Future Creation

 

Systemaattinen toimintamalli, jonka avulla löydämme tulevaisuuden mahdollisuudet

Menestys muotoillaan tänään

Tulevaisuuden menestymisen edellytykset hahmotetaan tänään. Olemme kehittäneet systemaattisia toimintamalleja epävarman ja vaikeasti hahmotettavan tulevaisuuden haltuunottoon. Kutsumme toimintamallia nimellä Future Creation.

Apunamme ovat tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät, datatiede, liiketoiminnan ja sen prosessien syvä ymmärrys, teknologian hyödyntäminen sekä laaja-alainen suunnittelu.

 

 

Future Creation -tulevaisuustyön eteneminen


 1. Tulevaisuusajattelun avaaminen

  Tavoitteenamme on suunnata ajattelua tulevaisuuteen. Ymmärrämme millainen vaikutus ympäröivällä maailmalla, sen muutoksilla ja erilaisilla trendeillä on omaan toimintaan.
  Miten voimme varautua tulevaisuuden muutoksiin?


 2. Nykytilan auditointi

  Auditoinnilla tunnistamme tarkemmin organisaation nykytilan. Ymmärrämme paremmin tärkeimpiä kehityskohteita ja mahdollisuuksia muuttua ja kehittyä.


 3. Tulevaisuuden innovoiminen

  Tulevaisuustyössä hahmottelemme mahdollisia tulevaisuuksia ja huomioimme erilaiset horisontit. Ajallisesti otamme huomioon nykyhetken, lähitulevaisuuden ja katsomme myös tulevaisuuteen, 5-10 vuottakin eteenpäin. Näin ymmärrämme paremmin toimintaympäristön tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.


 4. Tulevaisuusajattelusta operatiiviseen toimintaan

  Perinpohjaisen ymmärryksen saavuttamisen ja tulevaisuuden suunnan löytämisen jälkeen on aika siirtyä toteutukseen. Operatiivisessa toiminnassa tulee myös huomioida muuttuva ympäristö.

 

Caset

Blogista

Ota yhteyttä