Foodstock rakentaa kasvua digitalisaatiolla ja makoisalla asiakaskokemuksella

Siirry sivun sisältöön

Foodstock tekee vuodessa yli 90 miljoonaa euroa liikevaihtoa, mutta sen palkkalistoilla on vain 16 ihmistä. Digitalisoitujen ja automatisoitujen palveluiden ansiosta Foodstock pystyy keskittymään tehokkaasti ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. 

Helsinki Foodstock Oy on moderni tukku, joka toimittaa elintarvikkeita konseptiohjatuille ravintolaketjuille, kuten Kotipizza Social Burger Joint ja Espresso House. Käytännössä Foodstockin B2B-verkkokauppaan saapuu noin 85 000 tilausta vuodessa ja tavaraa toimitetaan noin 750 asiakastoimipisteeseen eri puolille Suomea. 

Mikä sitten tekee Foodstockista poikkeavan, on se, miten yritys panostaa asiakaskokemukseen ja digitalisaatioon. Voidaankin hyvin sanoa, että Foodstock on oman alansa pioneeri.  

Hyvä esimerkki edelläkävijyydestä on Foodstockin ja Ambientian yhdessä kehittämä ja rakentama uuden sukupolven tilausjärjestelmä, B2B-verkkokauppa, jossa tilaaminen on helppoa ja nopeaa. 

Uuden sukupolven tilausjärjestelmä on helppokäyttöinen verkkokauppa

Foodstock lähti päivittämään tilausjärjestelmäänsä, koska vanha järjestelmä oli monella tavalla toimimaton. Pelkkä järjestelmän päivittäminen ei kuitenkaan riittänyt, vaan samalla haluttiin rakentaa kokonaan uudenlainen tapa hallita tilauksia.  

“Halusimme nostaa toimialan uudelle tasolle ja muovata markkinaa tarjoamalla asiakkaillemme uudenlaisen verkkokauppamaisen tilausjärjestelmän”, kertoo Helsinki Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula. 

Palvelumuotoilu verkkokauppatilaajan eduksi vaati kehitystiimiltä täydellistä heittäytymistä ostajan rooliin.

Ymmärtääkseen käyttäjien arkea kunnolla jalkautui Ambientian projektitiimi kolmen pilottiravintolan arkeen keräämään tietoa yrittäjien arjesta. Tietoa hankittiin mm. haastatteluilla, havainnoimalla yrittäjien tilauskäyttäytymistä ja tarkastelemalla  asiakaspalveluun tulleiden palvelupyyntöjen sisältöä.  

”Halusimme olla varmoja, että ymmärrämme ongelmien syyt ja loppukäyttäjien arjen tarpeet perin pohjin”, kertoo Ambientian kehittämiskonsultti Harri Nieminen.

”Arvokkaan datan pohjalta laadittu ratkaisuidea pyöräytettiin paperilla prototyypiksi, joka altistettiin heti palautteelle. Testaaminen jatkui yrittäjiä ja asiakaspalvelua kuunnellen, kunnes täydellinen ratkaisu löytyi.”

Tämän jälkeen lähdettiin rakentamaan tilausjärjestelmää, josta saatiin loppukäyttäjiensä näköinen palvelumuotoilusta tuttujen nopeiden kehityssprinttien avulla.  

Foodstockin uusi tilausjärjestelmä opetettiin ymmärtämään myös tukkutilausten toimituspäivistä johtuvia haasteita. Aikaisemmin käytössä ollut järjestelmä vaati manuaalisia muutoksia, jos tukkutilausten toimituspäivä osui arkipyhälle. Tämä sekoitti logistiikkaketjun ja aiheutti niin henkilökunnalle kuin asiakasravintoloiden työntekijöillekin harmaita hiuksia.

”Uusi järjestelmä osaa automaattisesti ennakoida arkipyhistä johtuvat muutokset ja muokata tilausten toimituspäiviä niiden mukaan”, Koivula kiittelee.

Datan rooli korostuu tulevaisuudessa

Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki. Foodstock ei tyytynyt siihen, että tilausjärjestelmä on viety 2020-luvulle ja että se pelittää juuri nyt. Yritys tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa – ja tavoite ei ole kaukana, sillä Foodstockin liikevaihto on jo yli 90 miljoonaa euroa. Yritys onkin jatkanut liiketoimintavisionsa sekä palveluidensa systemaattista kehittämistä ja prosessien automatisointia yhteistyössä Ambientian kanssa.

”Nykyinen yhteistyömme Foodstockin kanssa perustuu vahvasti tulevaisuuteen tähtäävälle strategiatyölle”, kertoo Nieminen.

Tässä työssä on tulevaisuuden visioinnilla ja skenaariotyöskentelyllä ollut iso rooli.

”Olemme rakentaneet yhteistä näkemystä lähitulevaisuuden muutostrendeistä ja Foodstockin liiketoiminnan kehityspainopisteistä sekä pidemmän aikajänteen tavoitetilasta”, Nieminen kuvailee.

Yksi painopiste on hyödyntää liiketoiminnallista dataa monipuolisesti ja esimerkiksi opettaa tilausjärjestelmää koko ajan älykkäämmäksi. Näin asiakkaat pystyvät ennakoimaan omaa menekkiään paremmin ja tilaukset vastaavat todellista tarvetta paremmin.

“Uuden ennakoivan verkkokaupan avulla voimme ehdottaa asiakkaillemme heille kulloinkin parhaiten sopivia tuotteita ja raaka-aineita”, kertoo Koivula.

Digitaaliset järjestelmät minimoivat tylsät rutiinit ja tekevät työnteosta mielekkäämpää

Niemisen mukaan Foodstockin halu valjastaa automaatio ja digitalisaatio strategiseksi kilpailueduksi on ihailtavaa. Automaatio ja sen tuomat hyödyt näkyvätkin yrityksen tulevaisuuden strategiassa entistä vahvemmin. Kun hyvä pohja on luotu, ei liiketoiminnan kasvu ole sidottu henkilöstömäärään. 

Mutta miten kaikki digitalisaatiohumppa sitten on vaikuttanut työntekijöiden elämään?

Koivulan mukaan he voivat tarjota henkilöstölle entistä mieluisampia tehtäviä – kiitos digitaalisten järjestelmien.

”Tilausten hallinta ja kaikenlainen Excelien pyörittely on aika tylsää rutiinihommaa, ja useimmat ihmiset tekevät mieluummin jotain luovempaa. Työntekijöiden vaihtuvuus on meillä Foodstockilla varsin pientä, sillä porukka viihtyy nykyaikaisessa työympäristössämme niin hyvin.

Myös Foodstockin asiakkailta saatu palaute on ollut poikkeuksetta myönteistä.

”Koska loppukäyttäjiä on kuunneltu tarkalla korvalla, uudistuksesta on saatu pelkästään positiivista palautetta.” 

Ambientia onkin Koivulan mukaan ollut erinomainen kumppani. 

Ja se on paljon se.  

”Ambientian ihmisläheinen palvelumuotoilu on ilahduttanut meitä suuresti. Koska loppukäyttäjiä on kuunneltu tarkalla korvalla, verkkokauppauudistuksesta on tullut pelkästään positiivista palautetta.”

Anssi Koivula, toimitusjohtaja, Helsinki Foodstock Oy 

 

Lue lisää palvelumuotoilusta

Lisää aiheeseen liittyvää

Palvelumuotoilu

HSY:n työnohjaus siirtyi mobiiliin

Sovellus toimii yksinkertaistettuna näkymänä Jiraan. Se tarjoaa Jiran modernin toiminnanohjauksen tuomat mahdollisuudet suoraan kentälle.

Lue lisää