Näin tekoäly (AI) mullistaa arkemme – Osa 1: Terveydenhuolto

Osa 1: Terveydenhuolto

On jo pitkään povattu, että tekoäly tulee vaikuttamaan aivan jokaiseen toimialaan. Mutta miten tekoäly muuttaa arkeamme käytännössä? Eri alojen tulevaisuudennäkymiin liittyy uhkia, mutta ennen kaikkea myös mahdollisuuksia, joista on hyvä olla tietoinen.

Katsotaanpa ensin terveydenhuollon tulevaisuuteen!

Ottaako verinäytteesi tulevaisuudessa robotti? Entäpä jos saat diagnoosinkin koneelta, etkä lääkäriltä? Tekoäly on kovaa vauhtia tulossa osaksi terveydenhuoltoa. Se on ennen kaikkea lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työkalu tietojen ja näytteiden tehokkaampaan ja nopeampaan analysointiin ja diagnosointiin.

Minkälaisia uhkia tekoälyyn (AI) liittyy terveydenhuollossa?

Yksityisyydensuojan vaarantuminen

Tekoäly tarvitsee toimiakseen dataa. Terveydestämme ja rumiintoiminnoistamme voidaan kerätä ja tallentaa yhä yksiyiskohtaisempaa tietoa yhä automatisoidummin. Terveyteen liittyvät tiedot ovat aina yksityisiä ja salassapidettäviä.

Terveydenhuollon toimijoiden on ehdottoman tärkeä panostaa teknisissä ratkaisuissa ja datastrategiassa siihen, että tieto säilytetään turvallisesti ja että potilaalla on päätösvalta omien tietojensa käytöstä ja säilyttämisestä. Nämä asiat on onneksi huomioitu Suomessa hyvin.

Toisaalta, tekoälysovellusten myötä riski tietojen vääriin käsiin joutumisesta myös pienenee, kun manuaalinen tiedonkäsittely vähenee.

Turvallisuuden vaarantuminen

Voimmeko luottaa siihen, että automatisoitu prosessi toimii ja tekoäly tuottaa meille varmasti luotettavaa tietoa tai oikean diagnoosin? Tai siihen, että potilas osaa toimia näytteenottorobotin tai itsepalveluvälineiden kanssa oikealla tavalla?

Myös tekoälyratkaisujen ympärille on terveydenhuollossa rakennettava hyvin toimivat prosessit, jotka varmistavat, että automatisoituja toimintoja käytetään valvotusti ja oikein. Vaikka tekoäly pystyy tunnistamaan verkkokalvokuvista diabeteksen, kuvien ottamisen määrää ja lopullisen diagnoosin tekee lääkäri.

Toisaalta, turvallisuus voi tekoälyn myötä myös lisääntyä. Automatisoiduissa prosesseissa mahdollisuus hoitohenkilökunnan inhimillisiin virheisiin, kuten unohteluun, häviää.

Vastuun siirtäminen koneelle

Jos tekoäly tekee hoitovirheen, kuka kantaa vastuun? On tutkittu, että ihmisillä on taipumus luottaa ennemmin koneen kuin ihmisen tekemiin päätelmiin. Jos tekoäly vaikuttaa hoitohenkilökunnan päätöksentekoon, kumpi on vastuussa sellaisessa tilanteessa, jossa päätelmä on virheellinen?

Tällaisten vastuukysymysten pohtiminen on kovin hypoteettista, mutta nähdäkseni tekoäly on aina työkalu, jota ihminen käyttää. Vasara on harvoin syypää murtuneeseen sormeen. On siis pidettävä huolta, että vastuu terveydenhuollon prosesseista pysyy hoitohenkilökunnan käsissä ja heillä on riittävä koulutus työkalunsa käyttöön.

Näin tekoäly mullistaa arkemme terveydenhuollossa | nainen katselee älykelloa ranteessa

Minkälaisia mahdollisuuksia tekoäly (AI) tuo terveydenhuoltoon?

Oman terveyden seuranta ja ylläpito

Terveyssovellukset lisäävät mahdollisuuksiamme seurata terveyttämme ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lääkäriin ei tarvitse raahautua turhaan, eikä terveyskeskuksen puhelinpalveluun jonotella, kun hoidontarvetta voi arvioida sovelluksen avulla itse. Pystymme myös seuraamaan ruumiintoimintojamme ja unenlaatuamme esimerkiksi älysormusten avulla. Jo tietoisuus omaan terveyteen vaikuttavista asioista helpottaa niihin puuttumista.

Ehkä tulevaisuudessa terveyssovellukset voivat suositella meille personoituja, terveyttämme parantavia toimenpiteitä samaan tapaan kuin Spotify suosittelee soittolistoja. Ehkä sovellus voi antaa myös alustavia diagnooseja vaivoihimme.

Ambientia Case: diagnostiikkalaitteita valmistava Labrox

Hoidon tehostuminen

Varsinkin kunnallisen terveydenhuollon puolella kärsitään jatkuvasta työvoimapulasta. Tekoäly ei korvaa hoitajaa eikä lääkäriä, mutta se tulee helpottamaan hoitohenkilökunnan työtaakkaa ja tehostamaan terveyskeskuksien toimintaa huomattavasti.

Kun päivittäisiin rutiininomaisiin tehtäviin ei mene yhtä paljon aikaa kuin ennen, pystytään pienemmällä henkilökuntamäärällä tarjoamaan hoitoa nopeammin suuremmalle joukolle potilaita. Tekoäly voi nopeuttaa esimerkiksi testitulosten ja kuvien analysointia sekä diagnosointia sekä monia terveyskeskuksen asiakaspalveluun liittyviä toimintoja.

Hoidon laadun parantuminen 

Kun tekoälyn yli-inhimillinen tiedonkäsittelykapasiteetti yhdistetään oikealla tavalla hoitohenkilökunnan asiantuntijuuteen ja taitoon kohdata ihminen, saadaan aikaan entistä laadukkaampaa hoitoa. Kun tekoäly analysoi testituloksia, henkilökunta voi keskittyä hoidon emotionaaliseen puoleen.

Kun tekoälyä on koulutettu riittävästi, on mahdollista, että se pystyisi reagoimaan ennaltaehkäisevästi sellaisiin merkkeihin, joita ihmislääkäri ei välttämättä edes vielä havaitsisi. Näin terveyttäsi uhkaaviin vaaroihin voidaan puuttua aiemmin ja terveydenhuollosta tulee yhä ennaltaehkäisevämpää.

Lääketieteelliset mullistukset

Vaikkei tekoäly olisi vielä hetkeen näkyvästi esillä arkisessa terveyskeskuskäynnissä, sen tuoma tiedonkäsittelyteho vaikuttaa valtavasti lääketieteelliseen tutkimukseen.

Kun dataa kerätään yhä enemmän ja eri lähteistä kerättyä dataa voidaan yhdistää ja käsitellä yhä tehokkaammin, voimme odottaa yhä nopeampaa hoito- ja parannuskeinojen kehittymistä myös vaikeisiin sairauksiin.

 

Lisää aiheeseen liittyvää