EU Data Act eli EU:n datasäädös 

  Siirry sivun sisältöön

  Velvoitteita ja mahdollisuuksia dataa käsitteleville organisaatioille

  Mikä on EU Data Act? 

  EU Data Act on parhaillaan tekeillä oleva säädös, jonka tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyä sekä kasvattaa datan ja datapohjaisten tuotteiden kysyntää.

  Tärkeänä tekijänä datasäädöksen laatimisessa on ollut eurooppalaisten arvojen korostaminen – ihmislähtöisyys, reiluus, tasa-arvo ja itsemääräämisoikeus​. 

  Data Act on osa suurempaa kokonaisuutta 

  Euroopan unioni on julkaissut ja on julkaisemassa useita dataan liittyviä säädöksiä ja asetuksia Data Actin lisäksi

  • Data Governance Act, eli datanhallinta-asetus  
  • Digital Market Act, eli digimarkkinasäädös  
  • Digital Services Act, eli digipalvelusäädös 
  • Artificial Intelligence Act, eli tekoälysäädös 

  Nämä säädökset koskevat käytännössä jokaista unionin alueella toimivaa organisaatiota tai yksityishenkilöä, joko velvoittamalla määrättyihin toimenpiteisiin tai tarjoamalla yksittäiselle kansalaiselle ja toimijalle pääsyn dataan.

  Uusi datasäädös määrittelee pitkälti, kuka omistaa internetiin kytkettyjen laitteiden tuottaman datan ja kenellä on oikeus päästä siihen käsiksi. 

  Data Actin vaikutus yritysten toimintaan 

  Tulevat määräykset velvoittavat yrityksiä tarjoamaan eri laitteiden tuottamaa dataa loppukäyttäjien käyttöön. Käytännössä kaikkiin digitaalisia laitteita koskeviin tuotteisiin pitää luoda määräysten mukaiset integraatiot.  

  Toisaalta tuotteen loppukäyttäjinä toimivat yritykset saavat käyttöönsä täysin uutta dataa ja mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa. 

  Yrityksen tulee tunnistaa kussakin tilanteessa tuottaako datasäädös yritykselle oikeuksia vai velvollisuuksia. Tähän tarvitaan moninaista ymmärrystä liiketoiminnan, datan ja lainsäädännön näkökulmasta. 

  Miten valmistautua muutokseen? 

  Oman liiketoiminnan vaatimustenmukaisuus​ tulee varmistaa mahdollisimman pian.  

  Erilaisten datastandardien, prosessien ja integraatioiden suunnittelulla voidaan varautua säädöksen tuomiin velvoitteisiin.

  Vielä tärkeämpää on liiketoiminnallinen valmistautuminen. On tunnistettava uudet mahdollisuudet ja lähdettävä kehittämään palvelumalleja Data Actin pohjalta. Ensimmäiset toimijat tulevat varmasti ulosmittaamaan isoja hyötyjä muutoksesta. 

  Luodaan mahdollisuuksia EU:n datasäädöksestä

  Autamme varautumaan uusiin vaatimuksiin ja luomme kanssanne datavetoista liiketoimintaa aina suunnittelusta toteutukseen.

  Tarjoamme alla olevia palveluita liiketoimintajohdolle ja IT-päättäjille. 

  • Compliance-arviointi ja neuvonta:  Arvioimme nykytilan ja luomme kanssanne toimintasuunnitelman, miten datasäädöksen edellyttämät muutokset toteutetaan.  
  • Datan liikkumisen ja jakamisen suunnittelu: Suunnittelemme ja toteutamme kanssanne tarvittavat ratkaisut, jotta data liikkuu toimijalta toiselle.
  • Tietoturvan ja yksityisyyden varmistaminen: Huolehdimme riittävistä toimenpiteistä, jotta tietoturva ja yksityisyys toteutuvat Data Actin vaatimusten mukaisesti. 
  • Koulutus ja tiedonjakaminen: Tarjoamme eri yleisöille soveltuvia ja eri laajuisia koulutuksia ja tietopaketteja Data Actin perusteista, sen edellyttämistä toimenpiteistä sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista.

  Lähtökohtaisesti sovitamme Data Actin edellyttämiä toimenpiteitä aina nykyiseen toimintaanne ja strategiaanne, ja ehdotamme näihin tarvittavia muutoksia.

  Toteutamme tietysti kanssanne myös Data Actin mahdollisesti esiin nostamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia! 

  Ota yhteyttä

   

  Niina Nykänen

  Niina Nykänen

  Head of Data & Insight