Menestys muotoillaan tänään

Pysyvät ja konkreettiset edellytykset menestyä tulevaisuudessa hahmotetaan tänään. Haluamme auttaa organisaatioita ymmärtämään liiketoimintansa nykytilaa palvelumuotoilun, liiketoimintamuotoilun, arkkitehtuurin ja datan avulla. Ymmärrys ja tieto löytyy organisaation sisältä, toimialalta sekä markkinasta. Me yhdistämme nämä maailmalla tapahtuviin muutoksiin ja trendeihin. Tänään tapahtuvan tulevaisuusajattelun avulla varmistetaan jatkuva tulevaisuustyö. Sen kautta löytyvät tarpeelliset, jo nykyhetkeen vaikuttavat sekä tulevaisuutta organisaation rakentavat toimenpiteet.

Ota yhteyttä!

 

Miltä organisaatiosi tulevaisuus näyttää?

Olemme kehittäneet asiakkaalle systemaattisia toimintamalleja epävarman ja vaikeasti hahmotettavan tulevaisuuden haltuunottoon yhdessä meidän kanssamme. Kutsumme toimintamallia nimellä Future Creation.

Apunamme ovat tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät, datatiede, liiketoiminnan ja sen prosessien syvä ymmärrys, teknologian hyödyntäminen sekä laaja-alainen suunnittelu.

NÄMÄ YHDISTÄMME

Future Creation -tulevaisuustyön eteneminen

1

Tulevaisuusajattelun avaaminen

Tavoitteenamme on suunnata ajattelua tulevaisuuteen. Ymmärrämme millainen vaikutus ympäröivällä maailmalla, sen muutoksilla ja erilaisilla trendeillä on omaan toimintaan.
Miten voimme varautua tulevaisuuden muutoksiin?

2

Nykytilan auditointi

Auditoinnilla tunnistamme tarkemmin organisaation nykytilan. Ymmärrämme paremmin tärkeimpiä kehityskohteita ja mahdollisuuksia muuttua ja kehittyä.

3

Tulevaisuuden innovoiminen

Tulevaisuustyössä hahmottelemme mahdollisia tulevaisuuksia ja huomioimme erilaiset horisontit. Ajallisesti otamme huomioon nykyhetken, lähitulevaisuuden ja katsomme myös tulevaisuuteen, 5-10 vuottakin eteenpäin. Näin ymmärrämme paremmin toimintaympäristön tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

4

Tulevaisuusajattelusta operatiiviseen toimintaan

Perinpohjaisen ymmärryksen saavuttamisen ja tulevaisuuden suunnan löytämisen jälkeen on aika siirtyä toteutukseen. Operatiivisessa toiminnassa tulee myös huomioida muuttuva ympäristö.

Asiakastarinat

Miten voimme olla avuksi?
Lue lisää palveluistamme

Mitä ajatuksia tulevaisuus herättää?

Mistä syntyy tulevaisuuden kilpailuetu? Voimmeko disruptoida toimialan? Kuinka sopeutua muutoksiin asiakaskäyttäytymisessä? Mikä rooli teknologialla on liiketoiminnassamme?

Organisaatiot toimialasta riippumatta etsivät kuumeisesti vastauksia liiketoimintansa tulevaisuudesta. Joillekin kyse on eloonjäämiskamppailusta. Lue lisää Future Creationista.