Webinaari: Verkkoanalytiikka, jota johtoryhmäkin ymmärtää. – Miten strategisia tavoitteita mitataan käytännössä verkkopalveluissa?

HubSpot Video

Verkkoanalytiikka, jota johtoryhmäkin ymmärtää.

Verkkoanalytiikkaa on ollut lähes yhtä kauan kuin verkkosivuja. Markkinoinnin, viestinnän ja verkkopalveluiden ammattilaiset ovat vuosia kehittäneet käyttäjille parempia palveluita ja tehostaneet markkinoinnin tuottoa. Olemme vuosikaudet mitanneet kävijämääriä, klikkejä, skrollauksia ja ties mitä.

Mutta mitä nämä luvut kertovat organisaation johdolle?

Kerromme tässä webinaaritallenteessa, miten verkkopalveluiden kehitystä ja verkkoanalytiikkaa kuvaavat mittarit sidotaan strategisiin tavoitteisiin.

Käymme läpi, miten organisaation strategiasta johdetaan verkkopalvelun operatiivisia tavoitteita ja taktisen tason mittareita. Näin syntyy kokonaisuus, jossa ei mitata pelkästään kävijämäärää, vaan kukin mittari muodostaa strategisen syy-seuraussuhteen, joka mahdollista sitoa esimerkiksi organisaation tavoitteisiin ja mittareihin.

Webinaarissa käymme läpi muun muassa:

  • Verkkopalvelun mittareiden määrittäminen strategian pohjalta
  • Mitkä ovat oikeita KPI-mittareita?
  • Mitä dataa verkkoanalytiikasta yleensä unohtuu?
  • Kuinka verkkoanalytiikalla voi viestiä tehokkaammin?
  • Miten verkkoanalytiikalla tulisi johtaa?

Tämä webinaari on kaikille, jotka haluavat mitata verkkopalveluissaan oikeita asioita ja vaikuttaa koko yrityksen tasolla.

Webinaarin asiantuntijat ovat Ambientian Strategy Consultant Ville Muuraneva ja Web Analytics Consultant Niko Wallenius, joilla on yhteensä 20 vuoden kokemus verkkoanalytiikasta.