Ambientialle Valtorin miljoonasopimus: ”Kaikilla valtion palveluilla nyt pääsy tehokkaimpaan kybersuojaan”

Valtori mahdollistaa julkisten verkkopalveluiden suojauskyvykkyyden nousun uudelle tasolle. ”Olemme todella iloisia tämän kilpailutuksen voitosta. Pääsemme konkreettisesti parantamaan niin valtion toimintojen kuin kansalaisten nauttimien palvelujenkin turvallisuutta”, kiittää Ambientian toimitusjohtaja Johan Sandell. Sopimus avaa kaikille valtion verkkotoimijoille pääsyn Ambientian tarjoamien Cloudflaren sisällönjakelu- ja suojausratkaisujen käyttäjiksi, suojattavan palvelun sijainnista riippumatta. ”Koko valtionhallinnon julkisten palveluiden kybertorjuntakyvykkyys otti ison loikan”, tiivistää Ambientian teknologiajohtaja Matias Mäkinen.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on saanut päätökseen merkittävän kilpailutuksen valtionhallinnon julkisten digitaalisten palveluiden suojaamisesta. Voiton kilpailutuksessa vei Ambientia, joka ylläpitää valtiolle tälläkin hetkellä Suomen suurinta digitaalista julkaisualustaa.    

”Meille on kunnia päästä toteuttamaan kansallisesti erittäin merkittävää tehtävää. Tuomme Valtorille kumppanina parhaan mahdollisen teknologiaratkaisun suojaamaan valtiota ja kansalaisia kyberhyökkäyksiltä. Tämä on iso askel turvallisuuden kohentamisessa, koska kaikki valtionhallinnon toimijat voivat nyt ottaa käyttöön ratkaisumme ja maksimoida kybersuojansa. Kaikilla valtionhallinnon palveluilla on nyt pääsy tehokkaimpaan kybersuojaan”, paaluttaa Ambientian toimitusjohtaja Johan Sandell

Valtorin kyberturvallisuusyksikön päällikkö Jani Mattila kiteyttää kokonaiskuvan. 

”Hankinnan tavoitteena on suojata sekä kaikki nykyiset että tulevat julkiset palvelut ja tarjota Valtorin asiakkaille laadukas suojauspalvelu kaikkiin heidän tarpeisiinsa, palvelun sijainnista riippumatta.” 

Ambientian voitto kilpailutuksessa varmistui valitusajan päätyttyä ja osapuolet ovat nyt allekirjoittaneet sopimuksen sekä käynnistäneet neuvottelut sen tarkemmasta toteutuksesta. Sopimuskausi on kolme vuotta sopimuksen allekirjoituksesta, sisältäen lisäksi 2+2 vuotta optioita. 

Kyberuhat jokapäiväisiä ja vakavia  

Kyberuhat ovat kasvaneet huomattavasti. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan esimerkiksi joulukuussa palvelunestohyökkäykset lisääntyivät voimakkaasti, vaikka viestintäverkkojen toimivuus saatiinkin pidettyä hyvällä tasolla. Valtion palveluihin kohdistuvat hyökkäykset ovat sekä pitkäkestoisia että volyymiltaan suuria ja palveluiden häirintä on jo jokapäiväistä. 

”Valtorin valinta vastaa myös teknologisesta näkökulmasta huomattavasti kasvaneeseen tarpeeseen. Hankinnassa yhdistyvät kattava tietoturva, tietosuoja, kyky tarjota kattava kokonaiskuva ja ennen kaikkea työkalut vastata kaikkiin mahdollisiin kyberhyökkäyksiin, palvelun saavutettavuutta kansalaisille riskeeraamatta ja sijainnista riippumatta. Koko Suomen kybertorjuntakyvykkyys otti ison loikan”, kuvailee Ambientian teknologiajohtaja Matias Mäkinen

Ambientian tarjoamat innovatiiviset Cloudflare-suojausratkaisut kattavat koko suojattavan toiminnon aina verkoista ja konesaleista palveluiden toiminnallisuuksiin saakka. Jo nyt Ambientian osaamisella suojataan mm. suuri osa ulkoministeriön sekä puolustusvoimien julkisista digitaalisista palveluista. Ambientian ja Valtorin yhteistyössä toimittama, Cloudflarella suojattu yhteinen julkaisualusta YJA on yli 30 julkisen toimijan myötä Suomen suurin digitaalinen julkaisualusta.  

”Valtori on tehnyt hienoa työtä kerätessään Suomen tärkeimpiä verkkopalveluja tarjoamaamme todistetusti parhaaseen suojauspalveluun. Tätä työtä jatketaan nyt tosissaan, sillä valitettavasti kyberuhat koskevat kaikkia valtionhallinnon toimijoita eikä suojaamista voi jättää puolitiehen. Me annamme täyden panoksemme tähän kansallisen suojaustason nostamiseen”, lupaa toimitusjohtaja Sandell.   

Valtorin ja Ambientian jopa seitsenvuotinen sopimus on taloudellisesti miljoonaluokkaa.  

”Ambientialla emme kuitenkaan katso tätä ensisijaisesti taloudellisesta näkökulmasta, vaan kyse on koko Suomen ja Suomen kansalaisten turvallisuudesta. Jos Suomella on kybernyrkki, meillä on tärkeä rooli sen iskuvoimassa”, alleviivaa Sandell. 

Lisätiedot: 

Johan Sandell, toimitusjohtaja, Ambientia, 050 414 6864, johan.sandell@ ambientia.fi

Jani Mattila, kyberturvallisuusyksikön päällikkö, Valtori, 040 566 8209, jani.mattila@valtori.fi  

Matias Mäkinen, teknologiajohtaja, Ambientia, 040 715 5965, matias.makinen@ ambientia.fi  

Lisää aiheeseen liittyvää