Niin itselläni ja mahtavilla kollegoillanikin Ambienitialla on vuosien kokemus teollisen internetin ratkaisuista. Kuten moni muukin toimija, me lähestymme aihetta omalla näkökulmalla ja omilla vahvuuksillamme. Emme ole koskaan asentaneet yhtään anturia yhteenkään laitteeseen (ja tuskin ihan lähitulevaisuudessa tulemme niin tekemäänkään) – se ei ole meidän juttumme. Sen sijaan meidän vahvuutemme on auttaa asiakkaitamme luomaan digitalisaatiosta ja teollisen internetin sovellutuksista järkevää liiketoimintaa ja maagisia asiakaskokemuksia (niin online kuin offline).

Yhden yön temppu vai pitkäjänteistä kehitystä?

Digitalisaatio ei tapahdu pelkästään insinöörien toimesta. Homman tulee olla mitä suuremmissa määrin yritysjohdon ajattelun keskiössä ja se vaatii vahvaa muutosjohtamista liiketoimintamallien kehittämisen tueksi.

Ambientia onkin ottanut uudenlaisen askeleen teollisen internetin pyörteisiin ja solminut yhteistyösopimuksen Elisan IoT-ekosysteemin kanssa. Sopimuksen myötä Ambientia pystyy tarjoamaan asiakkailleen Thingworx-alustaa ja koko ekosysteemi-osaamista. Samalla yhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme aiempaa ketterämmin vastaamaan myös teknisten pilottien ja POCienkin tarpeeseen. Uutta tässä on meille myös se, että kun perinteisesti olemme halunneet saada asiakkaat ymmärtämään digitalisaation todellisen luonteen liiketoiminnallisena haasteena ja auttaa asiakasta kokonaisprosessin hahmottamisessa strategian ja palvelumuotoilun näkökulmasta, otamme tällä kertaa avuksemme teknisen pilotin. Tämä auttaa monen asiakkaan tuskaa kun teknisillä piloteilla pääsee konkreettisestij a nopeasti asiassa liikkeelle.

Piloteilla pääsee myös parhaimmillaan testaamaan idean liiketoiminnallista kypsyyttä asiakkailla, koska asiakkaiden kiinnostus ja arvostushan ovat asioita, jotka lopulta ratkaisevat pelin. Toisaalta onnistunutkaan pilotti ei saa viedä fokusta ja innostusta liiaksi – liiketoimintamalli ja palvelumallit sekä niiden kehitystarpeet on jossain vaiheessa mietittävä (ja digitalisoitava). Digitalisaatio kun on muutakin kuin bittien asettamista jonoon jonkinlaiseksi sovellukseksi, Koko liiketoiminta pitää asemoida hyödyntämään uudenlaisia mahdollisuuksia.

Meidän tavoitteenamme Ambientialla on tehdä teknologiasta asiakkaallemme helposti ymmärrettävää heidän omassa liiketoimintaympäristössään. Teknologiaymmärrys kuuluu olennaisesti siihen, että digitalisaatiota voidaan kehittää kestävällä ja tuloksekkaalla tavalla.

ambientia

Blogi