Labrox kymmenen vuoden päästä

Labrox kymmenen vuoden päästä
Erilaisiin tulevaisuuksiin varautumista ennakointimenetelmien avulla.

Kun mietimme tulevaisuutta, mietimme usein, miten hienoja teknologisia innovaatioita meillä on käytössämme. Kymmenen vuotta sitten tietokoneet, puhelimet ja muut elektroniset laitteet olivat nykyiseen verrattuna täysin eri tasolla. Mutta mitä kaikkea meillä on käytössämme kymmenen vuoden päästä tulevaisuudessa?

Jokainen meistä haluaisi tietää vastauksen tähän kysymykseen. Vastausta emme voi tietää, mutta on olemassa ennakointimenetelmiä, joiden avulla pystymme varautumaan erilaisiin tulevaisuuksiin.

Tulevaisuudentutkimuksen metodit avuksi

Tulevaisuudentutkimus on tieteenala, jonka tehtävänä on ennakoida tulevaa ja vastata kysymykseen ”entä jos?”. Me Ambientialla pidimme työpajan turkulaiselle yritykselle nimeltä Labrox. Työpajan tarkoituksena oli esitellä heille tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja pohtia mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita.

labrow-future-workshop-tuuli_web-1200x800

Labrox valmistaa muun muassa diagnostiikkalaitteita, joten heille mielenkiintoinen trendi on esimerkiksi kuluttajien kiinnostus oman terveytensä seurantaan. Ja nyt ei puhuta askelten laskemisesta, vaan laboratoriotutkimusten tekemisestä kotona.

Trendien lisäksi tulevaisuudentutkimuksessa tunnetaan muun muassa käsitteet megatrendi, ilmiöt ja heikot signaalit.

 

Megatrendit ovat suuria muutossuuntauksia, joilla on globaaleja ja laajoja vaikutuksia. Labroxille kiinnostava megatrendi on joukkoistaminen ja sen mahdollisuudet tuotekehityksessä esimerkiksi avointen rajapintojen kautta.

labrox-future-workshop-joukkoistaminen_web-1200x800


Ennakointia ja tulevaisuuteen varautumista

Tulevaisuudentutkimus ei ole sama asia kuin ennustaminen, vaan siinä puhutaan ennakoimisesta. Ennakoinnissa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja sille, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Ennakoinnin avulla voimme tehdä parempia päätöksiä tulevaisuutta varten ja pyrkiä haluamaamme tulevaisuuteen.

Ambientia toi Labroxille ymmärrystä ennakointimenetelmistä tämän työpajan avulla. Ennen kaikkea keskustelimme Labroxin kannalta potentiaalisista muutosajureista, jotka luovat kaikki osaltaan erilaisia tulevaisuuksia.

labrox-future-workshop-kirjat_web-600x400

Entä jos – erilaisia skenaarioita

Työpajassa loimme skenaarioita seuraavien otsikoiden alle:

  1. Business As Usual – mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
  2. Voimistuva ilmiö
  3. Unelmien tulevaisuus
  4. Negatiivinen tulevaisuus

Luonnollisestikaan emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, koska kristallipalloa ei ole olemassa. Voimme kuitenkin valmistautua tulevaisuuteen erilaisin toimenpitein. Voimme omilla toimillamme vaikuttaa siihen, että tulevaisuus olisi sellainen, jota itse toivomme sen olevan.

Labroxin työpajassa käytimme tulevaisuudentutkimuksesta tuttuja menetelmiä. Tulevaisuuspyörän avulla tutkimme ilmiöiden ja megatrendien vaikutusta. Tulevaisuustaulukkoon toimme erilaisia muuttujia, joista loimme realistisia ja mahdollisia skenaarioita.

labrox-future-workshop-henri_web-1200x800

Tulevaisuudentutkimus luo uutta bisnestä

Tulevaisuustyöpajan jälkeen osallistujat innostuivat tarkastelemaan asioita uusista tulokulmista. Tutustutimme Labroxin ihmisiä tulevaisuudentutkimuksen maailmaan ja annoimme työkaluja mahdollisten skenaarioiden pohtimiseen.

Kun tutkimme jo tänään nousevia trendejä ja ilmiöitä, voimme varautua paremmin kuluttajien tarpeeseen tulevaisuudessa. Jos kymmenen vuoden päästä lääkärit ovat robotteja ja ihmiset tekevät laboratoriokokeensa itse, Labrox haluaa varmasti kehittää teknologiaansa vastaamaan näitä tarpeita.

Voimme itse päättää, miten hyvin olemme varautuneet siihen erilaiseen maailmaan, jossa elämme kymmenen vuoden päästä.