Menestys muotoillaan tänään tutkimus-1

Lataa tutkimuskooste veloituksetta käyttöösi

Tiedon kerääminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta tärkeää on myös tiedon hyödynnettävyys päätöksenteossa. Lataa käyttöösi teettämämme tutkimuksen kooste "menestys muotoillaan tänään".

Taustaa tutkimuksesta:

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien yritysten nykytilaa, tulevaisuuden toiveita sekä niiden kykyä hyödyntää tietoa ja tiedon käsittelyä liiketoiminnan tulevaisuuden suunnittelussa eri aikajänteillä. Havaitsimme muun muassa seuraavaa: 

  • vain 7 % yrityspäättäjistä koki pystyvänsä hyödyntämään tietoa hyvin
  • 100 % piti tulevaisuutta jäsentävän ennakointitiedon hyödyntämistä kuitenkin liiketoiminnalleen merkityksellisenä

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy, ja siinä puhelinhaastateltiin maalis–huhtikuussa 2019 yli 300 Suomessa toimivan pk- ja suuryrityksen johtajaa. He edustivat talous-, liiketoiminta-, muutos-, it-, viestintä- ja tuotantojohtoa.

Lataa tutkimus