Kannattaako tilaajan keskittyä vain ydinliiketoimintaansa?

Helsingin Yliopiston intranet-projekti esimerkkinä siitä, että asiakas voi olla toteuttajan roolissa mukana.

Viime keväänä aloitimme Helsingin Yliopiston kanssa Liferay DXP -intranet-projektin. Tilaajan toive jo projektia aloitettaessa oli, että kouluttaisimme heidät ymmärtämään käytettävää teknologiaa.

Helsingin Yliopistolla on omia, hyviä toteuttajia ja vahva halu kehittää heidän osaamistaan, joten oli luontevaa, että yhteistyö aloitettiin heidän kouluttamisellaan.

Aluksi koulutimme yliopistolaisille teknologian perusteet ja teimme projektia kahtena erillisenä toteutustiiminä. Yliopistolaiset ja me ambientialaiset käytimme omia työskentelytapojamme ja edistimme projektia kumpikin omilta vastuualueiltamme. Kun yliopistolaisten osaaminen ja ymmärrys Liferaysta syveni, tuli heiltä toive:

Voisimmeko tiivistää tekemistä, lisätä face-to-face kohtaamisten määrää ja alkaa tehdä tätä kehitysprojektia kokonaan yhtenä tiiminä?

Mikä Liferay DXP?

Näin tehtiin ja tiimit yhdistettiin

Ketterää kehitystä ja tiivistä yhteistyötä tilaajan ja toimittajan välillä on nähty projektikaupalla. Mutta projekti, jossa sekä tilaajan että toimittajan puolelta on tasavertaisia toteuttajia yhdessä tiimissä, on minulle Ambientia-aikani ensimmäinen. Tämä työskentelytapa on ollut erittäin mielenkiintoinen ja hedelmällinen.

Ambientia vetää sprintteihin liittyvät tapahtumat: weeklyt, dailyt, sprint, planningit ja review’t. Jokaisen sprintin ja releasen jälkeen arvioidaan toteutustavan toimivuutta ja kehitämme sitä edelleen. Yliopistolaiset ottavat backlogilta suoraviivaisempia tehtäviä toteuttaakseen ja Ambientia hoitaa vielä vähän mutkikkaammat tapaukset. Tiimi on tasavertainen ja siitä on ollut isoja hyötyjä.

Yhteistiimin hyödyt sekä toimittajalle että ennen kaikkea tilaajalle

  • Väärinymmärryksiltä vältytään, kun koko tiimi puhuu samaa kieltä. On sitä helpompi kommunikoida projektin aikana, mitä enemmän tilaaja ymmärtää teknologiaa ja terminologiaa. Esimerkiksi jos löytyy bugi, tiedostetaan mikä on ominaisuus ja mikä on virhe.
  • Luottamus syvenee, kun tietoa ei jää piiloon. Ymmärretään yhteisesti, mitä, miten ja miksi asioita on tehty. Se tuo turvallisuuden tunnetta ja lisää luottamusta.
  • Tilaaja voi jatkossa kehittää ja tehdä tarvittavia muutoksia itse. Kun teknologiaymmärrys on syvällisempää, ei jokaiseen pieneen muutokseen tarvitse toimittajalta työmääräarviota ja sen perusteella toteutusta. Kehitys on näin suoraviivaisempaa ja kustannustehokkaampaa. Toimittaja voi tukea monimutkaisempien ja laajempien kehityskokonaisuuksien mietinnässä ja toteutuksessa.
  • Jatkokehityksen suunnittelu, tilaaminen ja toteuttaminen helpottuvat. Kun tilaaja itse hallitsee teknologian, hän pystyy suunnittelemaan tarkemmin myös jatkokehitystä. Osaamisen myötä ymmärretään, mitä teknologian puitteissa kannattaa tai on ylipäätään mahdollista tehdä.
  • Tilaaja saa mitä tilaa ja eikä hänellä ole ”vendor lockiin” jäämisen uhkaa. Mitä paremmin Tilaaja ymmärtää, mitä omassa intranetissa ja sen sisuksissa tapahtuu, sitä tarkemmin tilaaja voi budjetoida kehitystä, sekä päättää kenen kanssa asioita edistetään. Eikä tilaaja ole pelkästään dokumentoinnin ja ohjeistuksen varassa, kun on syvempää tietämystä, miten esimerkiksi räätälöintejä on toteutettu.

Lisäksi meidän asiantuntijat ovat kokeneet erittäin mielekkääksi jakaa tietoa sekä opastaa ja ohjata yliopistolaisia projektin aikana. Tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä päästä opettamaan omaa osaamista muillekin. Asiantuntijuus vahvistuu, kun sitä jakaa.

Toki moni yritys on tehnyt tietoisen päätöksen ulkoistaa sovelluskehitys kokonaan toimittajien toteutettavaksi ja keskittyä itse oman coren toteuttamiseen. Ymmärrettävää! Mutta jos itse olisin tilaajan puolella, niin kallistuisin satsaamaan muutamaan hyvään omaan toteuttajaan käytettävien teknologioiden osalta.

Helsingin Yliopiston projektissa olemme nyt beta-vaiheessa ja keväällä intranet on valmis. Olemme aikataulussa. Uskon, että teknologian syvempi tuntemus, yhteinen kieli ja toteuttajat molemmilla puolilla pöytää edesauttavat projektien etenemistä ja nopeuttavat niitä. Toivottavasti projekteja tehdään jatkossa enemmän näin!


Katso myös:

Helsingin yliopiston asiakastarina

Lisätietoja

Image

Vesa-Pekka Virtanen

Vesa-Pekka on toiminut 15 vuoden ajan projektipäällikön tehtävissä. Parasta työssä ovat ihmiset, jotka työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen eteen ja samalla pääsee näkemään miten he soveltavat erityistä ammattitaitoa erilaisissa tilanteissa. 

Lisää aiheeseen liittyvää