EU Data Act tulee – oletko valmis?

Siirry sivun sisältöön
Mikä on EU Data Act ja miksi siitä pitäisi tietää jotain?

Euroopan unioni on työstämässä Data Actia eli datasäädöstä. Sen tavoitteena on luoda yhteiset pelisäännöt, jotta datatalous olisi nykyistä monipuolisempaa ja reilumpaa. Jokaisen yrityksen kannattaa nyt tutustua Data Actiin etukenossa, jotta sen potentiaalin voi valjastaa hyödyksi.

Käytätkö urheilukelloa tai muuta laitetta, joka kerää toiminnastasi dataa? Onko autossasi ajotietokone? Valmistaako yrityksesi edellä mainittuja laitteita? Tai ehkäpä organisaatiosi mittaa sensoreilla jonkin koneen tai laitteen toimintaa, jota voisi optimoida datan avulla? Vai onko sinulla tai organisaatiollasi käynnissä jokin toiminnan kehittämiseen liittyvä hanke?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, EU:n tuleva Data Act – suomeksi datasäädös – koskettaa jatkossa sinua ja yritystäsi. Nyt on erityisen hyvä hetki pohtia, millaisia mahdollisia vaikutuksia datasäädöksellä on yrityksesi liiketoimintaan. Ennakoinnista ei ole taatusti mitään haittaa, koska nopeat ja proaktiiviset toimijat saavat markkinoilla etumatkaa.

Vaikka EU:n Data Actia ole vielä viimeistelty, joitain oletuksia siitä voidaan jo tehdä. Jos yrityksesi pystyy varautumaan tuleviin muuttuviin vaatimuksiin nyt, ja ehkä jopa ennakoimaan tulossa olevia liiketoimintamahdollisuuksia, se on askeleen tai kaksi edellä, kun sääntely tulee voimaan.

Mistä on kyse? – EU:n datastrategia säädösten ja asetusten taustalla

EU:ssa on laadittu datastrategia, jonka tärkeimpänä tavoitteena on ”viedä EU datavetoisen yhteiskunnan eturiviin”. Datastrategian mukaan tämä toteutuu datan sisämarkkinoiden avulla, kun data voi liikkua vapaasti EU:ssa ja kun sääntely tukee kilpailukykyä, talouskasvua, innovointia ja yleisesti datapohjaista yhteiskuntaa.

Lainsäädännön tasolla EU:n datastrategia koskettaa viittä uutta säädöstä, joista osa on vasta ehdotuksia: 

  1. Data Governance Act – datanhallinta-asetus koskee erityisesti julkisen sektorin datan hallintomallia datan jakamisen ja saatavuuden edistämiseksi.
  2. Digital Markets Act – digimarkkinasäädös edistää reilua kilpailua digitaalisilla markkinoilla suitsien isojen yritysten ylivaltaa.
  3. Digital Services Act – digipalvelusäädös lisää palveluntarjoajien vastuuta alustoillaan tarjottavista tuotteista ja palveluista.
  4. Artificial Intelligence Act – tekoälysäädös varmistaa tekoälypohjaisten järjestelmien turvallisuuden.
  5. Data Act – datasäädös tavoittelee dataa tuottavien laitteiden käyttäjille oletusarvoisen ja täyden pääsyn omaan dataansa.

Näiden asetusten ja säädösten avulla EU pyrkii edistämään datapohjaista yhteiskuntaa ja varmistamaan kaikille tasapuoliset mahdollisuudet toimia datamarkkinoilla. Niin datastrategiassa kuin sitä seuraavissa toimenpiteissäkin keskiössä ovat reiluus, ihmislähtöisyys, tasa-arvo ja itsemääräämisoikeus. Näiden tavoitteiden toteutumista sopiikin toivoa.

Säädökset ovat lupaavia, mutta niitä on kritisoitu epätarkoista määritelmistä ja jopa keskinäisistä ristiriidoista muun muassa termistön osalta. Jos puutteet saadaan korjattua, luvassa on varmasti paljon hyvää. Toki muutokset teettävät myös lisähommia dataa käsittelevissä yrityksissä.

Mikä Data Act sitten on, ja mitä siitä pitäisi tietää?

Data Actissa on kyse internetiin kytkettyjen laitteiden datasta sekä datan käyttö- ja omistusoikeuksista – siis IoT-datasta. Datasäädöksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi älypuhelinten, digikameroiden ja kannettavien tietokoneiden datat. Sen sijaan esimerkiksi tuulimyllyjen, laivateollisuuden laitteiden, terveysteknologian ja kodinkoneiden sensoreista ja muista mittareista kertyvä data on Data Actin piirissä.

Laitteiden loppukäyttäjille halutaan taata pääsy laitteista kertyvään dataan ja tarjota mahdollisuus saada data itselleen tai siirtää se haluamalleen taholle. Esimerkiksi tietoaineisto, joka syntyy kuluttajan internetiin kytketyn jääkaapin tai auton käytöstä, olisi siirrettävissä mille tahansa huoltoliikkeelle. Tai esimerkiksi teollisuudessa sähköä tuottavan turbiinin tiedot voitaisiin siirtää uudelle optimointipalveluita tuottavalle yritykselle. Toisin sanoen uusi datasäädös koskee kaikkia sektoreita, tavalla tai toisella.

Data Actin mukaan data tulee avata ilmaiseksi ja mahdollisuuksien mukaan reaaliajassa. Datan avaamis- ja jakeluvelvoite koskee ainoastaan raakadataa, ei pidemmälle työstettyä tietoa. Toistaiseksi datasäädöstä on moitittu epäselväksi sen osalta, mikä on raakadataa ja missä vaiheessa se muuttuu analyyseiksi. Joka tapauksessa yritysten kannattaa ryhtyä varmistamaan, että niiden laitteista kertyvää raakadataa on mahdollista siirtää.

Datan siirrettävyys yritykseltä toiselle tarkoittaa käytännössä mahdollisuutta vaihtaa palveluntarjoajaa aiempaa helpommin. Käyttäjä ei siis ole sidottu vain yhteen toimittajaan, vaan palvelu tai osa siitä on mahdollista hankkia muualta. Data Actin mukaan irtisanottavan palveluntarjoajan on huolehdittava sujuvan siirtymän tukemisesta ja palvelun jatkuvuudesta.

Yksi tärkeä ulottuvuus datasäädöksessä liittyy kansallisten kriisien hoitoon. Esimerkiksi jos kohtaamme jonkinlaisen katastrofin, yleisen kriisin tai vaikkapa pandemian, EU-maiden hallituksilla olisi mahdollisuus saada yritysten hallussa olevaa laitteista kertynyttä dataa, jotta tilanne voidaan ratkaista. Pandemian tapauksessa tämä voisi tarkoittaa dataa siitä, missä ja miten ihmiset liikkuvat laitteisiinsa kertyvän datan perusteella.

Millaisia mahdollisuuksia Data Act voi tuoda liiketoiminnalle?

Toistaiseksi Data Actista on puhuttu pitkälti vaatimusten näkökulmasta, mikä tarkoittaa ensisijaisesti lakipuolen keskustelua ja sopimusasioita. Datasäädös tuo kuitenkin lukuisia mahdollisuuksia monenlaiselle liiketoiminnalle, datavetoiselle innovoinnille ja toiminnan kehittämiselle – oletpa sitten dataa antava tai saava osapuoli.

EU tavoittelee Data Actilla erityisesti vapaan kilpailun toteutumista markkinoilla. Kun dataa on saatavilla entistä laadukkaampana, nopeammin, huomattavasti isommalle joukolle ja jopa ilmaiseksi, syntyy varmasti uutta liiketoimintaa. Toisaalta myös olemassa olevien toimijoiden on syytä kehittää palveluitaan veto- ja pitovoiman varmistamiseksi.

Nyt onkin erinomainen hetki käyttää hiukan aikaa innovointiin ja uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen. Olisiko jonkin yrityksesi käytössä olevan laitteen datasta enemmän hyötyä, jos sen siirtäisi muualle työstettäväksi? Voisiko toimintaa tehostaa yhdistämällä eri paikoista kertyviä tietoja?

Jos taas yritykseltäsi todennäköisesti pyydetään siirtämään dataa muille, kannattaa pohtia, miten asiakkaiden siirtymisen muualle voisi estää. Tai voisiko raakadataa tuotteistaa niin, että siitä ei välttämättä tarvitsisi luopua aivan ilmaiseksi?

Jos yrityksesi hyötyy datan lisääntyvästä saatavuudesta, on hyvä miettiä valmiiksi, miten datan siirron voi tehdä yrityksellesi houkuttelevaksi, miten siirto käytännössä tapahtuisi ja mitä tuotteita ja palveluita siirretyn datan ympärille voisi rakentaa.

Tarvittavien integraatioiden suunnittelu jo osana kaikkia uusia hankkeita luo alakohtaisia standardeja ja valmiita malleja. Pitkällä aikavälillä tämä hyödyttää todennäköisesti kaikkia toimijoita ja auttaa toteuttamaan entistä laadukkaampia järjestelmäprojekteja.

Mitä haasteita ja vaatimuksia Data Act tuo tullessaan?

Tunnetusti kaikki data ei toimi suoraan yhteen tai ole harmoniassa keskenään. Niinpä suurimmat haasteet – kunhan laki- ja sopimuspuolesta on selvitty – liittyvät datan käyttökelpoisuuteen sekä siirtelyn ja yhdistelyn tekniseen puoleen. Lisäksi muualta tulevan datan ymmärrettävyys uudessa kontekstissa vaatii aina työstöä.

Jotta Data Actin tarjoama potentiaali pääsee hyötykäyttöön, tarvitaan rutkasti metadataa, standardeja, rajapintoja, protokollia, ontologioita, suunnittelua ja datan muotoilua. Eri toimijoilla on myös erilaisia näkemyksiä datan laadusta. Heillä voi olla vaihtelevia intressejä sen osalta, miten laadukkaana dataa kannattaa tarjoilla muille.

Oma haasteensa on siinä, että datasäädöksen on luvattu tulevan voimaan nopealla aikataululla hyväksynnän jälkeen. Organisaatiot tarvitsevat pikaisesti monialaista osaamista, jotta asiat saadaan kuntoon uusien vaatimusten täyttämiseksi ja hyötyjen varmistamiseksi. On kyettävä näkemään kokonaiskuva: teknologiset seikat, tietosuoja, tietoturva, säädökset ja datan pyörittely.

Kannattaa muistaa, että laki ei edellytä liikesalaisuuksien paljastamista, eikä luovutettua dataa saa käyttää kilpailevan tuotteen valmistamiseen. Näihin ehtoihin liittyvät määrittelyt ja mahdollinen valvonta tosin lienevät vielä avoimia asioita.

Älä jää yksin – me autamme sinua ottamaan Data Actin haltuun

Mitä enemmän Data Actia tarkastelee, sitä enemmän uusia kulmia siihen löytyy. Muutoksia ja velvoitteita on ihan varmasti tulossa – ja luultavasti nopealla aikataululla. Silti moni ei vielä tiedä, millainen Data Act tulee lopulta olemaan ja miten se vaikuttaa. Aiheen pohtiminen voi turhauttaa, mutta se voi myös tarjota oivalluksia uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Erityisesti proaktiivisesti toimivat organisaatiot ovat etulyöntiasemassa, koska niille Data Act tarjoaa paljon kiinnostavia mahdollisuuksia. Suosittelenkin ottamaan Data Actin mahdollisimman pian työpöydälle ja pohtimaan, mitä se voi antaa juuri sinun yrityksellesi. Koulutuksia sekä keskustelu- ja sparrausapua on jo tarjolla!

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Lisää aiheeseen liittyvää