Moniäänisyys, uteliaisuus, välittäminen: uudet arvot syntyivät työntekijälähtöisesti

Olemme kuluneen vuoden aikana uudelleenmäärittäneet ja muotoilleet Ambientian arvoja. Koimme arvojen kaipaavan päivitystä, koska taloon on vuosien varrella tullut uusia ihmisiä, jotka ovat tuoneet taloon omat tapansa tehdä töitä. Jokainen heistä on osaltaan vaikuttanut yrityksen kulttuuriin.  

Tämän lisäksi maailma on muuttunut, joten myös painopisteet työtavoissa ovat muuttuneet. Koimme, että vanhat arvot eivät enää edustaneet meitä.  

Halusimme tehdä arvotyötä työntekijälähtöisesti, ja työpajat tarjosivat siihen hyvän mahdollisuuden. Työpajoissa mietimme arvolähettiläiden kanssa, millaisia ambientialaiset ovat, miten teemme asioita ja mihin kiinnitämme huomiota niitä tehdessämme.  

Ei konsulttipöhinää, vaan monimuotoisten keskustelujen tulos

Meidän mielestämme arvojen pitäisi kertoa sopivasti sekä nykytilanteesta että tavoitetilasta. Jos arvot ovat liian kaukana todellisuudesta, ne jäävät helposti konsulttipöhinäksi intra-sivujen uumeniin. Arvojen pitäisi kuitenkin viedä meitä kohti strategiaan perustuvia tavoitteita.  

Konkretian lisäksi päätimme, ettei arvoja kannata olla liikaa. Niiden pitää olla myös ytimekkäitä, jotta ne muistaa helpommin.  

Arvolähettiläitä oli monenlaisia: tietotekniikan hardcore-osaajia ja humanisteja, juuriltaan suomalaisia ja ulkomaalaistaustaisia, eri sukupuolia, eri liiketoimintayksiköissä työskenteleviä, eri kaupunkeja edustavia, pitkän linjan ambientialaisia sekä uudempia tuttavuuksia. 

Kävimme läpi erilaisia tilanteita ja pohdimme, miten toimimme niissä. Aika nopeasti päädyimme ensimmäiseen hahmotelmaan nykyisistä arvoista. Niiden lopulliset muodot hioutuivat palautteen ja neuvottelujen kautta.  

Testasimme uusia arvoja eri tapahtumissa, kuten etänä pidettyjen 25-vuotisjuhliemme yhteydessä. Mietimme yhdessä, miltä arvot näyttävät käytännössä esimerkiksi asiakastyössä, rekrytoinneissa ja siinä, miten kohtelemme kollegoitamme.  

Ambientian uudet arvot 

Päädyimme huolellisen karsinnan jälkeen näihin kolmeen arvoon: 

  • ”We are all kinds of kinds” eli moniäänisyys 

Kuten arvolähettiläiden eri taustatkin kertovat, meitä on monenlaisia. Arvostamme näitä erilaisuuksia toisissamme. Pystymme tuottamaan palveluita, jotka toimivat luontevasti monenlaisille ihmisille. Näemme moniäänisyyden lisäarvona, joka auttaa meitä olemaan parempi yhteistyökumppani.  

Esimerkki: Teemme kaikkemme sen eteen, että palvelumme ovat saavutettavia. Mietimme ratkaisuja käyttäjälähtöisesti. Huomiomme erilaiset lähtötilanteet ja niihin liittyvät tavat tulkita kieltä ja käyttöliittymiä. 

  • “We are passionate to seek positive change” eli uteliaisuus 

Meitä yhdistää se, että olemme uteliaita uusista teknologioista ja tavoista tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa. Uskomme, että tekemillämme palveluilla on positiivinen vaikutus ihmisten elämään ja yhteiskuntaan. Haluamme olla parhaita meidän alallamme.  

Esimerkki: Kehitämme palveluita, jotka ovat rakenteellisesti loogisia ja monipuolisia. Huomioimme mahdollisia jatkokehitystarpeita jo varhaisessa vaiheessa.  

  • “We care” eli välittäminen 

Välitämme asiakkaistamme ja toisistamme. Suhtaudumme toisiimme inhimillisesti ja ymmärrämme, että olemme ihmisiä, joilla on muutakin elämää kuin työ. Välitämme asiakkaistamme emmekä jätä heitä pulaan.  

Esimerkki: Ymmärrämme, että voi olla haastavaa yhdistää perhe- ja työelämää, varsinkin etätöitä tehdessä. Yritämme auttaa toisiamme näissä tilanteissa ja olemme joustavia. 

HubSpot Video

Tämän päivän ja tulevaisuuden Ambientia 

Uudet arvot kertovat nyt siitä Ambientiasta, jonka me yhdessä tänä päivänä muodostamme. Sen lisäksi ne välittävät jokaiselle viestin siitä, millainen työpaikka tai yhteistyökumppani Ambientia on tulevaisuudessa.

Olemme valmiina tulevien vuosien muuttuvaan ja moniääniseen maailmaan, jota saamme rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Tutustu uramahdollisuuksiin

Lisää aiheeseen liittyvää