Juuri tänään on hyvä aika aloittaa tulevaisuustyö

Tämän päivän strategiaprosessi on erilainen kuin kymmenen vuotta sitten.

Organisaatioissa ymmärretään, että strategia on prosessi, joka muuntautuu ja elää ajassa. Yritysten tulee olla ketteriä menestyäkseen.

Visio voi säilyä muuttumattomana, mutta tarvitaan kykyä muuttaa tapaa, miten visioita tavoitellaan.

Tulevaisuustyön käynnistämiseen ei tarvita valtavaa hanketta. Tulevaisuuteen suuntautunut organisaatio syntyy niin, että yksilöt uskaltavat ajatella tulevaisuutta arkisessa työssään ja jokapäiväisissä päätöksissä. Organisaation tehtävä ei ole luoda valmiita tulevaisuuksia yksilöille. Organisaation tehtävä on mahdollistaa olosuhteet erilaisten tulevaisuusskenaarioiden miettimiselle ja haaveilulle.

Tämä ei tapahdu käskemällä ihmisiä osallistumaan. Ihminen osallistuu itse. Tulevaisuus tehdään ja siihen tarvitaan tekijöitä.

”Tulevaisuuden luomiseen tarvitaan yhdessä tekemistä ja aitoa ihmisten ajatusten arvostamista.”

Tulevaisuus on yhdistelmä kulttuuria, teknologiaa, yksilöitä ja näitä kaikkia pitää ymmärtää ja ottaa huomioon organisaation huomista rakennettaessa.

Hyödyntämällä  työkaluja, kuten tulevaisuuspyörää, saadaan  ihmiset osallistumaan ja miettimään tulevaisuutta. Aloitukseen ei tarvita massiivisia suunnitelmia, vaan voidaan aloittaa kevyesti. Tällainen työskentely innostaa ja mahdollistaa ensimmäisten askelten ottamisen kohti organisaatiota, joka ottaa tulevaisuuden huomioon päivittäisessä tekemisessään.

Tulevaisuustyö on helppo aloittaa, ja sillä on iso vaikutus

Tulevaisuustyö | Ambientia

Ambientia järjesti TIVIAn jäsenille mahdollisuuden osallistua tulevaisuustyöpajaan. Työpajaan valittiin neljä TIVIAn jäseniä kiinnostavaa aihetta tutkittavaksi tulevaisuuspyörän avulla. Osallistujat pääsivät myös muovaamaan tutkitusta ilmiöstä tulevaisuuden uutisotsikoita.

”Tulevaisuuspyörän avulla tutkitaan jotakin kiinnostavaa ilmiötä systemaattisesti kehä kerrallaan.”

Ensimmäisellä kehällä pureudutaan ilmiön suoriin vaikutuksiin. Toisella kehällä käsittelyssä ovat vaikutusten johdannaiset ja uloimmalla kehällä ideoidaan tuotteita ja palveluita, joilla ilmiön vaikutuksia voidaan ilmiöstä riippuen joko kiihdyttää tai hillitä. Useamman tulevaisuuspyörän löydöksiä ristiinvertailtaessa löydetään timantteja, jotka voidaan valjastaa vaikkapa uuden tuoteinnovaation taakse.

TIVIAn työpajassa tutkimme esimerkiksi Z-sukupolven suhdetta brändeihin ja tätä kautta brändien muuttunutta tehtävää sivistyksen suhteen. Millaisia vaikutuksia tällä on meihin ja miten ilmiö vaikuttaa organisaatioomme? Millaisia potentiaalisia muutoksia tämä tuo yhteiskuntaan, jossa toimimme? Sponsoroiko Durex pian koululaisten biologian tunteja?

”Minityöpajassa tunnistettiin monta tulokulmaa aiheeseen, ja lopulta synnytettiin tulevaisuuden lööppi.”

Esimerkiksi yhden työpaja-ryhmän luomassa lööpissä tunnettu suomalaisbrändi Fazer oli valjastanut yritysten yhteisen sivistystekoäly Terhikin tutkimaan, millaisia vaikutuksia tunnetulla sloganilla ”niin hyvää ettei sanotuksi saa” on nuorisoon. Tulevaisuuden uutiset ovat miniskenaarioita ja kuvittavat meille ajatuksia tulevaisuuksista. Konkretia tuo kaukaisen ajankohdan lähemmäs ja mahdollistaa aiheen yhteisen käsittelyn.

Tulevaisuustyö ja tulevaisuuspyörä

Tästä lähtökohdasta olisi helppo jatkaa tulevaisuustyötä tutkimalla ilmiön työntö- ja vetotekijöitä sekä hiljaisia signaaleja. Millaiset ajurit ja muuttujat ohjaavat meitä haluamaamme tulevaisuuteen? Miten ne näkyvät arjessamme nyt?

”Esimerkiksi z-sukupolven arvomaailmaan tutustuminen auttaa meitä ymmärtämään millaisella työnantajabrändillä on mahdollisuuksia tulevaisuuden työelämässä.”

Tiedostamalla sen, että tulevaisuus ei tapahdu kaikille samanaikaisesti voi onnistua löytämään oman toimialueen ulkopuolelta uusia ajatuksia ja ideoita. Lisäksi jokaiseen ilmiöön liittyy aina vastatrendejä – mitä ne puolestaan voisivat olla?

Tulevaisuustyö nappaa mukaansa! Kannattaa hypätä kyytiin jo tänään. Vain sillä varmistaa näköalapaikat matkalla!

Lisätietoja

Image

Tuuli Aalto

 

Lisää aiheeseen liittyvää