Data ja analytiikka

Luomme organisaatioille kilpailuetua datasta ja sen aktivoinnista.

Autamme luomaan datavetoisia organisaatioita

Näin me näemme datan roolin ja hyödyntämisen:

  • Datan avulla voidaan saada parempi näkyvyys liiketoiminnasta ja sen tulevaisuudesta, vaikuttaa asiakkaisiin ja niiden toimintaan sekä optimoida prosesseja.
  • Datakyvykkyys ei ole vain IT:n, vaan koko organisaation asia. Teknologian ja arkkitehtuurin lisäksi organisaatioissa on oltava selkeä toimintamalli, osaavat henkilöt ja tätä pitää johtaa systemaattisesti.
  • Datan hyödyntäminen ei rajoitu vain historiatietojen raportointiin, vaan data voidaan valjastaa osaksi tuotteita ja palveluja sekä digikanavia.
  • Uskomme, että datan tuoma arvo kannattaa ulosmitata pala palalta suunnitellusti ja systemaattisesti.

Asiakkaitamme

Palvelut

01 Dataohjautuva organisaatio

Autamme organisaation seuraavalle tasolle datan hyödyntämisessä. Mahdollistamme muutosmatkan dataohjautuvaksi organisaatioksi, jossa dataa hyödynnetään laajasti uuden näkemyksen, muutoksen ja innovaatioiden synnyttämiseksi.

Tiedolla johtamisen nykytilan arvio

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Siihen liittyvät datan ja analytiikan hyödyntäminen sekä tekoäly sekä tiedon hyödyntämistä tukeva toimintamalli ja strategia.

Autamme selvittämään, miten organisaatiossa tällä hetkellä hyödynnetään informaatiota, minkälainen on siihen liittyvä datan toimitusketju ja missä dataan liittyvissä asioissa organisaatio voi kehittyä jatkossa. 

Datastrategia

Datastrategian tarkoitus on luoda suunnitelma datan hyödyntämiseksi organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Autamme luomaan priorisoidun suunnitelman tiekarttoineen ja mittareineen.

Tiedonhallinta ja tiedon laatu

Jotta datan hyödyntäminen on tehokasta ja tuottavaa eikä aikaa kulu esimerkiksi datan laadun ongelmien selvittämiseen, tarvitaan selkeä tiedonhallintamalli.

Siinä määritellään organisaation keskeiset data assetit, niihin liittyvät roolit ja vastuut, tiedon laadun prosessi ja tiedon elinkaareen liittyvät periaatteet.   

01 Data-arkkitehtuuri

Autamme luomaan teknisen ja toiminnallisen ympäristön, jossa data on laajasti valjastettu osaksi organisaation toimintaa ja hyvän asiakaskokemuksen luomista.

Data-arkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus

Data-arkkitehtuuri, data-alustat ja datan demokratisointi tuovat datan mahdollisimman monen käyttäjän saataville organisaatiossa. Modernit pilviteknologiat mahdollistavat suurienkin datamassojen hallinnan skaalautuvasti. 

Suunnittelemme ja toteutamme organisaation tavoitteita tukevan, modernin data-arkkitehtuurin. 

Data engineering

Datan tuominen lähdejärjestelmistä data-alustaan hyödynnettäväksi edellyttää tiedon mallintamista, käyttötarkoitukseen soveltuvaa arkkitehtuuria, datan ja tietorakenteiden ymmärtämistä, integraatioita, tiedon rikastamista, muokkaamista ja yhdistämistä.

Tässä työssä erilaiset tiedonhallinnan ratkaisut, kuten tietovarastot ja -alustat ovat keskeisessä roolissa.

01 Dataratkaisut

Suunnittelemme ja toteutamme oivaltavia dataratkaisuja liiketoiminnan operatiivisen toiminnan tueksi ja osaksi loppuasiakkaiden digipalveluja.

Datan visualisointi ja analytiikka

Hyvä raportointi antaa reaaliaikaisen ja luotettavan tilannekuvan toiminnasta ja mahdollistaa parempien liiketoiminnallisten päätösten teon oikea-aikaisesti.

Myös ennakoivan analytiikan hyödyntäminen auttaa tekemään perustellumpia liiketoimintapäätöksiä. 

Autamme määrittämään ja toteuttamaan raportointi- ja tilannekuvaratkaisut organisaation tarpeisiin.

AI/ML -ratkaisut

Tekoälyn (AI), koneoppimisen (ML) ja syväoppimisen (DL) soveltaminen erilaisten liiketoiminnan optimointiongelmien ratkaisemiseksi tuo vaikuttavuutta liiketoimintaan.

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa optimoivia ja automatisoivia dataratkaisuja, joiden avulla voidaan saada kustannussäästöjä tai parantaa lopputuloksen laatua.

Lisäksi autamme aktivoimaan asiakasdatan parempien, personoidumpien ja houkuttelevampien digipalveluiden tuottamiseksi.

Web-analytiikka

Verkkoliiketoiminnan jatkuva optimointi vaatii online-analyyttikaosaamista sekä kykyä jalostaa datasta konkreettisia ja vaikuttavia parannusehdotuksia.

Konsultoimme, autamme auditoimaan nykyiset toteutukset sekä tuemme ratkaisujen suunnittelussa, kehittämisessä ja käyttöönotossa.  

 

 

Teknologiat

Azure-cloud-logo
Matomo-logo
AWS logo transparent
databricks-logo
splunk-partnerplus
PowerBI-logo
apache-spark-logo

Matomo-verkkoanalytiikka

Matomo on verkkoanalytiikan ohjelmisto organisaatioille, jotka arvostavat räätälöitävyyttä ja datan pysymistä omissa käsissä EU:n sisällä.

Lue lisää

Asiantuntijamme

Niina Nykänen

Niina Nykänen

Head of Data & Insight

+358 45 265 3010

Selaa muita artikkeleita

Kaikki artikkelit

Ota yhteyttä