perustuva objektiivinen auditointi siitä, miten käyttäjät liikkuvat kaupassa. Lisäksi auditoinnin raportti on selkeä toimenpidelista sille, miten käyttökokemusta voidaan kehittää.

Miten?

Ambientian UX-auditoinnissa kartoitetaan kaikki tärkeimmät käyttökokemukseen ja sitä kautta suoraan verkkokaupan konversatioon vaikuttavat tekijät: nopeus, ymmärrettävyys, sujuvuus sekä luotettavuus. Lisäksi verkkokaupan design arvioidaan erikseen. Ymmärrät siis auditoinnin jälkeen myös sen, miten verkkokauppanne design sijoittuu verrattuna alan edelläkävijöihin.

  1. Käytettävyysanalyysi (apuna data)
  2. Design-analyysi ja benchmarkkaus
  3. Oston sujuvuus asiakkaan polun eri vaiheissa (flow)
  4. Luotettavuus ja ymmärrettävyys (heuristinen sisältöanalyysi)

Raportti?

Ehdottamamme toimenpiteet ovat aina selkeitä ja hyvin ohjeistettuja. Toimenpiteet ovat mitattavia sekä tarpeeksi pieniin osiin jaoteltuja. Ne on siis helppo ottaa käyttöön verkkokaupassa. Lisäksi annamme eri toimenpiteille selkeät prioriteetit. Tiedät varmasti, mistä aloittaa.

 

Ota meihin yhteyttä

Kerro, mistä kiinnostaisi jatkaa keskustelua kanssamme.