Ambientia on solminut Salesforcen kanssa yhteistyösopimuksen. Ambientian nykyiset ja tulevat asiakkaat voivat yhteistyön avulla kehittää personoitujen asiakaskohtaamisten hallintaa. Ambientian Salesforce-asiantuntemus yhdistettynä vahvaan palvelumuotoilu- ja prosessiosaamiseen auttaa varmistamaan asiakkaiden myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehokkaan hallinnan ja optimoinnin sekä aidon tiedolla johtamisen. Kun asiakaskokemuksen perusta on hyvin suunniteltu ja johdettu, organisaatiot voivat parantaa merkittävästi asiakashankintaa, asiakaspitoa ja asiakasuskollisuutta. Salesforcen pilvipohjaiset sovellukset yhdistettynä Ambientian vahvaan verkkokauppaosaamiseen ja kokemukseen organisaatioiden asiakaskokemuksen transformaatiohankkeiden läpiviennistä tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista.

”Ambientian mukaantulo on hieno esimerkki Salesforcen ekosysteemin kasvusta Suomessa”, sanoo myyntijohtaja Toni Korppi Salesforcelta.

”Asiakkaat ovat tunnetusti tekemisemme ytimessä. Oma kasvumme perustuu asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen, ja siitä tämäkin vuosi on ollut hyvä esimerkki. Haastavana aikana yritykset, joilla on ollut kykyä ja halua digitalisoida asiakastyötään, ovat menestyneet edelleen. On mahtavaa päästä tekemään töitä Ambientian kokeneen tiimin kanssa. Tiedämme heillä olevan taitoa luoda Salesforcen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun sekä nykyään myös näitä tukevien teknologioiden ratkaisuperheestä voittavat työkalut yhteisille asiakkaillemme”, jatkaa Korppi.

Salesforce-osaamisella monipuolistetaan tarjontaa Ambientian asiakkaille crm-järjestelmien, markkinoinnin automaation, asiakaspalvelun sekä tiedolla johtamisen ratkaisuiden osalta. Ne tuovat kaivattua tavoitteellisuutta, määrämuotoisuutta ja hyväksi havaitun prosessin käytännön tekemiseen ja johtamiseen. Ambientian nykyiset asiakkaat Salesforce-puolella edustavat valmistavaa teollisuutta ja kaupan alaa.

”Ambientian ominta aluetta on perinteisesti ollut todennettu tekninen läpivientikyky. Viime vuosien aikana olemme kasvavassa määrin auttaneet asiakkaitamme asiakashankinnan ja asiakaspidon parantamisessa design-osaamisemme, digitaalisen markkinoinnin optimoinnin sekä verkkokauppa- ja verkkopalveluratkaisuiden avulla. Salesforce-tiimimme osaaminen kattaa varsinaisen Salesforce-ratkaisuosaamisen ja teknologiakyvykkyyksien lisäksi vahvan prosessi- ja domain-osaamisen liittyen myyntiin, verkkokaupankäyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun. Kyse on liiketoiminnan, ihmisten, prosessien, datan ja teknologian yhdistämisestä arvoa tuottavilla, innovatiivisilla tavoilla”, Ambientian yksityissektorin liiketoimintayksikön johtaja Marko Saarinen summaa.

Ambientia on vahvistanut omaa Salesforce-osaamistaan kesän jälkeen tehdyillä rekrytoinneilla. Toistaiseksi yrityksen Salesforce-tiimi on ”ketterän startupin” kokoinen ja vahvistuu loppuvuodesta uusilla rekrytoinneilla. Rekrytointeja jatketaan ensi vuoden puolella.

”Tiimimme jatkaa hallittua kasvua. Tehtävämme on vahvistaa Ambientian tarjontaa teknologiaan ja prosesseihin liittyen sekä varmistaa, että asiakkaamme hyödyntävät tehtyjä investointeja maksimaalisesti ja järkevästi”, Ambientian johtava Salesforce-konsultti Anna Sartjärvi kertoo.