Oletko muistanut tuhota yrityksesi viime aikoina?

Yksi strategisen skenaariotyöskentelyn luovimpia menetelmiä on tuhota koko tulevaisuus.

Ihmiselle tapahtuu jotain vapauttavaa, kun hän pääsee tuhoamaan asioita.

Yleensä elämässä pyrimme rakentamaan, säilyttämään ja kehittämään. Entropia lain mukaan tuhoaminen on helpompaa kuin rakentaminen, koska asiat pyrkivät kuitenkin kohti suurempaa epäjärjestystä.

Tämä käy nopeasti ilmi, kun teettää johtoryhmälle tai henkilöstölle yrityksen tuhoamisharjoituksen. Osallistujien ilmeistä näkee, että ajatus tuhoamisesta kiehtoo ja kiinnostaa. Ihmisissä syttyy ihan uudenlainen into, jopa alkukantainen vimma.

Tapa siis oma yrityksesi

Tuhoharjoitus on skenaariotyöskentelyn menetelmä, jossa tiimi asetetaan keksimään mahdollisimman luovia ja innovatiivisia tulevaisuuksia, joissa oma yritys tuhoutuu.

Jos tiimejä on monta, ne voi laittaa leikkimielisesti kilpailemaan innovatiivisimmasta tappoideasta. Mikä voi tappaa yrityksemme? Mikä voi viedä meiltä kaiken liiketoiminnan ja asiakkaat? Mitä voi tapahtua toimintaympäristössä? Mikä suistaa meidät tuhoon?

Tuhoharjoitusta lähdetään lähestymään suunnittelucanvaksen kautta, joka on räätälöity yrityksen tilanteeseen sopivaksi. Canvaksen avulla on helpompi lähteä liikkeelle kuin tyhjältä pöydältä. Tosin on havaittu, että etenkin tuhoharjoituksessa luovuutta ei tarvitse paljoa esiin houkutella.

Yleensä skenaariotyöskentelyssä meitä rajoittaa oma positio, arjen realiteetit, vallalla olevat mekanismit, arvot ja ajatusmallit. Tuhoharjoitus vapauttaa miettimään tulevaisuutta ilman rajoja. Koska tuho ei kunnioita nykyistä, eikä välitä säilyttämisestä, se antaa luvan luopua. Tuhoa ei myöskään tarvitse toteuttaa, jolloin ei tarvitse miettiä organisaation rajoitteita eikä realiteetit kavenna ajattelua.

Lopputulokset ovat innovatiivisia ja jopa yllättäviä

Lopputuloksena syntyy tulevaisuuden skenaarioita, jotka ovat yllättävän luovia ja energisiä. Tulokset kerätään yhteisuunnittelualustoihin, kuten RealtimeBoardiin tai Confluenceen ja niitä analysoidaan erilaisin menetelmin. Skenaarioiden todennäköisyyksiä ja vaikuttavuutta arvioimalla löydetään ne, joihin kannattaa pureutua syvemmälle.

Purkamalla ja analysoimalla erilaisia tuhoutumisen vaihtoehtoja löydetään usein asioita, joita pitää kehittää ja rakentaa, ja joihin pitää varautua. Saatetaan löytää myös uutta liiketoimintapotentiaalia.

Kun siirrytään tuhoamisvaiheesta jälleenrakentamisvaiheeseen, aletaan tutkia, millä menetelmillä ja teknologioilla päästään toteuttamaan tulevaisuutta paremmin kuin kilpailijat. Tuhossakin on kuitenkin aina lopulta tarkoitus eheyttää ja rakentaa uutta.

Ja vaikka mitään radikaalia muutosta ei syntyisikään, niin aina syntyy kuitenkin aihioita ja ymmärrystä: jos näin tapahtuisi, niin miten me sitten käyttäydyttäisiin. Yrityksen tietoisuus kasvaa.

Tuhoa rakentaaksesi kasvua

Tämä harjoitusmalli sopii erityisen hyvin organisaatioille, joissa ei päästä strategian implementaation kanssa eteenpäin. Silloin tarvitaan skenaarioharjoitus, joka ravistelee ajatukset ja ideat sekä kaivaa heikkoudet esille.

Toinen tuhoharjoituksesta hyötyvä organisaatio on sellainen, jossa haetaan uudenlaisia ideoita, joita voi nopeammin ottaa käytäntöön. Kun tulevaisuuden synkimmätkin tuhoskenaariot on käyty läpi, tuo se alustan, josta on hyvä lähteä rakentamaan tulevaa uutta suuntaa. Kliseeksi asti kulunut totuus on se, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen voi varautua.

Viiden vuoden pituisten strategioiden aika on ohi, muutossyklin täytyy olla nopeampi. Digitalisaation takia strategioiden uusimisen prosessi ja yritysten elinikä on lyhentynyt huomattavasti. Tästä syystä tämä harjoitus olisi hyvä tehdä ennen vuositavoitteiden määrittelyä – tai jopa useammin.

Jos tuhoaminen ja sitä kautta uuden rakentaminen kiinnostaa, lataa linkin kautta canvas ja rohkaise ihmiset miettimään tuhoa. Mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua?

Lisätietoja

Image

P-J Hyytiäinen

 

P-J on verkkoliiketoiminnan ja palvelumuotoilun monitaituri. Hän on auttanut 20 vuoden ajalla useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä kasvamaan ja kehittymään muokaten yritysten palveluita ja toimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tällä hetkellä häntä kiinnostavia ilmiöitä ovat mm. katoava empatia ja motivoiva ympäristö.

 

 

Julkaistu 11.1.2019.

 

Lisää aiheeseen liittyvää

Blogi

Millainen on palvelumuotoilijan päivä?

Monesti saan kyselyjä siitä, mitä oikeasti teen työkseni. Tässä kylmää dataa vastapainoksi fraasille ”käyttäjäystävällisiä palveluita”.

Lue lisää

17.5.2018