Verkkokauppastrategia

Ambientian Merchandising-palvelut tarjoavat yrityksellesi jatkuvaa tukea ja ohjausta digitaalisen myynnin tehostamiseksi.

Tehokas ja kehittyvä verkkokauppastrategia

Yhdessä rakennamme räätälöidyn tiekartan, joka ohjaa sinut kohti tehokkaampia prosesseja, lisää myyntiä ja vahvempia asiakassuhteita. Palvelumme kattavat kaiken aina strategiasta käytännön toimenpiteisiin ja teknisiin ratkaisuihin, varmistaen menestyksen kestävyyden ja tavoitteiden saavuttamisen.

Asiakkaan liiketoimintaympäristön kartoitus ja ymmärrys

Tämä palvelukokonaisuus on ensimmäinen askel liiketoiminnan kehittämisessä. Se syventyy asiakkaan toimintaympäristön analysointiin, mukaan lukien toimiala, kilpailijat, trendit ja asiakkaan kohdeyleisö.

Tavoitteena on hankkia kokonaisvaltainen käsitys asiakkaan liiketoimintaympäristöstä, jotta voidaan muotoilla strategioita, jotka vastaavat muuttuviin tarpeisiin.

Vaikutuksia liiketoimintaan:

 • Parempi strateginen suunnittelu ja päätöksenteko liiketoiminnan kehittämisessä.
 • Ennakoivan lähestymistavan mahdollistaminen muuttuviin markkinatrendeihin.
 • Kyky tunnistaa uusia markkinointi- ja myyntimahdollisuuksia.
 • Kilpailijoiden analyysi paljastaa vahvuudet ja heikkoudet.
 • Markkinatrendien tunnistaminen ohjaa innovaatioita ja muutoksia.
 • Kohdennetut markkinointikampanjat lisäävät konversioita ja tehokkuutta.

Tuotetiedonhallinta-järjestelmä (PIM) ja kaupallisen tuotetiedon parantaminen

Tämä palvelukokonaisuus keskittyy tehokkaan tuotetiedon hallinnan ja tuotetiedon laadun parantamiseen. Se sisältää modernin PIM-järjestelmän käyttöönoton ja ja tuotetiedon datamallien suunnittelun asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä tarkempaa ja kattavampaa tuotetietoa, mikä parantaa asiakaskokemusta ja lisää myyntiä. Palvelu jakautuu kahteen erilaiseen palveluun: PIM-järjestelmät ja kaupallisen tuotetiedon kehittäminen.

Vaikutuksia liiketoimintaan: PIM-järjestelmät

 • PIM-työkalu tarjoaa keskitetyn järjestelmän, joka mahdollistaa tuotetiedon hallinnan yhdessä paikassa. Tämä helpottaa tiedon päivittämistä ja ylläpitoa.
 • PIM-työkalun avulla voidaan varmistaa, että tuotetieto on aina ajan tasalla ja yhdenmukaista kaikissa digitaalisissa ja analogisissa myynti- ja markkinointikanavissa. Tämä parantaa asiakaskokemusta, vahvistaa brändiä ja vähentää virheiden riskiä.

Vaikutuksia liiketoimintaan: Kaupallisen tuotetiedon kehittäminen

 • Kattava ja tarkka tuotetieto parantaa asiakaskokemusta ja nostaa myyntiä.
 • Luotettava tieto vähentää palautuksia ja kasvattaa asiakasluottamusta.
 • Selkeät tuotekuvaukset houkuttelevat ostajia ja lisäävät myyntiä huomattavasti.
 • Hyvä tuotetieto vähentää markkinoinnin työmäärää ja nostaa sen tehoa
 • Tuotetiedonhallintajärjestelmä optimoi toimintaa ja tehostaa liiketoiminnan kasvua

Markkinointiautomaation ja asiakastiedon hyödyt ja mahdollisuudet

Tämä palvelukokonaisuus automatisoi markkinointiprosesseja ja optimoi asiakastiedon käytön. Se sisältää markkinointiautomaatio-järjestelmän käyttöönoton, konfiguroinnin ja tukea kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla yksilöllistä viestintää, tehostaa markkinointia, kasvattaa myyntiä ja lisätä organisaation asiakasymmärrystä.

Vaikutuksia liiketoimintaan:

 • Personoidut viestit ja kampanjat parantavat asiakaskokemusta ja sitoutumista.
 • Tehokkaammat markkinointiprosessit tuottavat parempaa tulosta pienemmällä resurssikäytöllä.
 • Analysointi ja seuranta mahdollistavat jatkuvan optimoinnin ja strategian päivittämisen.
 • Henkilökohtainen viestintä kasvattaa konversioita ja asiakasuskollisuutta.
 • Automatisoidut kampanjat tuottavat korkeamman ROIn ja säästävät aikaa.
 • Analyysit auttavat tunnistamaan onnistuneet markkinointistrategiat.

Asiakkuuden hallinta ja sitouttaminen, lojaliteettiohjelma, kanta-asiakasohjelma

Tämä palvelukokonaisuus keskittyy asiakassuhteiden rakentamiseen ja sitouttamiseen pitkällä aikavälillä. Se sisältää kanta-asiakasohjelmien ja lojaliteettiohjelmien suunnittelun ja toteutuksen. Tavoitteena on tarjota uskollisille asiakkaille lisäarvoa ja etua asiakkuudesta.

Vaikutuksia liiketoimintaan:

 • Vahvemmat asiakassuhteet ja korkeampi asiakastyytyväisyys.
 • Toistuvat ostokset ja suuremmat ostosarvot lisäävät liikevaihtoa.
 • Positiivinen maine houkuttelee uusia asiakkaita ja kasvattaa brändiä.
 • Kanta-asiakasohjelmat kannustavat asiakkaita pysymään uskollisina.
 • Kohdennetut tarjoukset ja palkinnot lisäävät asiakasuskollisuutta.
 • Tyytyväiset asiakkaat toimivat yhtiön henkilökohtaisina suosittelijoina.

Sisältöstrategia ja sisältöjen merkitys myynnille ja asiakaskokemukselle

Tämä palvelukokonaisuus panostaa laadukkaan sisällön suunnitteluun ja hyödyntämiseen myynnissä ja markkinoinnissa. Se sisältää sisältöstrategian luomisen, sisällöntuotannon ja jakelun eri kanavissa. Tavoitteena on tarjota asiakkaille hyödyllistä tietoa ja vinkkejä sekä kasvattaa brändin näkyvyyttä, asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta.

Vaikutuksia liiketoimintaan:

 • Lisää brändin arvoa tarjoamalla arvokasta tietoa ja asiantuntemusta.
 • Parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.
 • Vahvistaa brändin asemaa hakukoneissa ja houkuttelee uusia kävijöitä.
 • Laadukas sisältö vahvistaa asiakasluottamusta ja brändin mainetta.
 • Hyödylliset vinkit ja ohjeet kasvattavat asiakasuskollisuutta.
 • Hakukoneoptimoitu sisältö lisää näkyvyyttä ja houkuttelee uusia kävijöitä.

Asiakkaiden tuottama sisältö: Tuotearvostelut ja Kysymykset & Vastaukset

Tämä palvelukokonaisuus keskittyy asiakkaiden aktiiviseen osallistumiseen ja heidän tuottamansa sisällön hyödyntämiseen, erityisesti tuotearvostelujen sekä kysymysten ja vastausten kautta. Tämä mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa ja parantaa merkittävästi sekä asiakaskokemusta, että verkkokaupan toimivuutta.

Tuotearvostelut

Tuotearvostelut ovat erittäin arvokkaita palautteita ja kommentteja, jotka asiakkaat jättävät ostaessaan tuotteita verkkokaupasta. Ne tarjoavat rehellistä tietoa tuotteiden laadusta ja suorituskyvystä, ja näitä arvosteluja hyödynnetään laajasti eri tavoin.

Etuja ja hyötyjä:

 • Luotettava informaationlähde: Arvostelut tarjoavat todellisen kuvan tuotteen ominaisuuksista ja toiminnasta.
 • Rakentava palaute: Positiiviset arvostelut vahvistavat tuotteen laadun ja luotettavuuden, kun taas negatiiviset antavat mahdollisuuden jatkokehitykseen.
 • Kasvattaa konversioita: Positiiviset arvostelut toimivat vakuuttavina tekijöinä epäröiville asiakkaille.

Kysymykset & Vastaukset

Kysymykset ja vastaukset (Q&A) tarjoavat foorumin, jossa asiakkaat voivat esittää kysymyksiä tuotteista ja saada niihin vastauksia. Tämä lisää asiakkaiden osallistumista ja auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä.

Etuja ja hyötyjä:

 • Selventää epävarmuutta: Q&A-foorumi tarjoaa yksityiskohtaista tietoa tuotteista ja niiden käytöstä.
 • Asiakasosallistuminen: Kysymykset ja vastaukset kannustavat asiakkaita jakamaan tietoa ja auttamaan toisiaan.
 • Parantaa ostopäätöksiä: Vastaukset auttavat asiakkaita valitsemaan tuotteet, jotka täyttävät heidän tarpeensa.
 • Tuotearvostelut rakentavat luottamusta ja auttavat asiakkaita tekemään harkittuja päätöksiä.
 • Q&A-foorumi edistää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä asiakaskunnassa.
 • Asiakkaiden tuottama sisältö tarjoaa aitoa tietoa ja tukee palvelun jatkuvaa parantamista.
 • Positiivinen asiakaskokemus vahvistaa asiakasuskollisuutta ja lisää toistuvia ostoksia.
 • Reagoiminen arvosteluihin ja kysymyksiin osoittaa, että asiakkaat ovat etusijalla, ja näin vahvistetaan asiakassuhteita.

Jutellaanko lisää?

Ota yhteyttä täyttämällä oheinen lomake tai ole suoraan yhteydessä Head of Commerce Timo Humalamäkeen. Jatketaan sitten juttua ja kartoitetaan teidän tilanteenne yhdessä.

Timo Humalamäki

Timo Humalamäki

Head of Commerce

Verkkokauppa-asiakkaidemme kokemuksia

Asiantuntijoiltamme

Ajankohtaista

Asiakaskokemus ratkaisee verkkokaupan menestyksen

Asiakaskokemus määrittää onnistumisen verkossa. Carlsonilla huomattiin markkinoiden voimakas muutos kansainvälisten verkkokauppajättien vallatessa alaa.

Lue lisää

2.3.2022