Halonen & Carlson – asiakaskokemus on parantunut ja kampanjamyynti kasvanut yli 50 %

Siirry sivun sisältöön

Veljekset Halonen Oy ja Oy Carlson ovat sisaryhtiöitä ja niiden verkkokaupoissa vierailee päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Verkkokaupan kehitysprojektissa tähdättiin parempaan loppuasiakaskokemukseen ja sen myötä myynnin kasvattamiseen.

Tavarataloja, rautakauppoja ja kodinmyymälöitä pyörittävä Carlson sekä muotitaloketju Halonen työllistävät Suomessa yhteensä noin 700 henkilöä. Verkkokaupan kehitysprojektissa tähdättiin parempaan loppuasiakaskokemukseen ja sen myötä myynnin kasvattamiseen.

Näiden tavoitteiden mahdollistamiseksi toteutusalustaksi valittiin julkipilvistä Amazonin AWS, josta löytyi eniten valmiiksi käytettävissä olevia ratkaisuja ja palveluja tukemaan itse toteutusta. AWS mahdollisti nopean käyttöönoton, skaalautuvuuden sekä nopeat muutokset myös tulevaisuudessa, kustannustehokkaasti.

halonen-etusivu


Lähtötavoite


Verkkokaupan asiakaskokemuksen parantaminen ja toimintavarmuuden nostaminen

Vahvan kivijalkamyymälätaustan omaavan Halonen & Carlsonin tavoitteena on kasvattaa lähivuosina verkkokaupoistaan kaikkein suurimmat yksittäiset myymälät.

Olemassa olevan järjestelmän aikaisemmat ratkaisut eivät kuitenkaan enää tukeneet tätä kasvutavoitetta, eivätkä kivijalkakauppojen tuttua laadukasta asiakaskokemusta.

Ongelmalliseksi oli todettu esimerkiksi uusien tuotteiden lisääminen verkkokauppaan. Lisäksi yhteisen Magento 2 -verkkokauppa-alustan päälle rakennetut verkkokaupat eivät sellaisenaan teknisiltä ominaisuuksiltaan mahdollistaneet erityisesti  kampanja-aikoina suurten kävijä- ja myyntitavoiteiden saavuttamista.

Ajoittaiset suorituskyky haasteet heijastuivat paitsi suoraan menetettyinä kauppoina verkkokaupan myynnissä, myös heikentyneenä asiakaskokemuksena. Kun kävijämäärät ylittivät tietyn pisteen, verkkokaupat hidastuivat ja niiden käytössä ilmeni haasteita.

Halonen & Carlson halusi ennen kaikkea kumppanin, jolla on näkemystä verkkoliiketoiminnan kehittämisestä ja jonka kanssa yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa.


Ratkaisumalli

Nykytilan auditointi, kokonaisarkkitehtuurin mallinnus ja tulevaisuuden kasvun mahdollistaminen

Heti alusta asti oli selvää, että päätavoitteita ei saavutettaisi ainoastaan teknologiaa vaihtamalla. Jotta pääsisimme parhaimpaa lopputulokseen, kehitystyö vaiheistettiin.

Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin tekniseen auditointiin, jossa selvitettiin verkkokaupan nykytila ja analysoitiin seuraavat kokonaisuudet:

  • olemassa olevan koodin laatu
  • käytettyjen kolmansien osapuolten moduulit
  • räätälöidyt ratkaisut
  • tietoturva
  • suorituskyky

Auditoinnin jälkeen kokonaisarkkitehtuuri mallinnettiin ja sille luotiin kehitysraamit, jotka tukivat tavoitteeseen pääsyä.

Tämän jälkeen aloitettiin uuden, skaalautuvan ja tulevaisuuden tarpeet huomioivan, ympäristön rakentaminen. Tämä tarkoitti, että jo mallinnus- ja rakentamisvaiheessa ympäristön arkkitehtuuri suunniteltiin ja toteutettiin siten, että sen muokkaaminen säilyy helppona, kun tarpeet sitä vaativat.

 

”Olemme iloisia kehitysvauhdista ja yhteistyön laadukkuudesta. Kommunikointi tiimin kanssa on suoraa, välitöntä ja aktiivista"

Carita Tuunala, Verkkokauppapäällikkö, Velj. Halonen Oy & Carlson Oy

Carlson-Ambientia-e1605270792360

Tulokset


Sekä kampanjamyynti, että käyttäjämäärät saatiin kasvuun

Ensimmäisen ison kampanjan ollessa takana on suorituskyvyn ja toimintavarmuuden parantamisen laajemmat hyödyt näkyvissä.

Halonen & Carlson on verkkokaupan kehitysprosesseissaan onnistunut kasvattamaan loppuasiakkaiden kokemusta aiempaa merkittävästi paremmaksi, ja se näkyy myös kampanjamyynnin odotukset ylittävällä, yli 50 % kasvulla aikaisempaan vuoteen verrattuna.

 

carlson-etusivu


Tutustu verkkokaupan palveluihimme

Lisää aiheeseen liittyvää