Kekäleen tulevaisuusorientoitunut strategiatyö

Kekäleen tulevaisuusorientoitunut strategiatyö
Pohdimme Kekäleen kanssa, miltä tulevaisuuden vaatekaupat näyttävät.

Elämme jatkuvan ja nopean muutoksen maailmassa. Miltä näyttää vaatekauppa vuonna 2030 Suomessa?

Miten bisneksessä pärjätään, kun kaupat kilpailevat kuluttajien ajasta esimerkiksi tapahtumien kanssa?


Kokoluokassaan uniikki Kekäle on suomalainen merkkivaatteiden jälleenmyyjä. Vaatetusala on uudenlaisten haasteiden edessä. Muutoksen ajureina toimivat digitalisaatio, yhä kasvavat globaalit markkinat sekä näihin nivoutuvat monet muut megatrendit.

Yhdessä Kekäleen kanssa rakensimme viisi erilaista tulevaisuuskuvaa Kekäleelle. Työn avulla käynnistettiin strategiatyö, jonka teemana on disruptio.

Muutos on mahdollisuus

Tulevaisuutta ei voi etukäteen tietää. Voimme silti tarttua ohjauspyörään ja tietoisesti luoda tulevaisuudesta sellaisen, joka on meille suotuisa. Skenaariotyöskentelyllä voidaan rakentaa erilaisia toivottuja ja ei-toivottuja näkemyksiä tulevaisuudesta. Mitä hyötyä niistä sitten on yritykselle?

Skenaariot:

  • tukevat päätöksentekoa
  • valmentavat muutokseen
  • tarjoavat vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
  • yhdistävät erilaisia ilmiöitä
  • tuovat esiin olennaisimmat muuttujat
  • ohjaavat menettämisen pelon uuden tavoittelemiseen

Mitä tulevaisuusorientoitunut suunnittelu tarkoittaa?

Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu pyrkii luomaan kuvan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista esimerkiksi kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päähän.

Tulevaisuusmuotoilun eli tulevaisuudentutkimuksen ja palvelumuotoilun keinojen yhdistelmällä heräämme näkemään uusia mahdollisuuksia siellä, mihin perinteisillä suunnittelun keinoilla ei näe. “Kun näen, tiedän – kun koen, ymmärrän” – skenaariotyöskentely avaa uusia näkökulmia suunnitella liiketoimintaa tulevaisuuden suunnalta.

Paul Hawken, eli kirjailija kirjan Seven Tomorrows takana, kuvailee skenaarioita vapaasti suomennettuna seuraavasti: “Skenaariota ei luoda ennustamaan tarkkaa tulevaisuutta, vaan ne luovat mahdollisuuden tarkastella tulevaisuutta tänään.” Skenaariot ovat tulevaisuuden tutkimuksessa yksi kiistellyimmistä termeistä. Mitä skenaario tarkoittaa? Skenaario voi olla pelkkä datamallinnus tai vaihtoehtoisesti  laaja-alainen tarinallistettu visuaalinen kuvaus tulevaisuudesta.

Suunnittelussa on tärkeää hyödyntää useita eri menetelmiä. Kun tulevaisuuskuvat rakentuvat datan, tutkimuksen ja luovuuden yhdistelmälle, syntyy uskottavampi käsitys erilaisista tulevaisuuksista. Tämän avulla voimme paremmin ymmärtää, miten erilaiset päätökset vaikuttavat toisiinsa (syy-seuraus -suhde). Kekäleen kanssa tulevaisuutta tutkittiin tutkimustiedon, trendianalyysin, heikkojen signaalien, ympäristön skannauksen, villien korttien, tulevaisuuspyörän sekä skenaarioiden avulla.

Monia mahdollisuuksia ja uusia ideoita

Kekäleen kanssa luotiin tarinallisia kuvia Kekäleestä vuonna 2030. Näiden skenaariojulisteiden avulla sukellettiin erilaisiin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin.

Tutkimme esimerkiksi Kekäleen tulevaisuutta vuonna 2030 niche-kohderyhmän vaatettajana. Parhaan työpaikan skenaariossa tarkasteltiin vuotta 2030 työntekijän tulokulmasta. Eri skenaarioiden avulla syntyi kymmenittäin uusia konsepti- ja liiketoimintaideoita. Projektin aikana pyöriteltiin digin ja kivijalan uhkia sekä mahdollisuuksia. Holistinen asiakas- ja työntekijäkokemus kaikissa kanavassa ohjasi suunnittelutyötä.

Tulevaisuuteen kurkistetaan nyt, jotta Kekäle voisi tehdä tulevaisuutta koskevat päätökset paremman tiedon perusteella jo tänään. Skenaariotyön aikana syntyneitä liiketoiminta-aihioita on lähdetty viemään eteenpäin ja tämä työ jatkuu strategisen roadmapin suunnitteluna.

Lue lisää Future Creation -konseptista