Ambientia konsultoi Oikeusrekisterikeskusta vaalitietojärjestelmän teknologiauudistuksessa

Oikeusrekisterikeskus ja Ambientia solmivat vuoden 2022 loppuun voimassa olevan sopimuksen vaalitietojärjestelmän uudistamiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista. Ambientian roolina on teknologia-arviointi ja -konsultointi sekä etenemissuositusten laatiminen vaalitietojärjestelmän uudistamisesta tehdyn esiselvitysvaiheen pohjalta.  

Nykyinen vaalitietojärjestelmä on otettu käyttöön vaiheittain vuosina 2004–2012. Järjestelmä sisältää tiedot muun muassa ehdokkaista, äänestyspaikoista, äänioikeutetuista sekä vaalien tuloslaskennasta.  

Oikeusministeriön käynnistämässä vaalitietojärjestelmän elinkaariselvityksessä todetaan, että vaikka nykyinen järjestelmä on edelleen toimintavarma, on teknologian vanhentumista ja haavoittuvuuksia kyettävä ennakoimaan. Myös järjestelmän tietoturvallisuutta, saavutettavuutta sekä käytettävyyttä tulisi parantaa. Vaihtoehtona on järjestelmän modernisointi tai kokonaan uuden järjestelmän kehittäminen.  

Sopimuksen arvo on 180 000 euroa ja se astui voimaan vuoden 2021 toukokuussa.  

Hankintapäätöksessä painotettiin hinta-laatusuhdetta. Vertailuperusteissa hinnan painoarvo oli 70 pistettä ja laadun 30 pistettä.   

”Keskeinen avain onnistumiseen ORK:n vaalitietojärjestelmän uudistuksessa on API first -ajattelu, toimintojen hajauttaminen itsenäisiksi osasovelluksiksi ja eri ajankohtana tapahtuvien vastuiden orkestroiminen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi”, sanoo Sami Pippuri, Ambientian Business Director, Public. 

Lisätietoja:  
Sami Pippuri  
Business Director, Public  
sami.pippuri@ambientia.fi   
+358 41 430 4128 

Lisää aiheeseen liittyvää