Ambientia jatkaa Puolustusvoimien asiointipalvelun kehitystä ja ylläpitoa – palvelu koskettaa lähes miljoonaa suomalaista

Siirry sivun sisältöön

Ambientia voitti Puolustusvoimien asiointipalvelun kehittämis-, tuki- ja ylläpitopalvelut -hankinnan, jonka arvo on noin 11,4 miljoonaa euroa.

Ambientia jatkaa Puolustusvoimien yhteistyökumppanina: se voitti Puolustusvoimien asiointipalvelun (PVAsiointi) kehittämis-, tuki- ja ylläpitopalvelut -hankinnan, jonka arvo on noin 11,4 miljoonaa euroa. PVAsioinnin kehittäminen on osa Puolustusvoimissa käynnissä olevaa lakisääteistä palveluiden digitalisointityötä, jonka avulla tehostetaan Puolustusvoimien toimintaa, parannetaan palveluiden laatua ja helpotetaan viestintää Puolustusvoimien ja asevelvollisten välillä.

Ambientian ja Puolustusvoimien pitkään jatkuneen yhteistyön ansiosta monia paperisia lomakkeita ja hakemuksia on jo voitu jättää pois käytöstä ja korvata sähköisellä asiointipalvelulla. Turvallisuusviranomaisena Puolustusvoimien täytyy huomioida kehittämistyössä sekä lainsäädäntö- että tietoturvavaatimukset, jotta ratkaisut ovat turvallisia käyttää.

– Projektin tarkoituksena ei ole ainoastaan digitalisoida käytössä olevia paperilomakkeita ja hakemuksia vaan myös keventää prosesseja ja parantaa palveluita. Haluamme tehdä asioinnin Puolustusvoimien kanssa sujuvaksi ja lisätä vuorovaikutusta molemmin puolin. Tavoitteena on, että asiointipalvelu tulee myös nopeuttamaan ja helpottamaan lomakkeiden käsittelyä merkittävästi, majuri Jyrki Kalliola Puolustusvoimien pääesikunnan suunnitteluosastolta kertoo. 

Reserviläiset ja asevelvolliset tavoitetaan paremmin

Digiratkaisu sujuvoittaa suomalaisten asevelvollisten asiointia Puolustusvoimien kanssa. Digitaalisen asiointipalvelun avulla viestien ja asiakirjojen lähettäminen on aiempaa helpompaa erityisesti lähes 900 000 suomalaiselle reserviläiselle sekä palvelukseen määrätyille ja sitä suorittaville. Esimerkiksi jatkossa kutsuntakirjeet kulkevat OmaIntin kautta. Asiointipalvelu pitää OmaIntin lisäksi sisällään myös Puolustusvoimien lupa-asioinnin ja muita palveluita.

– Yhteistyömme yhtenä tärkeänä tavoitteena on alusta asti ollut joustavan ja avoimen kanavan luominen asevelvollisille ja reserviläisille. Tavoitteena on, että esimerkiksi kutsuntojen ja palvelusajan välillä jokainen asevelvollinen voisi tarkistaa omaan asepalvelukseensa liittyvät asiat verkossa ja tarvittaessa olla yhteydessä Puolustusvoimiin muun muassa opiskelujen ja palveluksen aloittamisajan yhteensovittamiseen liittyen. Reserviläiset voivat katsoa, millaista vapaaehtoista koulutusta olisi tarjolla tai olla muuten yhteydessä, jos he haluavat tarjota omaa osaamistaan Puolustusvoimille, Jyrki Kalliola mainitsee. 

Aito yhteistyö tuottaa merkittäviä tuloksia

Ambientian ja Puolustusvoimien tuoreeseen sopimukseen kuuluu sovelluskehitystä, suunnittelutyötä, käyttäjäkokemus- ja palvelumuotoilua sekä ylläpitoa. Puolustusvoimien järjestelmän on myös lakisääteisesti sovittava yhteen muiden viranomaisten sähköisten palveluiden ja hallinnon yhteisten sähköisten tukipalveluiden kanssa (esim. Suomi.fi).

– Olemme tehneet paljon kehitystyötä yhdessä Ambientian kanssa ja ottaneet myös palvelujen loppukäyttäjiä mukaan suunnitteluun. Jaamme näkemyksen siitä, että meillä on valtavasti hyödynnettävää potentiaalia. Pyrimme toimimaan ketterästi ja kuuntelemme käsittelijöitä sekä asiakkaita kehitystyön edetessä, kertoo Kalliola.

Ambientialla on vuosien kokemus vastaavanlaisista julkishallinnon palveluiden kehittämisestä. Myös Puolustusvoimien hankkeessa työskennellään tiiviinä tiiminä.

– Aito tiimityö asiakkaan ja meidän välillämme motivoi ja innostaa kaikkia, mikä näkyy myös tuloksissa. On hienoa päästä jatkamaan monivuotista yhteistyötä tärkeän yhteiskunnallisen toimijan kanssa ja hyödyntää jo luotuja käytäntöjä. Asia on tärkeä myös meille, kertoo Sami Pippuri, julkisen sektorin liiketoimintayksikön johtaja Ambientialta.

Lisätietoja:Ambientian viestintä, viestinta@ambientia.fi Sami Pippuri, Business Director, Public, sami.pippuri@ambientia.fi, puh. +358 41 430 4128

Lisää aiheeseen liittyvää